Local

Graficul pentru predarea la sediul BECJ nr.24 Iași și la locația din „Manta Roșie”, a buletinelor de vot și a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral din data de 6 decembrie 2020.

Publicat: 06 dec. 2020
Alegeri parlamentare 2020
Alegeri parlamentare 2020

Graficul pentru predarea la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Județean nr.24 Iași și la locația din „Manta Roșie”, a buletinelor de vot și a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral din data de 6 decembrie 2020.

*Pentru MUNICIPIUL IAȘI și UAT-urile limitrofe indicate la pozițiile 2-13 – președintele și locțiitorul secției de votare se vor deplasa pentru predarea buletinelor de vot, a proceselor verbale de constatare a rezultatelor votării și a celorlalte documente indicate în circulara aprobată prin Decizia nr. 50 a BECJ Iași, doar în baza programării telefonice solicitate de președintele secției de votare de la BECJ nr. 24 Iași, după finalizarea tuturor operațiunilor în secția de votare.

** Pentru UAT-urile înscrise la pozițiile 14-98 – înaintea plecării spre BECJ, președintele secției de votare va apela la unul din numerele de telefon alocate pentru programare în vederea obținerii confirmării finale că poate pleca și nu au intervenit întârzieri față de planificarea inițială.

Adauga un comentariu