Stiri si curiozitati

De ce Acatistul Sf. Cruci trebuie citit zilnic. Ce rugăciuni făcătoare de minuni se rostesc la vreme de necaz și suferință

Publicat: 12 sept. 2022
De ce Acatistul Sf. Cruci trebuie citit zilnic. Ce rugăciuni făcătoare de minuni se rostesc la vreme de necaz și suferință
Acatistul Sfintei Cruci se citește zilnic pentru a avea parte de ajutor divin și spor în toate.

Mulți credincioși se întreabă de ce Acatistul Sf. Cruci trebuie citit zilnic. Acesta este de grabnic ajutor pentru cel cuprins de griji, deznădejde și disperare. Iată ce rugăciuni făcătoare de minuni se rostesc la vreme de necaz și suferință.

Acatistul Sf. Cruci, citit zilnic pentru îndepărtarea relelor lumești

La vreme de grea încercare trupească sau sufletească Acatistul Sf. Cruci trebuie citit în fiecare zi. Acesta are o putere tămăduitoare deosebită pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie. Pentru a avea parte de ajutorul tuturor forțelor cerești și de spor în toate, de grabnic ajutor este Acatistul Sf. Cruci, rostit dimineața și seara.

,,Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta; biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu Crucea Ta păzește poporul Tău.

O, de trei ori fericită și Preacinstită Cruce, ție ne închinăm credincioșii și te mărim, veselindu-ne de dumnezeiasca ta înălțare; ci ca o pavăză și armă nebiruită, ocrotește și acoperă cu darul tău pe cei ce cântă: Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor!

Scară până la cer s-a făcut Crucea Domnului, pe toți suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetele îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt și știind ei a cânta: Aliluia!

Lemnul cel de Dumnezeu dăruit privindu-l toți, la acoperământul lui acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l, printr-însul să biruim taberele vrăjmașilor și, pipăind pe Cel nepipăit, cu bucurie să cântăm Lui: Aliluia!

Cântarea toată se micșorează, vrând a lăuda mulțimea minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție, o, preacinstită Cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim, față de cele ce ai dat nouă, dar cântăm: Aliluia”

Pe lângă acest acatist tămăduitor, putem rosti rugăciuni la diferite trebuințe. Acestea sunt de grabnic ajutor în cele mai grele momente ale vieții noastre. De asemenea, putem citi zilnic și Acatistul Sf. Arhangheli Mihail și Gavril pentru a avea parte de binecuvântarea cerească și de liniște sufletească. La vreme de boală putem rosti cel mai puternic acatist pentru sănătate.

Ce rugăciuni să rostești pentru luminarea minții și spor în toate

Atunci când suntem împovărați de griji și necazuri este bine să spunem câteva rugăciuni tămăduitoare și făcătoare de minuni. Acestea sunt de grabnic ajutor pentru cel care se roagă cu multă credință și cu mintea eliberată de gânduri negre.

Pentru vindecarea suferințelor trupești sau sufletești și spor în toate, putem rosti în fiecare zi rugăciunea Sf. Cruci.

„O, preacinstită și de viață făcătoare Crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioara, Născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Îngrădește-mă, acoperă-mă și mă păzește, Doamne, cu puterea cinstitei și de viață purtătoarei Crucii Tale, depărtând de la mine tot răul. Amin.

În mâinile Tale, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, îți încredințez sufletul meu, păzește-mă, binecuvântează-mă, miluiește-mă după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale și viață veșnică îmi dăruiește. Amin.”

Acatistul Sfintei Cruci se citește zilnic pentru a avea parte de ajutor divin și spor în toate. Acest acatist este făcător de minuni și îl ajută pe cel greu încercat de probleme să treacă mai ușor peste necazuri și să își păstreze credința statornică.
Adauga un comentariu