Economic Local

O nouă campanie de colectare a deșeurilor, derulată la Iași

Publicat: 09 mart. 2020

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași, Asociația Ecotic și Salubris derulează în următoarea perioadă o campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Activitățile de colectare DEEE voluminoase de la domiciliul solicitanților vor fi derulate la o dată care se va stabili până la sfârșitul acestei luni. Aceste campanii au succes întrucât sunt colectate cantități mari de deșeuri de la ieșeni. Programul urmărește informarea și conștientizarea populației privind importanța colectării separate a deșeurilor de acest fel. Obiectivul primordial îl constituie dezvoltarea unei atitudini responsabile a populației față de deșeuri, în special față de deșeurile de echipamente electrice. Programul include, pe lângă latura informativ-educativă, și o componentă practică, respectiv aceea de colectare separată a deșeurilor.

Adauga un comentariu