Prima pagină » Local » Institutul de Psihiatrie „Socola” organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist boli infecțioase – FOTO

Institutul de Psihiatrie „Socola” organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist boli infecțioase – FOTO

09 dec. 2023, 02:00, 2 ,
Codruța ȘOROAGĂ, în Local

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași își dorește ca în perioada următoare să angajeze medic specialist boli infecțioase. Angajarea se face pentru Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași vrea ca în perioada următoare să angajeze medic specialist boli infecțioase. Se pot înscrie la concurs persoanele care dețin diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină și, totodată, certificat de confirmare în gradul de medic specialist în specialitatea boli infecțioase, dar și certificat de membru al Colegiului Medicilor, cu aviz de liberă practică pentru anul în curs.

Institutul de Psihiatrie „Socola” angajează medic specialist boli infecțioase

Candidații care își doresc să ocupe postul scos la concurs de Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași pot să-și depună dosarele de concurs până în data de 22 decembrie 2023. Selecția dosarelor va avea loc în intervalul 27-28 decembrie 2023. Rezultatele privind selecția dosarelor de concurs vor fi făcute publice în data de 29 decembrie 2023, ora 12.00. Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut vor putea să depună contestații până în data de 3 ianuarie 2023, ora 12.00, urmând ca ziua următoare, 4 ianuarie 2023, la aceeași oră, să fie afișate rezultatele acestora. Proba scrisă a concursului de angajare se va desfășura în data de 8 ianuarie 2024, începând cu ora 11.00. Rezultatele pentru aceasta vor fi afișate în data de 9 ianuarie 2023, la ora 15.00.

Contestațiile pentru proba scrisă pot fi depuse până în data 10 ianuarie 2023, ora 15.00, rezultatele urmând să fie afișate pe 11 ianuarie 2023, ora 15.00. Cea de-a treia probă a concursului, cea clinică, va avea loc pe 12 ianuarie 2023, ora 11.00. Rezultatele acesteia vor fi făcute publice pe 15 ianuarie 2023, ora 14.00. Eventualele contestații vor putea fi depuse până pe 16 ianuarie 2023, ora 14.00. Acestea vor fi soluționate până în data de 17 ianuarie 2023, ora 14.00. În data de 18 ianuarie 2023, ora 12.00, se va afla cine este persoana care va ocupa funcția de medic specialist boli infecțioase din cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași.

Ce condiții trebuie să îndeplinească candidații la concurs

Persoanele care își doresc să ocupe postul de medic specialist boli infecțioase trebuie să aibă cetăţenie română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene, și trebuie să cunoască limba română, scris și vorbit.

Totodată, candidații trebuie să aibă capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, precum și o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate. Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei. Nu pot să candideze la acest concurs persoanele condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Nu pot ocupa funcţia de medic specialist boli infecțioase în cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași nici persoanele care execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *