Local

Ieșenii se întorc acasă! 170 de elevi plecați cu părinții în străinătate vor fi școlarizați în Iași

Publicat: 02 sept. 2022
Ieșenii se întorc acasă 170 de elevi plecați cu părinții în străinătate vor fi școlarizați în Iași
Elevii plecați au revenit acasă

Odată cu începutul anului școlar 2022-2023, se numără și elevii veniți cu părinții din străinătate pentru a fi școlarizați în Iași. Până în momentul de față, 170 de elevi au revenit din diaspora și vor continua activitatea didactică în unitățile de învățământ din județul Iași. Astfel, tutorele elevului înscris la o instituție de învățământ ieșeană trebuie să întocmească un dosar pentru echivalarea perioadei de studii corespunzătoare

Fie că este vorba de învățământul general obligatoriu (I-X), fie de ciclul superior al liceului (XI-XII), dosarul pentru echivalarea studiilor este la fel de complex și trebuie să fie depus la secretariatul școlii după ce documentele sunt analizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Elevii plecați au revenit acasă

În anul școlar 2022-2023, 170 de elevi ce au revenit din străinătate vor fi școlarizați în unități din Iași.

„Din informațiile pe care le avem în acest moment, 170 de elevi au revenit din străinătate și vor continua activitatea didactică în școlile din județul Iași”, a declarat Antonina Bliorț, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii corespunzătoare învățământului general obligatoriu (I-X), ciclului superior al liceului (XI-XII), perioadelor de studii de nivel profesional și postliceal nefinalizate cu diplomă de către cetăţeni români sau de către cetăţeni din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ale Confederaţiei Elveţiene și de cetăţeni care au obţinut o formă de protecţie pe teritoriul României va conține următoarele documente: cerere de înscriere a elevului la unitatea de învățământ, în original, foaie matricolă pentru clasele din România, dacă este cazul, în original, documente şcolare din care să rezulte nivelul, durata şi promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea, în copii şi traduceri autorizate, fiind exceptate de la traduceri limbile internaționale (engleză, franceză, italiană, spaniolă), alte documente, dacă este cazul, precum adeverinţă emisă de autoritatea competentă din ţara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii, document de identificare valabil al elevului, precum certificat de naştere/carte de identitate/pașaport, în copie, alte documente, dacă este cazul, precum adeverinţă emisă de autoritatea competentă din ţara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii.

Cum arată noua structură a anului școlar

Anul școlar 2022-2023 va avea o nouă structură, fiind împărțit în 5 module, cu zile libere între ele. Prin urmare, modulul 1 (cursuri): de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022; vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022; modulul 2 (cursuri): de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022; vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023; modulul 3 (cursuri): de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia Inspectoratelor Școlare Județene, după caz; vacanță: o săptămână, la decizia Inspectoratelor Școlare Județene, în perioada 6–26 februarie 2023; modulul 4 (cursuri): de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia Inspectoratelor Școlare Județene după caz, până joi, 6 aprilie 2023; vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023; modulul 5 (cursuri): de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023; vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.
Adauga un comentariu