WoW!

Psalmul 50 – Se citește pentru pocăință și ușurarea sufletului

Publicat: 04 nov. 2020
Carte de rugăciuni și lumânare aprinsă
Carte de rugăciuni și lumânare aprinsă

În fiecare duminică, în unele biserici, la începutul slujbei se rosteşte Psalmul 50. Marii duhovnici ai ortodoxiei spun că e o rugăciune cu putere deosebită. Ea se citeşte pentru a cere ajutor de la Dumnezeu, dar şi pentru a ne uşura sufletul.

E bine că, înainte de a o rosti, să ne spovedim şi să ne împărtăşim din când în când. De asemenea, trebuie spus că Psalmul 50 face parte din cei 7 psalmi penitenţiali ai proorocului David. Vorbeşte şi surprinde foarte bine starea de degradare în care se afla omul căzut în păcat. Vorbeşte însă şi despre pocăinţa pe care trebuie să o facă pentru a reface legătura cu divinitatea.

PSALMUL 50 – Rostește-l cu multă evlavie

l. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare milă Ta
2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.
8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
11. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.
14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-vă limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inimă înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Despre Psalmul 50 – Părerea Părintelui Cleopa

Conform unui mae duhovnic, Părintele Ilie Cleopa, psalmul acesta a fost scris de Proorocul David după săvârşirea a două mari păcate: ucidere şi preacurvie. Sfinţii Părinţi ne spun că, deşi David este prooroc şi împărat, totuşi a căzut în păcat. Cu alte cuvinte, oricine este om, este supus inevitabil păcătuirii. Totuşi, omul are la dispoziţie această rugăciune, pentru a se căi de cele făcute.

Psalmul 50 are trei părţi, iar fiecare e alcătuită din 7 idei:

  • mărturisirea făcută către Dumnezeu;
  • mijloacele prin care omul poate lupta pentru a ajunge la mântuire, adică cele 7 Sfinte Taine;
  • alte rugăciuni de folos şi lucruri plăcute Lui Dumnezeu, pe care omul le poate face.

Bineînțeles, în afară de acest psalm, mai avem și rugăciunea de vineri, care se citește pentru ușurarea sufletului, și rugăciunea pentru vindecare grabnică. Vindecare se referă nu doar la partea fizică, ci și la partea sufletească.

Adauga un comentariu