Eveniment-Social

Emoții uriașe pentru mii de părinți și de elevi din Iași! Mâine, 15 mai 2021, încep testările pentru admiterea la cele mai valoroase colegii și licee

Publicat: 14 mai 2021
Colegiile Național,
Inspectoratul Școlar Județean Iași monitorizează examinările pentru elevii de clasa a IV-a, în vederea înscrierii în clasa a V-a. Scopul urmărit este respectarea parcursului școlar și educațional specific finalului de ciclu primar. Conform datelor furnizate de școlile ieșene aflate în această situație, calendarul testărilor prevede două date, sub rezerva evoluției contextului pandemic în municipiul Iași: 15 mai (mâine) și 29 mai 2021

Zi plină și agitație mare în sistemul de învățământ preuniversitar din Iași! Inspectoratul Școlar Județean a făcut anunțul ce vizează marile colegii și licee. Este vorba despre calendarul testărilor pentru admiterea copiilor de clasa a V-a. Concursurile vor avea loc pe 15 mai (astăzi), respectiv 29 mai 2021. Primele care organizează concursuri sunt colegiile: Național, „Costache Negruzzi”, „Mihai Eminescu” și Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași are în vedere cu prioritate monitorizarea examinărilor pentru elevii de clasa a IV-a, în vederea înscrierii în clasa a V-a. Scopul urmărit este respectarea parcursului școlar și educațional specific finalului de ciclu primar, a principiilor științifice și pedagogice ale evaluării, precum și a măsurilor de prevenire a riscului epidemiologic în spațiul școlii, în context pandemic. Procesul de selecție se derulează în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, în „unitățile de învățământ care nu au clase de învățământ primar, iar numărul cererilor de înscriere depășește numărul locurilor oferite”.

Calendarul testărilor prevede două date, sub rezerva evoluției contextului pandemic în municipiul Iași: 15 mai (astăzi) și 29 mai 2021

Conform datelor furnizate de școlile ieșene aflate în această situație, calendarul testărilor prevede două date: 15 mai 2021 (astăzi) – colegiile Național, „Costache Negruzzi”, „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”. De asemenea, pe 29 mai 2021 – Colegiul Național „Emil Racoviță”, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” , Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” și Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”. Toate informațiile referitoare la acest proces (condiții de înscriere/ documente necesare; calendarul selecției: înscriere, susținerea probei/probelor, afișarea rezultatelor, depunerea opțiunilor elevilor; disciplina/disciplinele de concurs și programa/programele specifice; modele de subiecte) au fost postate pe site-urile unităților școlare menționate.

ISJ va asigura condițiile de siguranță a copiilor, precum și a dreptului acestora la șanse egale și acces nediscriminatoriu la educație

Deși Inspectoratul Școlar Județean nu are atribuții în organizarea și susținerea testării elevilor în vederea înscrierii și admiterii în clasa a V-a, va monitoriza procesul de selecție în toate etapele derulării sale. Asta în vederea respectării Regulamentului-cadru, a condițiilor de siguranță a copiilor, precum și a dreptului acestora la șanse egale și acces nediscriminatoriu la educație. „Având în vedere contextul atipic, impus de măsurile de prevenire a riscului de infectare cu SARS-CoV-2, precum și profilul psiho-emoțional al copiilor de vârstă școlară mică, apreciem că testarea acestora trebuie să reducă, pe cât posibil, factorii de stres și emoțiile negative și să realizeze, în climatul științific și educațional al colegiilor și al liceelor ieșene, o autentică selecție a elevilor cu aptitudini deosebite la disciplinele evaluate”, arată oficialii ISJ Iași.

Câte locuri sunt disponibile, la clasa a V-a, în unitățile de elită din Iași

În anul școlar 2020-2021, la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, oferta educațională (la clasa a V-a) cuprindea 5 clase, din care o clasă cu studiul intensiv al Limbii engleze, o clasă cu studiul intensiv al Limbii germane, o clasă cu studiul intensiv al Limbii franceze și două clase cu studiul obișnuit al limbilor străine. Numărul total de locuri la Admiterea 2020 în clasa a V-a a fost de 150. Pe de altă parte, Colegiul Național scotea la concurs 150 de locuri în clasa a V-a. Este vorba despre cinci clase, anume două clase cu studiul intensiv al Limbii engleze și trei clase cu studiul obișnuit al limbilor străine. Colegiul Național „Emil Racoviță” avea 90 de locuri disponibile (trei clase, dintre care două intensiv engleză). Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” avea în oferta educațională trei clase.

Elevii se vor înscrie la ambele probe: Limba și literatura română, respectiv Matematică

La aceste testări (pentru admitere în licee și colegii de elită din Iași, la Limba și literatura română, respectiv Matematică, timpul de lucru pentru fiecare probă de concurs este de 60 de minute (15 minute – familiarizarea cu subiectele, 45 de minute – timpul efectiv de lucru). Subiectele sunt elaborate în conformitate cu programa școlară pentru clasa a IV-a. Rezultatele probelor vor fi apreciate cu puncte de la 10 la 100, după baremele alcătuite de Comisia de Evaluare. Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Sunt considerați admiși elevii care obțin premii și mențiuni în clasamentul pentru punctaj cumulat și cei care obțin premii în cele două clasamente pentru punctajele obținute la Română și Matematică. Premiile se vor acorda diferit pe cele 3 clasamente (punctaj cumulat, punctaj Română, punctaj Matematică). Se sortează candidații în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat. Se acordă premii și mențiuni pentru minimum 90 la sută din numărul total de locuri disponibile. În situația punctajelor cumulate egale pentru candidații de pe ultimul loc ce primesc mențiune, se suplimentează numărul de locuri corespunzător.

Adauga un comentariu