Economic Local

Compania Națională de Investiții construiește un cămin cultural în comuna Oțeleni! Investiția este de 450.000 de euro

Publicat: 03 oct. 2020
Compania Națională de Investiții a alocat 450.000 de euro pentru construirea unui cămin cultural în localitate. Construcția va fi ridicată în satul Hîndrești
Comuna Oțeleni, județul Iași, beneficiază de fonduri guvernamentale pentru construirea unui cămin cultural

În comuna Oțeleni va fi construit un cămin cultural. Compania Națională de Investiții a comandat realizarea investiției de aproape jumătate de milion de euro. Noul obiectiv va beneficia și de o sală de festivități. Licitația va avea loc la mijlocul lunii octombrie

Comuna Oțeleni, județul Iași, beneficiază de investiții realizate de Compania Națională de Investiții (CNI) SA. Este vorba despre construirea unui cămin cultural în localitate. CNI a programat licitația pentru realizarea lucrărilor pe data de 15.10.2020. Conform contractului, pe lângă realizarea lucrării va fi asigurată și dotarea căminului cultural. Valoarea estimată a investiției este de 2.180.703 lei, fără TVA, aproape 450.000 de euro. Terenul pus la dispoziție este amplasat în satul Hîndrești și are o suprafață de 870 metri pătrați. Obiectivul va avea un regim de înălțime de P+1E, cu o suprafață construită de 256,5 metri pătrați. Comisia de evaluare va alege oferta cu prețul cel mai mic.

„Antreprenorul este obligat să asigure și să mențină siguranța pe șantier și în afara zonei de construcție pe perioada lucrărilor din cadrul prezentului contract, acordând o atenție specială asigurării unor condiții corespunzătoare de lucru și de siguranță pentru persoanele ce întreprind activități ce au legatură cu construcția și asigurarea tuturor utilajelor și materialelor folosite pentru realizarea acestor lucrări, asigurării zonei șantierului pentru a nu avea acces persoanele neautorizate, instalării unor indicatoare corespunzătoare cu informații, panouri cu informații și plăci de dare în folosință”, se arată în caietul de sarcini.

CNI construiește cămine culturale și în alte localități din județul Iași

CNI continuă investițiile și în alte localități din județul Iași. Pe data de 08.12.2020 este programată o licitație pentru construirea unui cămin cultural în satul Crivești, comuna Vânători. Valoarea estimată a lucrărilor este de 2.063.419 lei, fără TVA, aproape 430.000 de euro.

„Realizarea unei constructii noi cu destinația de cămin cultural alcatuită din: fundații continue rigide cu soclu din beton armat sub pereți de zidărie, structură de rezistență din pereți structurali de zidărie, șarpantă din lemn și șarpantă din ferme metalice pe zona sălii de festivități, tâmplărie interioară și exterioară din PVC cu geam termoizolant și învelitoare din tablă tip țiglă”, se arată în scenariul aprobat de CNI.

Căminul cultural va beneficia de o sală de festivități cu scenă

Suprafața de teren disponibilă pentru noua clădire este de 2.278 metri pătrați. Aria utilă a clădirii va fi de 518,74 metri pătrați. Execuția va fi realizată în termen de 14 luni.

„Construcția va îndeplini funcția de cămin cultural, găzduind multiple funcțiuni legate de activitățile recreative, culturale, etc. Complexul va fi dotat cu sala de festivități cu scenă, un oficiu, grupuri sanitare, birou administrator. Regimul de înălțime este parter cu înălțimea de nivel de 4,50 m, înălțimea totală a constructiei este de 9,20 m de la nivelul pardoselii finite a parterului. Acoperișul este alcătuit dintr-o șarpantă din lemn, iar, în zona sălii de festivități, acoperișul este alcătuit din ferme metalice, invelitoarea fiind din tablă tip țiglă. Accesul în cămin se realizează prin patru intrări, una destinată accesului în sala de festivități, una pentru accesul actorilor, a treia este destinată accesului în zona de servicii (oficiu), iar a patra este necesară pentru accesul în biroul administrativ și în grupuri sanitare. Iluminatul natural este realizat prin ferestrele prevăzute, iar iluminatul artificial este asigurat de la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice”, se arată în descrierea proiectului.

Adauga un comentariu