Prima pagină » Actualitate » Persoanele de peste 16 ani sunt obligați să aibă acest document. În cât timp se eliberează
Persoanele de peste 16 ani sunt obligați să aibă acest document. În cât timp se eliberează

Persoanele de peste 16 ani sunt obligați să aibă acest document. În cât timp se eliberează

30 mai 2024, 10:58, 1 ,
BZI.ro, în Actualitate

Persoanele de peste 16 ani sunt obligați să aibă buletin în Republica Moldova. Primul act de identitate al unui cetățean moldovean este eliberat gratuit în termen de 20 de zile lucrătoare, indiferent de locul de domiciliu al solicitantului.

Persoanele de peste 16 ani sunt obligați să aibă acest document

În Republica Moldova, persoanele cu vârsta de peste 16 ani sunt obligați să aibă buletin. Primul act de identitate al unui cetățean moldovean este eliberat gratuit în termen de 20 de zile lucrătoare, indiferent de locul de domiciliu al solicitantului.

În anul 2023, Agenția Servicii Publice (ASP) a furnizat gratuit 22.338 de buletine de identitate cetățenilor Republicii Moldova care au atins vârsta de 16 ani. Pentru a solicita eliberarea buletinului de identitate, este necesară prezența copilului, însoțit de unul dintre părinți, tutore sau curator.

Programarea poate fi efectuată online, prin intermediul paginii oficiale a instituției.

Conform Ambasadei Republicii Moldova în România, în Republica Moldova, buletinul poate fi eliberat în la prima eliberare pentru minori, pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani care nu au avut niciodată acte de identitate, pentru persoanele care au obținut pașaportul cetățeanului Republicii Moldova și pentru cetățenii Republicii Moldova domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în municipiul Bender.

De asemenea, buletinul se eliberează la preschimbarea pașaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr. 9), schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal, constatarea inexactităților, neconformităților, furtului de identitate sau identității false și schimbarea domiciliului.

De asemenea, buletinul se eliberează la preschimbarea în cazul de schimbare a denumirii sau a rangului localităților, străzilor, de renumerotare a imobilelor, de înființare a localităților, a străzilor, în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu, în caz de pierdere, furt sau deteriorare, expirarea termenului de valabilitate, dobândirea sau redobândirea cetățeniei Republicii Moldova sau la solicitarea titularului pentru a-l preschimba.

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea actului de identitate

Actele necesare pentru obținerea actului de identitate sunt două fotografii de format 10×15 cm și două fotografii de format 3×4 cm, color, mat, pe fundal alb, buletinul de identitate împreună cu fișa de însoțire, pașaportul valabil sau expirat, buletinele de identitate cu fișele de însoțire sau pașapoartele valabile ale părinților, actul de identitate de uz intern, după caz, pașaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), care se află în posesia solicitantului și urmează să fie schimbat, certificatul de naștere, certificatul de naștere al copilului minor, certificatul de căsătorie, certificatul de divorț (eliberat pe numele solicitantului sau al părintelui solicitantului minor), certificatul de deces al soțului/soției, certificatul de schimbare a numelui și/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea și/sau completarea actului de stare civilă. În cazul divorțului părinților copilului, se va prezenta certificatul de divorț emis pe numele părintelui care se prezintă cu copilul documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședință și dovada achitării taxelor.

Așadar, persoanele de peste 16 ani sunt obligați să aibă buletin în Republica Moldova.

Comentarii
  • „Persoanele de peste 16 ani sunt obligați să aibă acest document.”
    1) obligaTE nu obligați!
    2) de ce „acest” și nu clar buletin de identitate?!
    3) recitiți înainte de a publica!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *