Economic Local

Fermierii din Iași au încasat de la APIA aproape 100.000 de lei, renta viageră pentru anul 2019. Sumele încasate sunt cuprinse între 50 și 100 de euro pe hectar

Publicat: 22 oct. 2020
Fermierii din Iași au încasat de la APIA între 50 și 100 de euro pentru fiecare hectar de teren agricol arendat în anul 2019
APIA a plătit fermierilor din Iași 100.000 de lei, bani care reprezintă renta viageră pentru anul 2019

Fermierii din Iași care au vizat carnetele de rentier agricol pentru anul 2019 au primit banii de la APIA pentru renta viageră. Un număr de 2.000 de agricultori din Iași au încasat ajutoarele financiare pentru anul precedent. Fermierii din Iași au încasat pentru fiecare hectar de teren agricol arendat o sumă cuprinsă între 50 și 100 de euro. Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a plătit către fermierii din Iași aproape 100.000 de lei, renta viageră aferentă anului 2019. Potrivit reprezentanților APIA, documentele au fost transmise diferit anul acesta din cauza pandemiei.

„Viza anuală a carnetelor de rentier pentru anul 2019 a fost obținută de către rentieri exclusiv prin mijloace electronice (telecomunicații), urmare a restricțiilor impuse/condițiilor specifice din acest an, cauzate de pandemia COVID-19. În perioada următoare, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2020, vor fi autorizați la plată și moștenitorii care au solicitat plata rentei viagere agricole cuvenită rentierului pentru anul 2019, până la data decesului acestuia, conform documentelor depuse pâna la data de 15 octombrie 2020, în condițiile legislației specifice”, susțin reprezentanții APIA Iași.

Fermierii din Iași au primit aproximativ 100.000 de lei de la APIA, renta viageră pentru anul 2019

În cazul în care sumele virate de APIA către rentieri sunt returnate în contul Agenției din diverse motive, APIA poate lua plata acestora în termen de 3 zile de la data limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces al rentierului, către moștenitorii legali ai acestora, având la bază documentele justificative aferente. Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierul agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art, 4 alin. (13) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 cu modificările și completările ulterioare, având siguranța unei surse viagere cu venituri garantate de stat.

Fermierii din Iași care au calitatea de rentier agricol primesc între 50 și 100 de euro pentru fiecare hectar de teren arendat

În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi renta viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevedrilor legale în vigoare. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul a 100 de euro pe an pentru fiecare teren extravilan înstrăinat pentru care s-a încheiat acord cu investitorul și echivalentul a 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. Pentru suprafețele mai mici de un hectar, suma plătită va fi proporțională cu suprafața înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul.
În campania APIA 2020, de depunere a cererilor unice, au fost depuse 20.000 de cereri cu o suprafață de 280.000 de hectare

A crescut suprafața pentru care fermierii din Iași au solicitat subvenții de la APIA în anul 2020

Numărul fermierilor din Iași care au solicitat subvențiile în anul 2020 a scăzut, dar a crescut suprafața eligibilă la plată. Fermierii din Iași vor primi primii bani, respectiv avansul din subvenții începând cu luna octombrie 2020. Sumele acordate pentru fiecare schemă în parte vor fi stabilite până în luna octombrie a acestui an. În această perioadă, APIA mai primește cererile unice pentru acordarea subvențiilor, însă cu penalizări din cauza depășirii termenului de 15 iunie 2020, când s-a încheiat campania oficială de depunere a acestor documente.

Adauga un comentariu