Eveniment-Social

Rata finală de promovare la Titularizare 2020 a candidaților din județul Iași a crescut la 61,61 la sută! De astăzi, 12 august, demarează ședințe publice de ocupare pe posturi

Publicat: 12 aug. 2020
La Titularizare 2020 Iași, după soluționarea contestațiilor, a crescut rata de promovare la 61,61 la sută, cu 3,97 la sută față de cea inițială de 57,64 la sută, iar de astăzi, 12 august, demarează ședințe de ocupare pe posturi
Rata finală de promovare la Titularizare 2020 Iași, după soluționarea contestațiilor, a crescut la 61,61 la sută, cu 3,97 la sută față de cea inițială de 57,64 la sută

La Titularizare 2020 Iași, după rezolvarea contestațiilor, rata finală de promovare a candidaților a crescut la 61,61 la sută, cu 3,97 la sută față de cea inițială de 57,64 la sută. În anul 2019, după soluționarea contestațiilor, rata de promovare a fost de doar 46.54 la sută, iar în 2018, de 52.36 la sută. Pe de altă parte, ședințe pe posturi pentru candidații care au promovat la Titularizare sunt programate de: astăzi, 12, mâine, joi, 13 și vineri, 14 august 2020. Acestea vor fi organizate la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași

La Titularizare 2020 Iași, după rezolvarea contestațiilor, rata finală de promovare a candidaților a crescut la 61,61 la sută, cu 3,97 la sută față de cea inițială de 57,64 la sută. În tot județul, 1.386 de candidați au fost evaluați la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, dintre care 231 au depus contestație după afișarea rezultatelor inițiale.

În urma reevaluării lucrărilor, 10 note au rămas nemodificate, 70 de note au fost modificate în minus, în timp ce 151 de note au fost mărite. Pe tranșe de note, situația finală are următoarea configurație: 25 de candidați au obținut nota 10 (zece), 829 de candidați au obținut note între 7 și 9,99, restul candidaților obținând note sub 7 (șapte). Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadaă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

În total, la Iași sunt 1.776 posturi, dintre care 144 posturi titularizabile (78 urban și 66 rural)

În total, la Iași sunt 1.776 posturi, dintre care 144 posturi titularizabile (78 urban și 66 rural). Mai departe, de precizat că 1.624 posturi sunt netitularizabile (423 urban și 571 rural) și 8 posturi de angajare doar pe durata de viabilitate a postului. Așadar, pe 12 august (astăzi) va avea loc ședinta pentru repartizarea cadrelor didactice angajate în anul școlar 2019-2020 cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020 (conform art. 62 alin. (13) din Metodologie).

Mai departe, pe 13 august 2020 se va derula ședința de repartizare a candidaților care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pe perioada nedeterminată (titularizabile conform art. 74, alin.3, lit. b).

Urmează ca pe 14 august să aibă loc ședința de repartizare cu următoarea ordine de prioritate: 1. completarea normei cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului, rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare. 2. candidații cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concursul național, sesiunea 2020, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020.

Care este concurența, pe posturile scoase la concurs, la Titularizare 2020 Iași. Cele mai căutate posturi sunt la: educator, învățător alături de Limba și literatura română

În județul Iași, la Titularizare 2020 sunt în total 1.776 posturi, dintre care 144 posturi titularizabile (78 urban și 66 rural). Mai departe, de precizat că 1.624 posturi sunt netitularizabile (423 urban și 571 rural) și 8 posturi de angajare doar pe durata de viabilitate a postului. În detaliu, posturi titularizabile în urban sunt: 1 aeromodele, 1 arhitectură, 1 artă vocală, 3 corepetiție, 2 dans clasic, 2 dans popular, 1 Educație fizică și sport, 1 Educație tehnologică, 1 educatori pentru învățămant special, 30 educatoare, 1 estetică și igiena corpului omenesc, 1 fanfară, 2 Fizică.

Urmează 1 la Geografie, 1 Informatică și TIC, 8 învățători, 2 Medicină generală, 7 muzică instrumentală, 1 orchestră populară, 4 alimentație publică ca maiștri instructori, 2 asistență medicală ca maiștri instructori, 2 estetică și igiena corpului omenesc – maiștri instructori, 1 transporturi ca maiștri instructori și 1 la șah. La posturi titularizabile rural sunt 7 pe Educație fizică și sport, 1 educatoare (rommani), 11 educatoare, 2 electronică și automatizări și 1 la Fizică. De asemenea, la Iași ca posturi complete (cu 18 ore și mai mult) sunt 782 dintre care: 352 urban și 430 rural. Pe de altă parte, posturi incomplete (cu mai puțin de 18 ore) sunt 994 dintre care: 423 urban și 571 rural.

Adauga un comentariu