Eveniment-Social

Învățămânul ieșean intră în fierbere! De săptămâna viitoare, școlarii și elevii revin la cursuri. Marile colegii din Iași vor derula testări pentru clasa a V-a

Publicat: 29 apr. 2021
Elevi la cursuri și învățător care le predă
Săptămâna viitoare, miercuri, 5 mai 2021, mii și mii de școlari, elevi și liceeni din județul Iași, revin la cursuri, față în față. Pe de altă parte, în a doua jumătate a lunii mai vor avea loc testările pentru admiterea copiiilor la clasa a V-a. Concursurile vor avea loc pe 15 mai, respectiv 29 mai 2021

Fierbere și agitație maximă în sistemul de învățământ preuniversitar din Iași! De săptămâna viitoare, miercuri, 5 mai 2021, mii de elevi și liceeni din județul Iași revin la cursuri, față în față. Pe de altă parte, în a doua jumătate a lunii mai vor avea loc testările pentru admiterea copiilor de clasa a V-a. Acestea vor avea loc pe 15 mai, respectiv 29 mai 2021

Zile pline și agitație mare în sistemul de învățământ preuniversitar din Iași! Miercuri, 5 mai 2021, mii de elevi și liceeni din județul Iași revin la cursuri, față în față. Anul școlar în curs se va finaliza vineri, 25 iunie 2021. Vacanța de vară este programată între 26 iunie 2021 și până la mijlocul lunii septembrie 2021. Pe de altă parte, Evaluarea Națională (EN) – clasa a VIII-a va începe pe 22 iunie, iar Bacalaureatul – clasa a XII-a, pe 28 iunie. De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) a făcut anunțul care vizează toate colegiile și liceele. Este vorba de calendarul testărilor pentru admiterea copiilor de clasa a V-a. Sub rezerva evoluției contextului pandemic în municipiul Iași: concursurile vor avea loc pe 15 mai, respectiv 29 mai 2021.

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași are în vedere cu prioritate monitorizarea examinărilor pentru elevii de clasa a IV-a, în vederea înscrierii în clasa a V-a. Scopul urmărit este respectarea parcursului școlar și educațional specific finalului de ciclu primar, a principiilor științifice și pedagogice ale evaluării, precum și a măsurilor de prevenire a riscului epidemiologic în spațiul școlii, în context pandemic. Procesul de selecție se derulează în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, în „unitățile de învățământ care nu au clase de învățământ primar, iar numărul cererilor de înscriere depășește numărul locurilor oferite”.

Calendarul testărilor prevede două date, sub rezerva evoluției contextului pandemic în municipiul Iași: 15 mai și 29 mai 2021

Conform datelor furnizate de școlile ieșene aflate în această situație, calendarul testărilor prevede două date, sub rezerva evoluției contextului pandemic în municipiul Iași: 15 mai 2021 – colegiile Național, „Costache Negruzzi”, „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”. De asemenea, pe 29 mai 2021 – Colegiul Național „Emil Racoviță”, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” și Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”. Toate informațiile referitoare la acest proces (condiții de înscriere/ documente necesare; calendarul selecției: înscriere, susținerea probei/probelor, afișarea rezultatelor, depunerea opțiunilor elevilor; disciplina/disciplinele de concurs și programa/programele specifice; modele de subiecte) au fost postate pe site-urile unităților școlare menționate, începând cu data de 20 martie 2021.

ISJ va asigura condițiile de siguranță a copiilor, precum și dreptul acestora la șanse egale și acces nediscriminatoriu la educație

Deși Inspectoratul Școlar Județean nu are atribuții în organizarea și susținerea testării elevilor în vederea înscrierii și admiterii în clasa a V-a, va monitoriza procesul de selecție în toate etapele derulării sale. Asta în vederea respectării Regulamentului-cadru, a condițiilor de siguranță a copiilor, precum și a dreptului acestora la șanse egale și acces nediscriminatoriu la educație.

„Având în vedere contextul atipic, impus de măsurile de prevenire a riscului de infectare cu SARS-CoV-2, precum și profilul psiho-emoțional al copiilor de vârstă școlară mică, apreciem că testarea acestora trebuie să reducă, pe cât posibil, factorii de stres și emoțiile negative și să realizeze, în climatul științific și educațional al colegiilor și al liceelor ieșene, o autentică selecție a elevilor cu aptitudini deosebite la disciplinele evaluate”, declara prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș, inspector școlar general al ISJ Iași.

Câte locuri sunt disponibile, la clasa a V-a, în unitățile de elită din Iași

În anul școlar 2020-2021, la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, oferta educațională (la clasa a V-a) cuprinde cinci clase, din care o clasă cu studiul intensiv al Limbii engleze, o clasă cu studiul intensiv al Limbii germane, o clasă cu studiul intensiv al Limbii franceze și două clase cu studiul obișnuit al limbilor străine. Numărul total de locuri la Admiterea 2020 în clasa a V-a a fost de 150. Pe de altă parte, Colegiul Național scotea la concurs 150 de locuri în clasa a V-a. Este vorba de cinci clase, anume două clase cu studiul intensiv al Limbii engleze și trei clase cu studiul obișnuit al limbilor străine. Colegiul Național „Emil Racoviță” avea 90 de locuri disponibile (trei clase, dintre care două intensiv engleză). Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” avea în oferta educațională trei clase.

Elevii se vor înscrie la ambele probe: Limba și literatura română, respectiv Matematică

La aceste testări (pentru admitere în licee și colegii de elită din Iași, la Limba și literatura română, respectiv Matematică, timpul de lucru pentru fiecare probă de concurs este de 60 de minute (15 minute – familiarizarea cu subiectele, 45 de minute – timpul efectiv de lucru). Subiectele sunt elaborate în conformitate cu programa școlară pentru clasa a IV-a. Rezultatele probelor vor fi apreciate cu puncte de la 10 la 100, după baremele alcătuite de Comisia de Evaluare. Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Sunt considerați admiși elevii care obțin premii și mențiuni în clasamentul pentru punctaj cumulat și cei care obțin premii în cele două clasamente pentru punctajele obținute la Română și Matematică. Premiile se vor acorda diferit pe cele 3 clasamente (punctaj cumulat, punctaj Română, punctaj Matematică). Se sortează candidații în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat. Se acordă premii și mențiuni pentru minimum 90 la sută din numărul total de locuri disponibile. În situația punctajelor cumulate egale pentru candidații de pe ultimul loc ce primesc mențiune, se suplimentează numărul de locuri corespunzător.

Adauga un comentariu