Eveniment-Social

CJRAE Iași: Școala pentru diversitate – un catalizator pentru o societate incluzivă

Publicat: 06 sept. 2021
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Iași

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Iași dă start proiectului „Școala pentru diversitate – catalizator pentru o societate incluzivă”, o inițiativă ce va facilita dezvoltarea unor strategii moderne pentru consilierii școlari din județul Iași, necesare pentru a face procesul de consiliere mai eficient și pentru a sprijini creșterea diversității în școală, permițând astfel o mai bună incluziune socio-emoțională a elevilor.

Activitățile proiectului vor avea loc în perioada septembrie 2021 – septembrie 2022 și sunt finanțate cu 16.260 EUR prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene – Mecanismul Financiar 2014-2021, în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), nr. de referință 2019-EY-PMIP-0008. Partener din țările donatoare este Equality Center Reykjavík (Islanda).

La ce contribuie proiectul

Experiențele anterioare în domeniul rezolvării problemelor cu care se confruntă beneficiarii arată că factorii sociali și școlari influențează integrarea socio-emoțională a elevilor. Acestor factori restrictivi li se adaugă și cei generați de criza sanitară pe care o traversăm. Pe baza acestor constatări, proiectul își propune să contribuie la:

  • întărirea abilităților profesionale de specialitate privind creșterea diversității în școală și eficiența procesului de incluziune socio-emoțională a elevilor, pentru un număr de 6 consilieri școlari ai CJRAE Iași, prin participarea la un program de formare organizat de partenerul islandez;
  • dezvoltarea de competențe specifice cu privire la incluziunea socio-emoțională a elevilor pentru 45 de consilieri școlari, 15 logopezi și 15 mediatori din județul Iași;
  • construirea a 6 echipe pentru facilitarea incluziunii socio-emoţionale și implicarea a 6 școli pilot în implementarea unor proiecte de facilitare a incluziunii.

Proiectul continuă parteneriatul început în 2018 cu statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), în scopul de a stabili un cadru de valori și practici pentru susținerea creșterii calității educației. Astfel, proiectul valorifică rezultatele parteneriatului cu Newschool Oslo (Norvegia), dezvoltat în cadrul proiectului „QualForm – CALitate în educație prin FORMarea echipelor de schimbare”, care a contribuit la creșterea adaptabilităţii şi flexibilităţii serviciilor de consiliere și asistență psihopedagogică la cerinţele unui mediu socioeducațional în schimbare.

 

Adauga un comentariu