Economic Local

Două firme vor să construiască „Iași Industrial Park”! Consiliul Județean Iași va cheltui 3 milioane de euro

Publicat: 15 iun. 2021
Sediul Consiliului Județean Iași
În comuna Lețcani va fi amenajat un nou parc industrial cu fonduri de la Consiliul Județean Iași

„Iași Industrial Park” este o nouă investiție anunțată de Consiliul Județean Iași. La procedura pentru execuția lucrărilor s-au prezentat două firme locale de construcții. Comisia de evaluare va alege oferta constructorilor cu prețul cel mai mic

Consiliul Județean (CJ) Iași continuă programul de investiții. Recent, a fost lansată licitația pentru amenajarea unui parc industrial în comuna Lețcani, județul Iași. Suprafața disponibilă pentru noul parc industrial este de 18,6 hectare. La procedura pentru amenajarea noului sediu administrativ s-au prezentat două societăți: Iascion SA și Pavi – Lux, ambele cu sediul social în Iași. Valoarea estimată a execuției este de 15,6 milioane lei, fără TVA, aproape 3 milioane de euro.

„Situația existentă a obiectivului de investiții studiat este reprezentată de parcul industrial propus în extravilan com. Lețcani, jud. Iași, unde se constată lipsa unei zone special amenajată în scopul dezvoltării industriale (hale de depozitare, facilități energetice, infrastructură, condiții administrative și juridice). Zona studiată prezintă potențial pentru dezvoltarea și restructurarea cadrului construit și amenajat prin: extinderea zonei industriale, a funcțiunilor complementare și amenajarea terenului liber, în legatură cu artere de circulație importante naționale și județene. Necesitatea investiției este dată de contextul unei strategii de dezvoltare economică națională și europeană bazată pe capitalizarea resursei umane și materiale, necesitatea îmbunătățirii calității mediului de afaceri devine prioritară ca factor principal care stă la baza creșterii economice”, se arată în caietul de sarcini.

Proiectul de la Lețcani a fost în centrul unui scandal în urmă cu doi ani.

Va fi amenajat un drum modern prin incinta parcului industrial

Conform documentațiilor, trebuie executat și un drum de aproape 1 kilometru care să traverseze parcul industrial. După finalizarea lucrărilor, investitorii au posbilitatea de a concesiona terenuri în vederea dezvoltării unei afaceri. Clădirea administrativă va avea regimul de înălțime P+1.

„Zona studiată este dezvoltată edilitar, necesitând prelungirea și realizarea rețelelor pe amplasament, realizarea de lucrări periodice de întreținere și îngroparea tuturor rețelelor situate la vedere. Amplasamentul se va racorda la rețeaua existentă (rețeaua electrică de medie tensiune existentă pe amplasament situată lângă DJ 248B și DN 28, aparținând Eon Moldova Distribuție SA) și apoi se vor realiza rețelele interioare de alimentare cu energie electrică. Cea de-a doua rețea electrică existentă pe amplasament, situată lângă drumurile mențioante, se va devia și îngropa pe lângă strada interioară de acces la parcele și limitele de proprietate”, se mai arată în documentația procedurii.

Primăria Miroslava asfaltează drumul din parcul industrial

Totodată, și Primăria Miroslava are un proiect de infrastructură ce vizează parcul industrial din localitate. Recent, a fost lansată procedura pentru modernizarea arterelor situate în incinta Parcului Industrial Miroslava. Estimarea bugetară a licitației este de 8.370.367 lei, fără TVA, adică 1.750.000 euro. La procedură au fost depuse nu mai puțin de 6 oferte, care au intrat în etapa de evaluare. Firma câștigătoare trebuie să realizeze lucrările în termen de 6 luni de la semnarea contractului. Drumurile vizate sunt împărțite în 8 tronsoane, cu o lungime totală de 3,4 kilometri.

„Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la îndeplinirea integral și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți, iar contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. Garanția solicitată pentru lucrare este de minimum 5 ani începând cu ziua următoare semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor”, sunt condițiile impuse de autoritatea contractantă.

Adauga un comentariu