National

Ce acte sunt necesare pentru alocație copil: Cine poate beneficia de acest venit și în ce condiții

Publicat: 07 iul. 2021
fată care arată niște bani
Valoarea alocației de stat este 427 lei pentru copiii cu vârsta între 0 – 2 ani respectiv, până la 18 ani, în cazul copilului cu handicap și 214 lei pentru copilul care a depăşit vârsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional

Potrivit Legii nr.61/1993 republicată, toți copii cetățeni români, străini sau apatrizi care domiciliază în România, au dreptul la alocație de stat. Pentru a beneficia de acest venit, părinții sau tutorii trebuie să știe ce acte sunt necesare pentru alocație copil.

Valoarea alocației de stat este 427 lei, începând cu 1 ianuarie 2021, pentru copiii cu vârsta între 0 – 2 ani respectiv, până la 18 ani, în cazul copilului cu handicap și 214 lei, începând cu 1 ianuarie 2021, pentru copilul care a depăşit vârsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

copil care numără bani

Ce acte sunt necesare pentru alocație copil

Părinții care vor să primească alocația de stat pentru copil trebuie să depună un dosar care să conțină cererea tip utilizată în situaţia în care dosarul de alocaţie se depune în acelaşi timp cu cel de indemnizaţie, o notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și o cerere tip utilizată in situaţia in care se depune doar dosarul de alocaţie.

Toate aceste documente pot fi descărcate de pe pagina web a Direcției de Asistență Socială.

În plus, dosarul trebuie să mai conțină certificatul de naştere al copilului, în original şi copie, cartea de identitate al ambilor părinţi, original şi copie, certificat de căsătorie, original şi copie, un extras de cont, în cazul în care se dorește primirea alocației de stat într-un cont bancar.

Dacă părinţii nu sunt căsătoriţi, trebuie să se mai solicite prezenţa ambilor părinţi în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti şi ale copiilor, în original. Se completează, în plus, şi alte tipizate, în funcţie de situaţie, fiind necesar să contactaţi, telefonic sau la sediul Direcției de Asistență Socială angajaţii Serviciului Alocaţii şi Indemnizaţii pentru Copii pentru detalii.

Demn de mențioant este faptul că la depunerea dosarului este necesară prezenţa ambilor părinţi, dacă nu sunt căsătoriţi.

persoană care numără bani

Alocaţia de stat pentru copiii născuţi în UE

În cazul în care copilul este născut într-un stat UE, părinții sau tutorii elgali trebuie să depună pentru obținerea alocației de stat pentru copil un dosar care să conțină certificatul de naştere al copilului (copie şi original), cărțile de identitate al părinților, copie şi original, certificatul de căsătorie (original şi copie), un extras de cont pe numele solicitantului / titularului, în cazul în care se doreşte plata în cont bancar, adeverinţă de salariat cu menţionarea datei angajării pentru părinţii care lucrează în România.

În cazul în care părinţii nu au lucrat în străinătate şi nu le-au fost întocmite documente în statul membru U.E solicitantul va depune o declaraţie în care se va specifica perioada petrecută în străinătate, că nu a lucrat şi nu încasează sau nu a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.

Dacă părinţii au avut calitatea de lucrători migranţi vor depune documente justificative care să ateste adresa (adresa INS-Instituţia care plăteşte alocaţia în ţara/localitatea din statul membru U.E) şi numărul de asigurare din statul membru U.E în care s-a născut copilul precum şi o declaraţie care să ateste perioada în care a lucrat, dacă încasează sau a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.

În situația în care părinţii sau unul dintre părinţi lucrează intr-un stat membru UE se va anexa Formularul E411 sau documentul doveditor din statul respectiv.

copil care numără bani

Alocaţia de stat pentru copiii născuţi în Republica Moldova

Pentru obținerea alocaţiei de stat pentru copiii născuţi în Republica Moldova este necesară o notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, cerere tip utilizată în situaţia în care se depune doar dosarul de alocaţie, certificatul de naştere al copilului, în copie şi original, cărțile de identitate ale părinților, copie şi original, certificatul de căsătorie, tot în original şi copie, un extras cont pe numele solicitantului sau titularului dacă se doreşte plata în cont bancar

Dosarul tdepus trebuie să mai conțină adeverinţă de la Casa de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și acordul celuilalt soț, o declaraţie scrisă de mână.

Cetăţenii români din Republica Moldova vor ataşa la dosarul pentru alocaţie de stat acordul celuilalt soţ/soţie/partener.

persoană care numără bani

Alocaţia de stat pentru copiii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi in UE şi Republica Moldova

Cetăţenii români cu copii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi în Uniunea Europeană şi Republica Moldova, vor ataşa la dosarul pentru solicitarea alocaţiei de stat o negaţie/adeverinţă de la instituţia socială competentă din ţara de naştere a copilului, din care să rezulte drepturile sociale de care beneficiază părinţii pentru copilul respectiv, în ţara în care acesta s-a născut.

Dacă nu este prezentată negaţia/adeverinţa menţionată mai sus, este necesar ca angajaţii DAS să efectueze o anchetă socială la domiciliu, din care să rezulte că părintele solicitant/reprezentantul legal al copilului pentru alocaţia de stat locuieşte împreună cu copilul în acea localitate.

copil care numără bani

Adauga un comentariu