National

Cum vor fi amendați românii care nu participă la recensământ

Publicat: 12 mai 2022
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Cum vor fi amendați românii care nu participă la recensământ
Amenzi vor primi nu doar persoanele care refuză să răspundă la întrebările recenzorilor, ci și cei care refuză să permită accesul recenzorilor în complexurile rezidențiale

Recensământul Populației și Locuințelor, aflat în etapa de autorecenzare, are prevăzute și amenzi pentru cei care refuză să fie recenzați în ultima etapă, atunci când recenzorii vor intra în teren, până la data de 17 iulie. Amenzi vor primi nu doar persoanele care refuză să răspundă la întrebările recenzorilor, ci și cei care refuză să permită accesul recenzorilor în complexurile rezidențiale. Poliția Locală este cea care va aplica amenda.

”COMISIA CENTRALĂ PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2021 (CCRPL2021)

HOTĂRÂRE

Având în vedere dispozitiile art. 4 alin (4) lit. a) din O.U.G. nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, cu modificările si completarile ulterioare,

Comisia Centrală pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din România din anul 2021 (CCRPL2021), hotărăște:

1) În vederea constatării săvârșirii de către persoanele fizice a contravențiilor prevăzute de art. 54 alin. (1) lit. a), b) si d) din O.U.G. nr.19/2020, cu modificările și completarile ulterioare, și, respectiv, pentru sancționarea acestora potrivit legii, se va proceda astfel:

a) Recenzorul care se confruntă cu una dintre situațiile care se pot încadra în dispozițiile art. 54 alin. (1) lit. a), b) sau d) din O.U.G. nr.19/2020, cu modificările și completările ulterioare, sesizează în scris această situație comisiei locale (municipale, a sectorului municipiului București, orășenești sau comunale) pentru recensământul populației și locuințelor, în cadrul căreia se află sectorul de recensământ de care recenzorul răspunde și în cadrul căreia s-a ivit respectiva situație;

b) La primirea unei sesizări de natura celor prevăzute la lit. a), comisia locală, prin președintele acesteia, ia de urgență măsurile necesare pentru ca la fața locului, împreună cu recenzorul care a formulat sesizarea, să se deplaseze atât persoana împuternicită de primar pentru constatarea contravențiilor prevăzute de art. 54 alin. (1) lit. a), b) și d) din O.U.G. nr.19/2020, cu modificările și completările ulterioare, cât și un polițist local, care, potrivit prevederilor Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are dreptul de a legitima și de a stabili identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale;

c) În situația în care, cu ocazia deplasării la fața locului a recenzorului – împreună cu persoana împuternicită de primar pentru constatarea contravențiilor prevăzute de art. 54 alin. (1) lit. a), b) și d) din O.U.G. nr.19/2020, cu modificările și completările ulterioare, și cu un polițist local – persoana fizică persistă în fapta ce a determinat formularea sesizării prevăzute la lit. a), se va proceda la constatarea contravenției corespunzătoare și la sancționarea ei potrivit dispozițiilor art. 54 alin. (2) coroborat cu art. 57 din O.U.G. nr.19/2020, cu modificările și completările ulterioare.

2) Comisiile municipale, ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale pentru recensământul populației și locuințelor monitorizează și țin evidența sesizărilor de natura celor prevăzute la pct. 1 lit. a) și a modului de rezolvare a acestora și transmit zilnic această evidență comisiilor județene, precum și comisiei municipiului București. La rândul lor, comisiile județene și comisia municipiului București transmit săptămânal către CCRPL2021 (prin intermediul UCIR, la adresa de email: [email protected] ) o evidență a acestor sesizări și a modului lor de rezolvare, centralizată la nivel de județ, respectiv la nivelul municipiului București.

Lucian Nicolae BODE

Președinte CCRPL2021

Hotărârea nr. 9 din 09.05.2022 de aprobare a „Instrucțiunilor privind fluxul sesizărilor pentru persoanele care refuză recenzarea”

EMITENT: Comisia Centrală pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021 (CCRPL2021)

PUBLICAT în: site-ul – www.recensamantromania.ro”, prevede Hotărârea CCRPL2021.

STIRIPESURSE.RO vă pune la dispoziție și ce fapte comise de persoanele care refuză recensământul sunt incriminate de OUG 19/2020:

ART. 54

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către persoane fizice:

a) împiedicarea persoanelor implicate în acţiunea de recensământ pentru efectuarea înregistrărilor ce fac obiectul recensământului în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sau a desfăşurării, în orice mod, a lucrărilor recensământului;

b) refuzul furnizării informaţiilor solicitate sau furnizarea de date eronate sau incomplete;

c) nerespectarea de către personalul de recensământ prevăzut la art. 16 alin. (4) a dispoziţiilor legale şi a instrucţiunilor privind modul de înregistrare şi prelucrare a datelor populaţiei şi de păstrare a caracterului confidenţial al datelor personale declarate de cetăţeni;

d) împiedicarea accesului în interiorul complexurilor rezidenţiale aflate în proprietate privată, precum şi în cele aparţinând cultelor religioase a personalului de recensământ în vederea desfăşurării tuturor activităţilor aferente recensământului;

e) utilizarea de către personalul de recensământ a datelor obţinute în alte scopuri decât cele statistice.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.

ART. 55

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către furnizorii de date, persoane juridice:

a) refuzul transmiterii datelor solicitate;

b) refuzul transmiterii datelor în mod gratuit;

c) refuzul transmiterii datelor în forma solicitată;

d) transmiterea datelor cu întârziere faţă de termenul solicitat;

e) comunicarea de date incorecte şi incomplete din propria culpă;

f) împiedicarea accesului în interiorul complexurilor rezidenţiale aflate în proprietate privată, precum şi în cele aparţinând cultelor religioase a personalului de recensământ în vederea desfăşurării tuturor activităţilor aferente recensământului;

g) împiedicarea sau îngreunarea activităţilor recensământului;

h) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea I.N.S. documentele şi evidenţele necesare verificării datelor.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.

ART. 56

(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 54 se realizează de către persoanele împuternicite de prefect sau primar, după caz.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 55 se fac de către personalul împuternicit de preşedintele Institutului Naţional de Statistică prin ordin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Adauga un comentariu