Local

Ce trebuie să faci, pas cu pas, dacă vrei să divorțezi! Metode de a te despărți în mod legal de cel / cea cu care ești căsătorit(ă)!

Publicat: 12 sept. 2020

Persoanele care vor să se despartă în mod legal de soț / soție trebuie să urmeze anumiți pași. Cel mai simplu este divorțul prin acord, care poate fi parafat chiar la Oficiul Stării Civile de domiciliu. Recent, divorțul la mediator a fost interzis în România

Odată cu interzicerea divorțului la mediator, românii au rămas cu mai puține opțiuni în acest sens. Totuși, metodele prin care două persoane se pot despărți în mod legal sunt destul de variate.
Astfel, pentru a divorța, metoda clasică rămâne prin intermediul instanței de judecată de domiciliu, respectiv Judecătoria de domiciliu. O altă variantă o reprezintă divorțul la Oficiul Stării Civile, dar doar în anumite condiții. De asemenea, un divorț poate fi parafat de către un birou notarial.

Divorțul clasic, la instanța de judecată

Pentru a divorța la instanțele de judecată este nevoie în primul rând de contactarea unui avocat. Acesta poate facilita extrem de mult procedurile care vor duce la desfacerea căsătoriei. În acest sens, avocatul poate depune acțiunea de divorț la instanță, împreună cu actele necesare. Documentele solcitate sunt, în principal, certificatele de naștere ale soților, actele de identitate ale cuplului, certificatele de naștere ale copiilor minori, unde este cazul, precum și certificatul de căsătorie emis de către autoritățile române, în original. De asemenea, cel care intentează divorțul trebuie să achite și câteva taxe, pentru demararea procesului.

În general, dacă este vorba despre un divorț de comun acord, al unui cuplu care nu are copii minori, Judecătoria va lua o decizie într-un termen de până la 3 luni. Dacă este vorba despre un divorț cu minori, procesul va fi mai de durată. Asta, deoarece trebuie efectuate expertize, pentru a decide cu cine vor locui minorii după divorțul părinților. De asemenea, dacă soții au de împărțit diverse bunuri mobile sau imobile și nu se pun de acord, procesul va dura mai multe luni, putând depăși, în unele cazuri, și un an. Desigur, acțiunea de partajare a bunurilor comune poate fi separată de cea de divorț.

Divorțul la notar, o altă opțiune

Spre deosebire de divorțul la Judecătorie, cel de la notar reprezintă o procedură mai simplă și rapidă, chiar și în cazul existenței copiilor minori, atât timp cât ambii soți sunt de acord în privința anumitor aspecte. Actele necesare divorțului prin intermediul unui birou notarial sunt aceleași ca și la instanță. În plus, se cere o declarație notarială referitoare la ultima locuință comună. Acest document se realizează în situațiile în care nu se poate face dovada ultimului domiciliu comun prin actele de identitate ale soților.

Pentru cererea divorțului la notar, solicitarea trebuie depusă la notarul public care activează pe raza teritorială în care s-a realizat căsătoria sau se află ultimul domiciliu comun al celor 2 soți. Depunerea solicitării se face personal de către ambii soți sau, în cazul în care unul dintre ei nu poate fi de față, se poate prezenta o persoană împuternicită, care trebuie să aibă o procură specială autentificată. Aceste acte sunt însoțite de o declarație a ambilor soți referitoare la existența copiilor minori și numele de familie pe care îl va avea fiecare dintre ei după divorț.

În cazul copiilor minori, vor fi menționate aspectele legate de modul în care se va exercita autoritatea părintească, locuința în care vor sta după încheierea divorțului, modul în care părintele separat va păstra legătura cu acesta / aceștia, modalitățile în care părinții vor contribui la cheltuielile privind creșterea, educarea și pregătirea profesională a copilului / copiilor. Mai apoi, notarul va înregistra cererea și le va acoda soților un termen de 30 de zile pentru a putea reflecta asupra deciziei. La expirarea acestei perioade, soții trebuie să se prezinte din nou în fața notarului pentru eliberarea certificatului de divorț, în eventualitatea în care nu s-au răzgândit între timp.

Divorțul la Oficiul Stării Civile, cea mai simplă metodă

Divorțul la Oficiul Stării Civile din raza de domiciliu reprezintă cea mai simplă metodă de desfacere a unei căsătorii. Însă, pentru aceasta, e necesar ca soții să fie de comun acord și să nu aibă copii minori. Înregistrarea cererilor de divort pe cale administrativă se face separat, în Registrul de intrare-ieșire al cererilor de divorț, iar evidența certificatelor de divorț eliberate se ține, de asemenea, într-un registru.

Dar ce trebuie să faci, pas cu pas, pentru a obține un certificat de divorț de la Oficiul Stării Civile?! Ei, bine, este necesar să fie depusă o cerere în scris, semnată personal de ambii soți, în fața ofițerului de Stare Civilă. În cerere, fiecare soț declară pe propria răspundere că e de acord cu desfacerea căsătoriei, nu are copii minori, nu este pus sub interdicție, nu a mai cerut altor autorități desfacerea căsătoriei, care e adresa ultimei locuințe comune, numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceștia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.

La depunerea cererii, ofițerul de Stare Civilă le va cere soților certificatele de naștere și căsătorie ale soților, precum și actele de identitate, toate în original și în copie. Ofițerul de Stare Civilă înregistrează cererea de divorț în ziua în care a fost primită și le acordă soților, de asemenea, un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii solicitării, pentru o eventuală retragere a acesteia. La expirarea celor 30 de zile, ofițerul de Stare Civilă verifică dacă soții stăruie să divorțeze, solicitându-le o declarație în care își mențin cererea. Dacă soții nu se prezintă împreună, după expirarea termenului de 30 de zile, dosarul de divorț se clasează.

Adauga un comentariu