Local

Iată clasele din Iași care vor intra în scenariul roșu! Anunț de ultimă oră

Publicat: 03 nov. 2020
Iată clasele din Iași care vor intra în scenariul roșu! Anunț de ultimă oră
Iată clasele din Iași care vor intra în scenariul roșu! Anunț de ultimă oră

Având în vedere prevederile Ordinului comun nr 5487/1494/2020, în urma confirmării pozitive cu COVID-19 a 2 elevi şi a 4 cadre didactice, 5 unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Iaşi au solicitat suspendarea cursurilor în modalitatea „faţă în faţă” la nivel de clasă. Menţionăm că toate aceste solicitări au fost aprobate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ respective, de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, urmând ca decizia de suspendare a cursurilor şcolare organizate în modalitatea „faţă în faţă” să se dispună la nivel judeţean prin hotărârea CJSU.

Unităţi de învăţământ care au solicitat suspendarea cursurilor în modalitatea „faţă în faţă” la nivel de clasă/colectiv:

Nr. crt. Unitatea de învăţământ Număr cazuri confirmate Numărul de clase/ colective CLASA LA CARE SUNT SUSPENDATE CURSURILE ȘCOLARE ÎN MODALITATEA „FAȚĂ ÎN FAȚĂ”
1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”, BUHALNIȚA structura ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE URECHE”, CEPLENIȚA un cadru didactic 3 Clasa a V-a, Clasa a VII-a,

Clasa a VIII-a

2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN”, IAŞI doua cadre didactice 10 Clasa a V-a A, Clasa a V-a B,

Clasa a V-a D, Clasa a VI-a C,

Clasa a VI-a D, Clasa a VII-a B,

Clasa a VII-a C, Clasa a VII-a D, Clasa a VIII-a A, Clasa a VIII-a B

 

3. LICEUL TEORETIC „DIMITRIE CANTEMIR”, IAŞI un elev 1 Clasa a XII-a F
4. LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”, IAŞI un cadru didactic 6 Clasa a IX-a A, Clasa a X-a A,

Clasa a XI-a A, Clasa a XI-a B, Clasa a XI-a C, Clasa a XII-a A

5. COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”, IAŞI un elev 1 Clasa a VIII-a

                    În unităţile şcolare menţionate, s-au luat următoarele măsuri:

  • izolarea cazurilor confirmate;
  • igienizarea şi dezinfecţia spaţiilor unităţilor şcolare (clase, holuri, toalete);
  • reinstruirea personalului privind regulile de igienă personală şi portul măştii de protecţie.

Acestea sunt solicitările de a trece la învățarea în regim online, aprobate astăzi de CJSU. Au desfășurat activități educative în regim online 98 de clase și 42 de școli: 40 din cauza incidenței îmbolnăvirilor și 2 din cauza aspectelor referitoare la infrastructură/organizare specifică.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 374/30.10.2020 al Prefectului Județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în sistem electronic în data de 03.11.2020  ;

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Având în vedere adresa și avizul Inspectoratului Școlar Județean Iași nr.8720/03.11.2020, privind propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Iași care au solicitat suspendarea cursurilor în modalitatea ”față în față”;

Având în vedere avizele Direcției de Sănătate Publică Iași nr. 32256, 32257,32264, 32265, 32274/02.11.2020; 

Având în vedere prevederile art. 16, alin. 1 și art. 18, alin 1 din Ordinul  Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se suspendă cursurile școlare organizate în modalitatea ”față în față” la nivel de clasă, pentru o perioadă de 14 zile, în următoarele unități de învățământ:

Nr. crt. Unitatea de învăţământ Clasa la care sunt suspendate cursurile Școlare în modalitatea „față în față” Începând cu 

data confirmării cazului

Nr. hotărârii CA al unității școlare
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”, BUHALNIȚA structura ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE URECHE”, CEPLENIȚA Clasa a V-a, 

Clasa a VII-a, 

Clasa a VIII-a

1.11.2020 302/2.11.2020
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN”, IAŞI Clasa a V-a A, grupa 1, Clasa a V-a B, grupa 1, Clasa a V-a D, grupa 1, Clasa a VI-a C, grupa 1, Clasa a VI-a D, grupa 1 Clasa a VII-a B, grupa1, 

Clasa a VII-a C, grupa 1, 

Clasa a VII-a D, grupa 1, 

Clasa a VIII-a A, 

Clasa a VIII-a B 

31.10.2020 46/1.11.2020
LICEUL TEORETIC „DIMITRIE CANTEMIR”, IAŞI Clasa a XII-a F, grupa 2 31.10.2020 9.1/2.11.2020
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”, IAŞI Clasa a IX-a A, grupa 2 Clasa a X-a A, grupa 2,  

Clasa a XI-a A, grupa 2 

Clasa a XI-a B, grupa 2 

Clasa a XI-a C, grupa 2 

Clasa a XII-a A

31.10.2020 12/2.11.2020
COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”, IAŞI Clasa a VIII-a A 31.10.2020 1/2.11.2020
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, POPRICANI Clasa a VI-a A 27.10.2020 23/30.10.2020

Art. 2 Inspectoratul Școlar Județean Iași are obligația de a comunica prezenta hotărâre unităților de învățământ preuniversitar menționate în prezenta hotărâre, în vederea ducerii la îndeplinire. 

 Art. 3 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași. 

Adauga un comentariu