Stiri si curiozitati

Cea mai puternică rugăciune pentru copii: Ce să rostești ca să îi ferești de rele

Publicat: 08 sept. 2021
Umbra unei femei și a unei fetițe care se roagă în aer liber
Atunci când este spusă din suflet, cu credință și îmbrăcată în dragoste nemărginită, rugăciunea părinților pentru copii este o unealtă extrem de puternică.

Se spune că părinții au puterea de a influența, prin rugăciuni, destinul copiilor. De aceea, v-am pregătit cea mai puternică rugăciune pentru copii, care îi va feri pe aceștia de toate relele.

Atunci când este spusă din suflet, cu credință și îmbrăcată în dragoste nemărginită, rugăciunea părinților pentru copii este o unealtă extrem de puternică. Ea are menirea de a vă ajuta copiii să trăiască în armonie, mulțumiți de propria viață.

Cea mai puternică rugăciune pentru copii

Aceste cuvinte pline de har, rostite din inimă, vă vor umple copiii de pace, de grație și de bucurie sufletească.

„Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta ai zidit pe om din țărână și ai suflat în fața lui suflare de viață și, binecuvântându-l, ai zis: creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul; iar la Cana Galileii, prin Unul-Născut Fiul Tău, ai binecuvântat nunta și deci nașterea de fii, cu multă umilință rog marea Ta bunătate, ca neîncetat să reverși harul Tău și să Te milostivești asupra copiilor mei, pe care ai binevoit să mi-i dăruiești.

Umple-i de înțelepciune și pricepere. Apără-i de toate cursele vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Poruncește îngerilor Tăi ca totdeauna să le fie călăuze și povățuitori spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să Te poată lăuda și preamări în veci. Amin.”

Cea mai puternică rugăciune a mamei pentru copii

Mamele au un impact pozitiv asupra vieții copiilor lor. Iar în prezența rugăciunii, impactul lor este impresionant.

“Doamne, Iisuse Hristoase, milostivește-Te de copiii mei (numele), păzește-i cu acoperământul Tău, ferește-i de uneltirile celui rău, depărtează de la ei dușmanii, deschide urechile și ochii lor, dăruiește-le inima smerită. Doamne, toți suntem făpturile Tale, ai milă de copiii mei aceștia (numele) și îndreptează-i spre pocăință.

Doamne mântuiește pe copiii mei (numele) și luminează-le mintea cu lumina înțelepciunii evanghelice, îndreptează-i pe calea poruncilor Tale și invață-i, Mântuitorule, să facă voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul nostru.

Doamne, Ziditorul tuturor făpturilor, din mare mila Ta m-ai învrednicit să fiu mamă, din bunătatea Ta mi-ai dăruit copii. De aceea îndrăznesc să Te rog, că ei sunt copiii Tăi, Tu le-ai dat viață și suflet nemuritor, iar prin Botez le-ai dat viață veșnică, i-ai înfiat și i-ai primit în Biserica Ta. Doamne, dă-le ca să rămână în această stare binecuvântată până la sfârșitul vieții. Învrednicește-i de Tainele Tale, sfințește-i cu adevărul Tău, ca prin ei să se preamărească numele Tău.

Trimite-mi ajutorul Tău binecuvântat în educarea lor pentru slava numelui Tău și pentru folosul aproapelui. Dă-mi pentru aceasta răbdare și putere. Învață-mă să sădesc în ei înțelepciunea adevărată și frica Ta, ca să Te iubească din tot sufletul lor și din tot cugetul lor și toată viața să asculte de cuvintele Tale.

Amin”.

Cea mai puternică rugăciune pentru ajutorul copiilor la examene

În momentul în care propriul copil traversează un impas, are nevoie de ajutorul părinților. Astfel, în rândurile de mai jos v-am pregătit o rugăciune puternică, care trebuie rostită zilnic, pentru a-i ajuta pe copii să treacă mai repede de perioadele grele.

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ajută-l pe copilul acesta (numele) să treacă cu bine această încercare ce îi stă înainte. Cel ce ne-ai cerut să fim înţelepţi că şerpii şi blânzi că porumbeii, luminează-l pe robul tău (numele) să înveţe ceea ce trebuie că să fie bine pregătit la examenul care îl aşteaptă. Tu ştii ce e bine şi ce e rău. În mâinile Tale sunt vieţile noastre.

Noi, crezând că este de folos acestui copil să iasă încununat din această încercare, Te rugăm să arăţi şi de această dată puterea ajutorului Tău. Dar să nu fie după voia noastră, Doamne, ci după voia Ta cea sfântă, că Tu îl iubeşti mai mult decât noi şi ştii ce-i este cu adevărat de folos. Doamne, ajută-l pe robul Tău (numele) să nu caute laudă lumească, ce este degrab trecătoare, ci să caute vieţuirea curată şi sfântă, că să dobândească Împărăţia cerurilor.

Vieţile oamenilor sunt pline de încercări. Ce folos vom avea dacă vom câştiga bunătăţile vremelnice, de nu le vom dobândi şi pe cele veşnice? Ce folos vom avea de ne va lăuda lumea această, dacă faptele noastre nu sunt bineplăcute Ţie? Ajută-ne, Dumnezeule, că numai la Ține să căutăm împlinirea noastră şi să preaslăvim în vecii vecilor Numele Tău cel Sfânt. Amin!”

Adauga un comentariu