Economic Local

Fostul Palat „Mihai Sturdza” din Iași va fi reabilitat! Compania Națională de Investiții a alocat aproape 10 milioane de euro

Publicat: 10 mart. 2021
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași
În fostul Palat "Mihai Sturdza" funcționează Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași

Clădirea în care funcționează Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași va fi reabilitată cu fonduri de la Compania Națională de Investiții. Procedura este programată la finalul lunii aprilie 2021. Comisia de evaluare va alege oferta cu prețul cel mai mic

Compania Națională de Investiții (CNI) SA a alocat noi fonduri pentru județul Iași. De data asta, beneficiar este Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Așadar, pe data de 22.04.2021, CNI organizează o licitație pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a fostului Palat „Mihai Sturdza”, situat în municipiul Iași, pe strada Cloșca, nr.9. Valoarea estimată a investiției este de 46.396.319 lei, fără TVA, aproape 10 milioane de euro.

„Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași funcționează în fostul Palat «Sturdza» începând din anul universitar 1993-1994. În această clădire, emblematică pentru orașul Iași, a funcționat în decursul istoriei cel mai valoros Seminar Teologic («Veniamin Costachi»), pe care academicianul Constantin Erbiceanu l-a numit «Sorbona românilor». În cadrul facultății funcționează patru specializări la nivel de licență (Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Socială și Artă sacră), cinci programe de Masterat și Școală Doctorală.

Pentru cei aproximativ 1.000 de studenți (la toate ciclurile de învățământ) se folosesc douăzeci și trei de săli de cursuri, seminarii și laboratoare. La acestea se mai adaugă patru cabinete pentru cadrele didactice, capela pentru practică liturgică a studenților și sala de consiliu profesoral. Din cauza vechimii clădirii, a seismelor care au avut loc și a lucrărilor de igenizare se impune cu necesitate consolidarea și modernizarea clădirii”, se arată în descrierea clădirii.

Fostul Palat „Mihai Sturdza” a fost încadrat în clasa I de risc seismic

În trecut, clădirea a fost expertizată tehnic și a fost încadrată în clasa I de risc seismic. Au fost stabilite și o serie de lucrări de execuție.

„După executarea săpăturilor și curățarea temeinică a fețelor fundațiilor, se va analiza starea zidăriei de piatră. Pentru îmbunătățirea stării fundațiilor existente și diminuarea procesului de degradare a acestora, se vor realiza injectări în masa zidăriei de piatră cu mortare de var hidraulic predozat. Se recomandă ca injectarea în masa zidăriei să se facă în 2 – 3 etape, de la bază în sus pe verticală, în funcție de grosimea elementului consolidat. De asemenea, se fac reparații locale (rezidiri, plombări, rostuiri) acolo unde va fi cazul. După finalizarea lucrărilor de intervenții structurale, fundațiile se vor proteja cu mortare hidroizolante.

Totodată, se va realiza un sistem de drenare la baza fundațiilor exterioare, așa încât eventualele infiltrații să se redirecționeze către sistemul de canalizare existent în zonă. La corpul A, intervențiile de la nivelul fundațiilor impun demolarea și refacerea curții de lumină. Astfel, noua structură va fi alcătuită din trei tronsoane, construite cu rost de 5 cm lățime atât între ele, cât și față de fundațiile clădirii existente. La corpul B se vor realiza centuri la baza pereților cămășuiți, pentru ancorarea armăturilor verticale ale camășuielilor”, se arată în caietul de sarcini.

Mitropolia a anunțat și alte investiții în perioada următoare.

Adauga un comentariu