Economic Local

Fermierii din Iași au depus documentele pentru obținerea rentei viagere! Doar jumătate din potențialii beneficiari au solicitat subvenția, termenul limită fiind 15 octombrie 2021

Publicat: 25 sept. 2021
Terenuri agricole din județul Iași
Ieșenii care vor să obțină renta viageră și pentru anul 2021 trebuie să vizeze carnetele de rentier la APIA, unde sunt obligați să se prezinte fizic și nu să transmită documentele online. Renta viageră este cuprinsă între 50 și 100 de euro la hectar

Agricultorii din Iași au depus 670 de cereri la APIA, aproximativ jumătate din potențialii beneficiari care pot să primească renta viageră. Ieșenii primesc între 50 și 100 de euro, la hectar, însă trebuie să semneze carnetele de rentier până la data de 15 octombrie 2021. Sumele sunt pentru fiecare hectar arendat sau înstrăinat

Ieșenii care au carnet de rentier agricol trebuie să le vizeze până la data de 15 octombrie 2021, la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) Iași, unde trebuie să se prezinte fizic. Jumătate din numărul de beneficiari care au depus anul trecut documentele au venit la sediul instituției pentru a depune documentele. Aceștia pot încasa între 50 și 100 de euro la hectar. Renta viageră este o sumă care se acordă anual persoanelor care au dobândit calitatea de rentier agricol până la data de 31 decembrie 2009.

Este plătită pe durata vieții rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie un acord cu investitorul. Banii pot fi încasați și de moștenitorii rentierului agricol. În cazul decesului rentierului, renta viageră datorată acestuia poate fi încasată de moștenitori dacă se respectă prevederile Legii 247/2005 care presupune ca aceștia să depună mai multe documente la APIA. Printre acestea se numără carnetul de rentier al defunctului, copie a certificatului de deces, a actului de succesiune sau împuternicire/ declarație notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole datorate rentierului.

Rentierii agricoli din Iași pot să încaseze între 50 și 100 de euro la hectar

În cazul în care sumele virate de APIA către rentieri sunt returnate în contul Agenției din diverse motive, APIA poate relua plata acestora în termen de 3 zile de la data limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces al rentierului, către moștenitorii legali ai acestora, având la bază documentele justificative aferente. În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi renta viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului, conform prevederilor legale în vigoare.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul a 100 de euro, pe an, pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat pentru care s-a încheiat acord cu investitorul și echivalentul a 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. Pentru suprafețele mai mici de un hectar, suma plătită va fi proporțională cu suprafața înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul. Potrivit APIA Iași, în anul 2020 a fost plătită renta viageră în valoare de 100.000 de lei.

Fermierii din Iași primesc de la APIA 5 milioane de lei, ajutor COVID-19 pentru bovine

Crescătorii de bovine din Iași care au depus cereri la APIA pentru obținerea ajutorului COVID-19 au primii bani în conturi. Începând cu data de 15 septembrie 2021 s-au autorizat primele sume pentru beneficiarii acestor subvenții. Fermierii din Iași au depus 2.141 de cereri în schema pentru ajutor COVID-19 pentru 30.973 de bovine și 2.721 de tone de lapte. Sumele acordate sunt în valoare de 142,08 lei pe cap de bovină și 232,2 lei / tona de lapte. Suma maximă ce poate fi acordată unui fermier din Iași nu poate depăși 225.000 de euro. Schema de ajutor de stat are rolul de susținere a activității crescătorilor din sectorul bovin, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19. Bugetul alocat acestei scheme de plată este în valoare de 200 de milioane de lei.

Adauga un comentariu