Eveniment-Social

Inspectoratul Școlar Județean Iași continuă repartizarea, pe post, în școli, licee și colegii! Totul îi vizează pe viitorii profesori care vor intra în sistem

Publicat: 24 aug. 2021
Cadre didactice la ședința de repartizare pe post în unități de învățământ preuniversitar
Inspectoratul Școlar Județean Iași continuă ședințele publice de repartizare pe posturi în unități de învățământ preuniversitar. Acestea se vor derula și între 24, respectiv 27 august 2021. Ele vor avea loc la Colegiul Național de Artă "Octav Băncilă". Aici pot participa candidații la examenul de Titularizare

Începând de astăzi, marți, 24 august și până joi, 27 august 2021, Inspectoratul Școlar Județean Iași continuă ședințele publice de repartizare pe posturi în unități de învățământ preuniversitar. Ele vor avea loc la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”. Aici pot participa candidații la examenul de Titularizare

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași continuă ședințele publice de repartizare pe posturi în unități de învățământ preuniversitar. Ele vor avea loc la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”. Aici pot participa candidații la examenul de Titularizare. Astfel, repartizarea în ședință, conform prevederilor Metodologiei, prevede ca astăzi, marți, 24 august 2021, să aibă loc soluționarea solicitărilor pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor a: candidațior care au obținut cel puțin nota/media de repartizare 7 (șapte) la concursul național la Titularizare, sesiunea 2021, după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2021-2022, în condițiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale, sesiunile 2020 și/sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 și/sau 2017 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar.

De asemenea, și a cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie, a cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată. Și cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată și a cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată.

Ce repartizări pe post vor avea loc în datele de 26 și 27 august la ședințele din Sala de festivități a Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”

Mai departe, în datele de 26 și 27 august, la ședințele din Sala de festivități a Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” va avea loc repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul ISJ Iași, conform anexei nr. 18 la Metodologie, Repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2021-2022, conform art. 63 si 87 din Metodologie. La Titularizare 2021, în județul Iași, cea mai mare concurență pentru un post a fost la: învățător, educator, profesor de Educație Fizică și Sport, Limba și literatura română, respectiv Limba engleză. De precizat că, doar aproximativ 160 de posturi au fost de titular.

La Titularizare 2021, județul Iași, procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă, după soluționarea contestațiilor, a fost de 48.33 la sută

De reamintit că rezultatele finale la examenul de Titularizare 2021 au consemnat: procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă, după soluționarea contestațiilor a fost de 48.33 la sută (în creștere cu 1.83 la sută, comparativ cu rezultatele inițiale – 46.5 la sută), iar procentul notelor între 5 și 7 este de 34.17 la sută. Astfel, procentul notelor peste 5 a fost de 82,5 la sută (contestațiile au generat modificări de note pentru 341 de candidați). Din promoția curentă, 45.48 la sută dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte). Doar 8 candidați au obținut nota 10 (5 note maxime la Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădiniță, 1 la asistență medicală generală, 1 la educație socială și 1 la religie ortodoxă).

Astfel, 705 candidați au obținut note între 7 și 9.99, iar 504 candidați au note între 5 și 6.99. La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 1.548 de candidați din totalul de 1.938 de candidați înscriși. În centrele de evaluare au fost notate 1.475 de lucrări, întrucât: 72 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, iar lucrarea unui candidat au fost anulată din motive legate de nerespectarea metodologiei. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Adauga un comentariu