Stiri si curiozitati

Rugăciune de mulțumire către îngerul păzitor – Cuvintele care te vor ajuta în clipele grele ale vieții

Publicat: 06 sept. 2021
Maini impreunate pentru o rugaciune de multumire catre ingerul pazitor
Cea mai puternică rugăciune de mulțumire către îngerul păzitor

Încă de la naștere, fiecare dintre noi avem protecția unui înger păzitor către care putem transmite o rugăciune de mulțumire ori de câte ori ne simțim neajutorați. “Misiunea” divină a acestuia este de a ne proteja și de a ne îndruma mereu pe calea cea dreaptă.

Dumnezeu ne-a lăsat câte un înger păzitor pentru a ne păzi trupul și sufletul de tentațiile și păcatele în care putem pica cu ușurință.

Rugăciune de mulțumire către îngerul păzitor

La fel ca în cazul rugăciunilor împotriva farmecelor, fețele bisericești susțin că în clipele grele ale vieții trebuie să rostim o rugăciune de mulțumire către îngerul păzitor pentru a ne feri de cele rele. O rugăciune rostită zilnic ne ajuta să ne iertam mai ușor semenii, să devenim mai buni şi mai toleranţi și ne sporeşte încrederea şi speranţa în Dumnezeu.

Potrivit tainelor Bisericești, îngerul păzitor reprezintă ființa spirituală menită să vegheze și să protejeze o anumită persoană.

Primii creștini au preluat ideile evreiești referitoare la îngeri. În prima fază, conceptul creștin al unui înger a preschimbat îngerul într-un mesager divin și manifestarea lui Dumnezeu Însuși. Apoi, în cursul a mai mult de două secole imaginea îngerilor a preluat caracteristici definitorii în teologie și în artă.

Iată ce rugăciune trebuie să rostim atunci când ne dorim să îi mulțumim îngerului nostru păzitor.

“Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pă­ti­mașului meu suflet și al vieții me­le celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc dia­volului celui viclean, ca să-mi stă­pânească cu silnicie acest trup mu­ritor.

Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă și mă îndreptează la ca­lea mân­tuirii.

Așa, sfinte îngere al lui Dumne­zeu, păzitorul și acoperitorul sufletului și al trupului meu celui ti­călos, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele vieții mele și orice am greșit în această zi.

Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu; și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa și vrednic să mă arate pe mine, robul Său, bunătății Sale. Amin.”

Rugăciune către sfântul înger păzitor

O altă rugăciune de mulțumire către îngerul păzitor la fel de puternică este și aceasta

O, Înger prea frumos, lumina blândă, apărător al meu de Sfânt Botez,

Mă închin la tine în inima plăpândă, te rog, te chem, te caut, te visez.

Doar tu îmi ești suport în calea lungă, pândită de noroi, de patimi, de păcat.

Aduci scânteia în cale să-mi ajungă, când trec prin loc întunecat.

Căci mâna ta pe a mea o întărește și ochiul tău pe al meu îl face văzător

Și la urechea mea cuvântul tău șoptește, adus de tine de la Creator.

Mă închin adânc sfinției tale, te rog să fii alăturea oricând

Căci fără tine, eu mă pierd pe cale și pot să fiu un veșnic rătăcit

Durerea mea îi nealinata și plânge sufletul rănit,

Căci toată viața e întinata de un șuvoi necontenit

De un șuvoi amestec groaznic, din vânt, din fapta și cuvânt,

Ce a alungat pe bunul paznic al vieții mele pe pământ

O, Sfinte Ingere, la tine eu vin să caut pocăință

Întoarce-ți fața înspre mine

Arată-mi calea spre credință

Amin.

Adauga un comentariu