Actualitate

Este oficial! Revin declarațiile pe propria răspundere. Trebuie să o completăm ca să ieșim din casă

Publicat: 06 nov. 2020
Declarațiile pe proprie răspundere revin. Oamenii nu vor putea ieși din casă noaptea dacă nu le completează
Declarațiile pe proprie răspundere revin. Oamenii nu vor putea ieși din casă noaptea dacă nu le completează

Guvernul Orban a decis impunerea unor noi restricţii la nivel de ţară. Luând în calcul numărul tot mai mare de infectări cu COVID-19, Guvernul considera că introducerea unor noi restricţii de deplasare și a unei carantine pe timpul nopții pot duce la o scădere a intensităţii virusului.

Aşadar, autorităţile statului au decis purtarea măştii în mod obligatoriu în spaţiile publice deschise şi închise pe tot teritoriul României, migrarea în online a muncii, acolo unde este posibil dar şi alte măsuri. Măsurile au fost anunțate in cursul serii trecute și de președintele Klaus Iohannis.

Masca va fi obligatorie pe tot teritoriul României

Conform deciziei autorităţilor centrale, purtatul măştii de protecţie va fi obligatorie în toată România, indiferent de indicele de infectare a localităţii respective. Excepţie de la regulă fac persoanele care nu au împlinit 5 ani. Pentru acestea, masca de protecţie nu este obligatorie. În altă ordine de idei, autorităţile recomandă anteprenorilor să îşi mute activitate online, acolo unde acest lucru este posibil. O altă măsură impusă de autorităţi este aceea de a muta toată activitatea şcolilor în online

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art. 1 Începând cu data prezentei hotărâri la nivelul României se propune instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, la 2 nivel național, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise, indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile.

Art. 2 În vederea evitării aglomerării transportului public, se propune ca toate instituțiile publice, precum și toți operatorii economici publici sau privați să aibă obligația organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă
la domiciliu, iar acolo unde specificul activității nu permite acest lucru, să se organizeze programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin 2 ore. Respectarea
aplicării acestei măsuri se urmărește de prefecți și de către Inspecția Muncii.

Art. 3 În vederea prevenirii răspândirii infecțiilor cu SARS-COV-2, se propune ca, în toate localitățile, activitățile didactice care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ să se desfășoare în sistem on-line.

Revine declaraţia pe proprie răspundere pentru a ieşi din casă în anumite intervale orare

Conform deciziei Guvernului Orban, se interzice circulația persoanelor în afara locuinţei, gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 05.00. Această interdicţie are şi câteva excepţii, excepţii menţionate în decizia luată de Executiv. Românii au voie să iasă din casă, în intervalul menţionat mai sus doar dacă au completată o declaraţie pe proprie răspundere şi dacă, motivul de a părăsi locuinţa se află printre excepţii. Vorbim de deplasările în interes profesional, pentru îngrijirea unor persoane aflate în dificultate sau asistenta medicală care nu poate fi amânată:

Art. 4 – (1) În toate localitățile din România, se propune interzicerea circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 05.00. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 23.00 – 05.00 pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

Art. 5 (1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere;
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;
3
(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

S-au interzis petrecerile, aniversările in spatiile inchise dar si in cele deschise

In altă ordine de idei, Guvernul a interzis, indiferent de ora la care au loc, a tuturor sarbatorilor, a aniversarilor sau a petrecerilor din spatiile inchise dar si in cele deschise:

Art. 6 Se propune interzicerea desfășurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.

Art. 7 (1) Se propune suspendarea activității piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor, definite potrivit

art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.

Piețele agroalimentare vor rămâne deschise

In incheiere, Executivul de la București a hotărât să păstreze deschise toate piețele agroalimentare care respectă normele de protecție sanitară. Totuși, activitatea operatorilor economici va di redusă până la intervalul orar 21.00. Concret, in urma deciziei luate de Guvern, pe teriroriul României nu vor mai exista magazine deschise non-stop. Totuși, exceptie de la reguli fac farmaciile, benzinăriile și operatorii economici care efectuează livrări la domiciliu:

(2) Se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Art. 8 Se propune ca, pentru spațiile exterioare în care se desfășoară activități de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice, care au fost amenajate și pot fi asimilate spațiilor publice închise, astfel cum sunt ele
definite în Legea pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun nr. 349/2009, cu modificările și completările ulterioare, le sunt aplicabile în mod similar regulile și măsurile de protecție sanitară, prevăzute în anexa nr. 3, art. 6 pct. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19.

Art. 9 Se propune instituirea obligației pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private să-și organizeze și desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 21.00.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21.00 – 05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Art. 10 Se propune ca implementarea măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre să se realizeze pe o perioadă de 30 de zile, urmând ca la finalul acesteia, în funcție de evoluția  situației epidemiologice, să se hotărască, după caz, menținerea, eliminarea sau
modificarea acestora.

Art. 11 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Comentarii
  • Orice restrictie (purtat masca, inchiedere, etc) in acest context e ca si cum maimuta se impune intr-o situatie de criza prin ciomag !
    Concetateni, infectarea globala nu poate fi oprita, eventua incetinita – dar foarte putin, deoarece virusarea se face in principal pe cale aeriana, oriunde ai fi – demonstratia sta in date reale; Insa restrictiile vor ucide mul mai mult ! Va fi dezastru.
    Cetateni, nu fiti maimute.

Adauga un comentariu