Eveniment-Social

Competiţia de profesii, un deziderat la Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi

Publicat: 05 dec. 2020
Liceul Tehnologic-Economic „Virgil-Madgearu” Iasi
Liceul Tehnologic-Economic „Virgil-Madgearu” Iasi

 

Preocuparea pentru formarea profesională de calitate a elevilor este o constantă la Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi. Din acest motiv am aplicat şi am fost selectaţi ca şcoală-partener, calificarea brutar, al WorldSkills Romania, în cadrul parteneriatului strategic Erasmus+ Acţiunea Cheie 2, Formare profesională, „Exchange of Good Practices in the Implementation of VET competitions” (EgpiVET).

Derulat în colaborare cu WorldSkills Franţa şi WorldSkills Belgia, proiectul EgpiVET urmăreşte consolidarea capacităţii a 8 instituţii VET de a dezvolta competiţii de profesii, ca mijloc de îmbunătăţire a calităţii formării profesionale iniţiale şi de motivare pentru perfecţionarea elevilor în meseria aleasă. Întrucât acest deziderat presupune şi formarea resursei umane, şcolile-partenere vor forma echipe, alcătuite din doi profesori de specialitate/formatori VET şi directorul unităţii, care vor participa la activităţi de schimb de experienţă (job-shadowing) şi cursuri de formare. Activităţile se vor desfăşura în Franţa şi Belgia, cu ocazia desfăşurării competiţiilor regionale şi naţionale de profesii din aceste ţări, astfel încât participanţii să beneficieze de o experienţă de învăţare directă şi relevantă, de la specialiştii în domeniu.

Joi, 3 decembrie 2020, a avut loc întâlnirea de lansare a proiectului, la care au participat reprezentanii WorldSkills din România, Franţa şi Belgia, ai şcolilor partenere şi ai agenţilor economici implicaţi. S-au prezentat obiectivele generale, calendarul activităţilor (decalat di cauza contextului actual), dar şi rezultatele vizate. A urmat apoi întâlnirea partenerilor din cele trei ţări pentru calificarea brutar, Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” din Iaşi fiind singura şcoală parteneră din România. Pentru a se facilita cunoaşterea înainte de participarea la stagiile de formare din 2021, fiecare instituţie şi-a prezentat specificul şi s-au făcut propuneri de adaptare a calendarului de activităţi al proiectului.

„Selectarea şcolii noastre ca unic partener pentru specializarea brutar ne onorează, întrucât vine ca o confirmare a eforturilor depuse de profesori, dar şi de tutorii de practică în direcţia profesionalizării elevilor. Este o ocazie deosebită pentru noi de a învăţa cum se organizează la un înalt nivel de calitate o competiţie de profesii, de la participanţi cu experienţă şi care s-au bucurat de succes la olimpiadele europene şi internaţionale de profesii. Întrucât ne dorim ca elevii noştri să fie, după absolvire, cât mai competitivi pe piaţa muncii, am încheiat cu agenţii economici locali parteneriate pentru derularea stagiilor de practică în condiţiile reale ale unui loc de muncă. În acest proiect, avem ca partener SC Agropan Impex SRL, unul dintre cei mai mari producători de produse de panificaţie din regiune (produsele Panifcom), reprezentată prin dna Cristina Potolincă, director executiv, unde elevii de la specializarea Tehnician în Industrie alimentară au posibilitatea să îşi formeze şi consolideze competenţele profesionale, într-un mediu utilat cu cele mai moderne utilaje. Catedra de specialitate este reprezentată de dna profesor Carmen Inculeţ, cu o bogată experienţă profesională, atât ca profesor, cât şi ca inginer tehnolog şi şef de producţie în panificaţie. Ideea organizării unei competiţii pilot de profesii, ca rezultat al parteneriatului strategic, după modelul celor organizate în ţările partenere şi la nivel european şi internaţional, ne va motiva atât pe noi, profesorii, cât şi pe elevi. Interacţiunea cu profesionişti, sfaturile primite de la specialişti în domeniu, parcurgerea unor module de formare, observarea şi analizarea celorlalte echipe de lucru vor constitui paşi importanţi în acumularea unei experienţe valoroase în vederea inserţiei pe piaţa muncii şi evoluţiei spre o carieră de succes a elevilor de la specializarea Tehnician în industrie alimentară”, a afirmat prof. dr. Laura Maria Cârstea, directorul Liceului Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi.

Adauga un comentariu