Ieșenii mai pot să vizeze carnetele de rentier agricol la APIA până în luna august 2024

Ieșenii mai pot să vizeze carnetele de rentier agricol la APIA până în luna august 2024

08 iun. 2024, 02:00,
Raluca COSTIN, în Economic Local

Peste 100 de persoane au vizat carnetele de rentier agricol la Agenția pentru Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Ieșenii primesc 50 sau 100 de euro, pe an, pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat sau arendat

Rentierii agricoli mai pot viza carnetele la Agenția pentru Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Peste 100 de persoane le-au vizat până acum. Renta reprezintă o sumă care se acordă anual celor care au dobândit calitatea de rentier agricol până la data de 31 decembrie 2009. Este plătită pe durata vieții rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori ce încheie un acord cu investitorul.

Banii pot fi încasați și de moștenitorii rentierului agricol. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul a 100 de euro, pe an, pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat pentru care s-a încheiat acord cu investitorul, precum și echivalentul a 50 de euro, pe an, pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. Astfel, doar cei care vizează carnetele de rentier agricol pot primi banii de la APIA. Numărul beneficiarilor a scăzut în ultimii ani, potrivit specialiștilor APIA.

Ce se întâmplă în cazul decesului rentierului agricol care vrea să vizeze carnetul

În cazul decesului rentierului, renta viageră datorată acestuia poate fi încasată de moștenitori, dacă se respectă prevederile Legii 247/2005, care presupune ca aceștia să depună mai multe documente la APIA. Printre acestea se numără carnetul de rentier al defunctului, copie a certificatului de deces, a actului de succesiune sau împuternicire/declarație notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole datorate rentierului.

În cazul în care sumele virate de APIA către rentieri sunt returnate în contul agenției din diverse motive, se poate relua plata în termen de 3 zile de la data-limită anuală, inclusiv în caz de deces al rentierului, către moștenitorii legali, având la bază documentele justificative aferente. Dacă se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi renta viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului, conform prevederilor legale în vigoare. În 2023, s-a plătit peste jumătate de milion de lei pentru rentierii agricoli din Iași.

Fermierii mai pot depune cererile unice la APIA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează că termenul de depunere a cererilor de plată, în cadrul campaniei 2024, a fost prelungit până la data de 12 iunie 2024, inclusiv, în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 231/06.06.2024, pentru modificarea unor acte normative în domeniul agriculturii, publicat în Monitorul Oficial nr. 529, din 6 iunie 2024. Prin actul normativ menționat se precizează că, în anul 2024, cererile de plată se depun la APIA în perioada 4 aprilie – 12 iunie. Astfel, data-limită este 12 iunie 2024, inclusiv.

Prelungirea termenului vine în sprijinul fermierilor care din motive neimputabile lor încă nu au depus cererile de plată pentru anul 2024 în termenul stabilit inițial. Fermierii sunt așteptați la centrele județene și locale APIA, unde vor beneficia de tot sprijinul funcționarilor agenției în accesarea cu succes a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic, precum și a schemelor de sprijin compensatoriu de mediu și climă. De asemenea, cei care au depus cererea de plată electronic, prin accesarea aplicației IPA-Online, pentru închiderea acesteia se vor prezenta la sediul APIA în vederea semnării, iar cei care vor utiliza semnătura electronică vor anunța, în prealabil (prin mesaj telefonic sau prin e-mail), funcționarul responsabil. Până în prezent, au depus peste 15.000 de persoane care exploatează peste 230.000 de hectare.

De asemenea, ieșenii mai pot să vizeze carnetele de rentier agricol la APIA până în luna august 2024.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *