Stiri si curiozitati

Cea mai puternică rugăciune de Crăciun, tămăduitoare și făcătoare de minuni. Rostește-o pentru ocrotirea familiei și spor în casă

Publicat: 08 dec. 2022
Cea mai puternică rugăciune de Crăciun tămăduitoare și făcătoare de minuni. Rostește-o pentru ocrotirea familiei și spor în casă
Rugăciunea ce se rostește în prima zi de Crăciun este făcătoare de minuni și de grabnic ajutor pentru cel copleșit de probleme, deznădejde și suferință.

Mulți credincioși rostesc cea mai puternică rugăciune de Crăciun, tămăduitoare și făcătoare de minuni. Această rugă este de grabnic ajutor la vreme de întristare, neliniște sufletească sau deznădejde. Rostirea unei rugăciuni în ziua de Crăciun îl va ajuta pe cel copleșit de probleme să își păstreze credința statornică și să scape de gândurile negre. Rostește această rugăciune pentru ocrotirea familiei și spor în casă.

Cea mai puternică rugăciune de Crăciun

În ziua de Crăciun este bine să rostim o rugăciune tămăduitoare și de grabnic ajutor pentru familie și toți cei dragi nouă. Această rugă este făcătoare de minuni pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie. Rostirea acesteia este de grabnic ajutor la vreme de necaz, boală trupeasă sau sufletească, dar și atunci când suntem împovărați de griji și tristețe.

„Tată din Ceruri, te rog să-mi binecuvântezi familia, prietenii, rudele și pe cei pe care îi iubesc, și pe cei care citesc această rugăciune chiar acum. Arată-le Tu o nouă imagine a dragostei și puterii Tale nemărginite.

Duhule Sfânt, te rog să-i ajuți, chiar în acest moment. Acolo unde există durere, te rog să le dăruiești pacea și milă Ta. Acolo unde există îndoială, te rog să le inspiri o încredere înnoită prin Harul Tău. Unde există o nevoie, te rog să le-o împlinești. Binecuvântează-le Tu căminul, familia, munca, da-le Înțelepciune și Lumină în viață lor. Binecuvântează-i când pleacă și când se întorc acasă, mergi înaintea lor și deschide-le calea.

Călăuzește-i și ocrotește-i clipă de clipă în toată viața lor.Iartă-le lor păcatele făcute cu voie sau fără de voie, cu știință, din neștiință sau pe cele pe care nu și le amintesc. Condu-i Tu pe Calea Ta Cea Sfîntă, În Numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Doamne Tată, Fiule și Duhule Sfânt, vă mulțumesc că veți face mai mult decât pot eu cere. Amin!”

Pe lângă această rugăciune ce se rostește în dimineața zilei de Crăciun, putem spune și o rugăciune pentru sporul casei, luminarea minții și înțelegere cu cei din familie. De grabnic ajutor în cele mai grele momente ale vieții noastre este și Acatistul izbăvirii de boală și de suferințe sufletești.

Cum să te rogi pentru binele familiei și spor în toate

Este binecunoscut faptul că rugăciunile sunt o cale de comunicare și comuniune cu divinitatea. Pentru a avea parte de binecuvântarea divină și de ajutorul tuturor forțelor cerești este bine să rostim cea mai puternică rugăciune pentru pace și liniște în familie. Această rugă este făcătoare de minuni și de grabnic ajutor.

„Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, trimis ai fost de Dumnezeu-Tatăl pe pământ ca să salvezi neamul omenesc de la moarte, Care prin însăşi a Ta răbdare neclintită şi smerenie necuprinsă ai suferit batjocură, răni, cruce şi moarte, fără împotrivire. Vino între noi şi-n casa noastră, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit după Înviere zicându-le „Pace Vouă!” şi ai liniştit sufletele lor înfricoşate şi întristate. Mântuitorul şi ocrotitorul vieţii noastre, linişteşte sufletele noastre zbuciumate şi înviforate. Pacea Ta ce-a nestricată dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni, nu precum o dau oamenii. Şi bucuria Ta fă-o deplină în noi, astfel ca nimic să nu zdruncine credinţa şi liniştea familiei noastre.

Liniştitorul cel sfânt şi minunat al valurilor înspumate şi salvatorul Sfântului Apostol Petru din vâltoarea mării, linişteşte-ne şi pe noi sufleteşte şi trupeşte, căci mult suntem afundaţi în cumplita mare a păcatelor şi a deznădejdii. Iisuse, Tu eşti lumina ce-a dumnezeiască, mai presus de cuget şi de simţire, Tu eşti pacea celor tulburaţi, împovăraţi şi împresuraţi de necaz. Păzeşte-ne pe toţi de toată vătămarea şi ispita, pentru ca îndulcindu-ne din ajutorul Tău, şi cu îngerii Tăi cei sfinţi fiind păziţi, toţi cu credinţă să cântăm: Domnul este ajutorul nostru, nu ne vom teme, căci Tu eşti, Dumnezeule, întărirea noastră, Stăpânitor puternic şi Domn al păcii, şi împărăţia Ta este împărăţie veşnică.”

Cea mai puternică rugăciune ce se rostește în prima zi de Crăciun este făcătoare de minuni și de grabnic ajutor pentru cel copleșit de probleme, deznădejde și suferință. Această rugă se spune pentru a avea parte de liniște sufletească, înțelegere în familie și spor în casă.
Adauga un comentariu