Stiri si curiozitati

Rugăciune către sfinții arhangheli pentru fiecare zi a săptămânii. Cum să ne rugăm îngerilor pentru a fi protejați de rele

Publicat: 30 dec. 2021
Rugăciune către sfinții arhangheli pentru fiecare zi a săptămânii
Este bine să rostim o rugăciune către sfinții arhangheli în fiecare zi a săptămânii pentru a fi protejați de rele.

Este bine să rostim o rugăciune către sfinții arhangheli pentru fiecare zi a săptămânii. Citite din inimă și cu multă credință, aceste rugi ne vor ajuta să depășim momentele grele, fiind ocrotiți de primejdii. Forțele cerești sunt cele care veghează fiecare credincios. Iată cum să ne rugăm îngerilor pentru a fi protejați de rele.

De ce este bine să rostim o rugăciune către sfinții arhangheli pentru fiecare zi a săptămânii

Rugăciunea este înzestrată cu o forță vindecătoare deosebită, iar dacă ținem cont de câteva rânduieli, vom avea parte de ajutor divin imediat. Fie că este vorba de o suferință trupească sau de pierderi materiale, fie că există momente de deznădejde și disperare, creștinul se roagă pentru a fi scăpat de necazuri.

Pe lângă rugăciunile către Maica Domnului sau cele închinate Mântuitorului, preoții ne îndeamnă să rostim și o rugăciune către sfinții arhangheli în fiecare zi a săptămânii. Astfel, vom avea parte de liniște sufletească, echilibru și bunăstare.

Este știu faptul că fiecare credincios are un înger păzitor, care veghează și îl protejează de spiritele rele. Rugăciunile către Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt printre cele mai puternice și vindecătoare rugi.

Rugăciune la Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

„Dumnezeule Atotputernic, trimite-Ți Arhanghelul Tău, Mihail, spre ajutorul robului Tău (se rostește numele). Să-l scoată din mâna vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. O, mare Arhanghel Mihail revarsă mir bun asupra robului lui Dumnezeu (se rostește numele).

Arhanghele Mihail, tu ești căpetenia cetelor îngereşti. Ești voievod al puterilor cereşți, al heruvimilor, al serafimilor şi al tuturor îngerilor. Fii mie păzitor, ajutător la nevoie, în singurătate, la drum și pretutindeni. Izbăveşte-mă, mare Arhanghel, de toate înşelăciunile viclene ale diavolului. Și auzi-mă pe mine, păcătosul (se rostește numele celui care se roagă). Mă rog ţie şi chem numele tău cel sfânt. Grăbeşte-te spre ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea!

Sfânt Arhanghel Gabriel, Înger al Încarnării, deschide-ne urechile spre avertismentele blânde şi chemările calde ale Domnului! Te conjurăm să fii mereu înaintea noastră, ca să înţelegem mai bine Cuvântul lui Dumnezeu, ca să Îl servim mai bine şi să ne supunem mai bine Voinţei Lui și ca să îndeplinim mai bine ceea ce El aşteaptă de la noi.  Ajută-ne să rămânem trezi pentru că atunci când Domnul vă veni să nu ne găsească adormiţi! Amin!”

Cum să ne rugăm îngerului păzitor 

Preoții de îndeamnă să rostim în fiecare zi a săptămânii o rugăciune către îngerul păzitor pentru a fi ocrotiți de rele. Mai mult, este bine să citim zilnic și o rugăciune pentru liniștea sufletului. 

Dacă ne confruntăm cu momente grele și necazuri în casă, rugăciunea de seară pentru familie este de mare ajutor. Astfel, creștinul va depăși necazurile și nu își va pierde credința în Dumnezeu.

Rugăciune către îngerul păzitor

„Sfinte Îngere, păzitorul și acoperitorul meu cel bun, cu inima zdrobită și cu sufletul îndurerat stau dinaintea ta și mă rog. Auzi-mă pe mine, păcătosul rob al lui Hristos, care cu multă căință și lacrimi amare strig: să nu pomeneșți fărădelegile și nedreptățile cu care eu, nevrednicul, te mâhnesc în toată vremea, săvârșind fapte necuvenite în fața Ziditorului meu Dumnezeu. Fii milostiv și nu te depărta de la mine. Trezește-mă din somnul păcatului și ajută-mă cu rugăciunile tale, că întru pocăință și neprihană să-mi petrec cealaltă vreme a vieții mele.

Păzește-mă de căderile în păcate de moarte, că să nu pier în deznădejde și să nu se bucure vrăjmașul de pierzarea mea. În tot locul și în tot ceasul să-mi stai înainte, rugându-L pe Domnul Dumnezeul îndurărilor să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârșit în viața mea cu fapta, cu gândul sau cu vorba. Iar în înfricoșatul ceas al morții, tu să fii lângă mine, bunul meu păzitor, alungându-i pe întunecații demoni veniți să înfricoșeze cutremuratul meu suflet.

Apără-mă de cursele lor, când va fi să trec prin vămile văzduhului, pentru că, de tine călăuzit și păzit, lumina Raiului să o văd, unde Sfinții și Puterile cereșți laolaltă laudă și preamăresc numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Treimea cea de-o-ființă și nedespărțită, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Este bine să rostim o rugăciune către sfinții arhangheli în fiecare zi a săptămânii pentru a fi protejați de rele. Astfel, vom avea parte de ajutorul forțelor îngerești și vom și scăpați de probleme trupești sau sufletești.
Adauga un comentariu