Stiri si curiozitati

Rugăciune pentru familie. Cum să te rogi pentru binele celor dragi și spor în casă

Publicat: 22 nov. 2022
Rugăciune pentru familie. Cum să te rogi pentru binele celor dragi și spor în casă
Rugăciunea pentru familie se rostește în fiecare zi pentru a avea parte de spor în casă, de înțelegere cu cei dragi și de ocrotire divină.

Cea mai puternică rugăciune pentru familie este făcătoare de minuni și se rostește cât mai des cu putință pentru a avea parte de binecuvântarea divină. La vreme de necaz și întristare în casă, putem spune această rugă tămăduitoare pentru îndepărtarea relelor, luminarea minții și armonie în familie. Iată cum să te rogi pentru binele celor dragi și spor în casă.

Rugăciune pentru familie

La vreme de necaz și suferință în casă sau atunci când cei dragi trec printr-o mare durere trupească sau sufletească este bine să rostim o rugăciune pentru familie. Aceasta este de grabnic ajutor pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie. Pentru a avea parte de liniște și înțelegere cu cei dragi, dar și de spor în toate, putem citi cât mai des cu putință o rugăciune pentru fericire în familie și ocrotirea celor dragi.

„Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, trimis ai fost de Dumnezeu-Tatăl pe pământ ca să salvezi neamul omenesc de la moarte, Care prin însăşi a Ta răbdare neclintită şi smerenie necuprinsă ai suferit batjocură, răni, cruce şi moarte, fără împotrivire. Vino între noi şi-n casa noastră, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit după Înviere zicându-le „Pace Vouă!” şi ai liniştit sufletele lor înfricoşate şi întristate. Mântuitorul şi ocrotitorul vieţii noastre, linişteşte sufletele noastre zbuciumate şi înviforate. Pacea Ta ce-a nestricată dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni, nu precum o dau oamenii. Şi bucuria Ta fă-o deplină în noi, astfel ca nimic să nu zdruncine credinţa şi liniştea familiei noastre.

Liniştitorul cel sfânt şi minunat al valurilor înspumate şi salvatorul Sfântului Apostol Petru din vâltoarea mării, linişteşte-ne şi pe noi sufleteşte şi trupeşte, căci mult suntem afundaţi în cumplita mare a păcatelor şi a deznădejdii. Iisuse, Tu eşti lumina ce-a dumnezeiască, mai presus de cuget şi de simţire, Tu eşti pacea celor tulburaţi, împovăraţi şi împresuraţi de necaz. Păzeşte-ne pe toţi de toată vătămarea şi ispita, pentru ca îndulcindu-ne din ajutorul Tău, şi cu îngerii Tăi cei sfinţi fiind păziţi, toţi cu credinţă să cântăm: Domnul este ajutorul nostru, nu ne vom teme, căci Tu eşti, Dumnezeule, întărirea noastră, Stăpânitor puternic şi Domn al păcii, şi împărăţia Ta este împărăţie veşnică.”

Pe lângă această rugăciune făcătoare de minuni, este bine să rostim în fiecare seară și rugăciunea celor 7 arhangheli pentru a avea parte de ajutorul tuturor forțelor cerești. De asemenea, la vreme de grea încercare trupească sau sufletească sau atunci când suntem împovărați de griji putem spune o rugăciune cu efect imediat.

Cum să te rogi pentru sporul casei și izbăvirea de pagube

Atunci când suntem împovărați de griji și de probleme în familie, rostirea unei rugăciuni tămăduitoare este de grabnic ajutor. Pentru îndepărtarea relelor, izbăvirea de pagube și spor în casă putem rosti cea mai puternică rugăciune pentru binele familiei.

,,Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele înalte locuieşti şi spre cele smerite priveşti, binecuvântează casa noastră şi cu puterea Ta, întăreşte-ne pe noi, robii Tăi (numele), cei ce locuim în ea. Bine este, Doamne, ca şi casa noastră să ne fie ca o doua biserică, în care noi ne închinăm înaintea sfintelor icoane şi ne rugăm Ţie. Binecuvântează, Doamne, găspodăria noastră şi înmulţeşte în ea toate bunătăţile, ca să uităm de grijile şi nevoile pământeşti şi să putem lucra mai cu osâdrie pentru dobândirea vieţii cele veşnice şi pentru a ajunge în locaşurile Tale cele sfinte.

Îndepărtează de la noi toate cursele vrăjmaşului celui pierzător de suflete, trimite pe îngerul Tău cel milostiv, ca să ne păzească şi să ne ferească de toată răutatea şi să ne povăţuiască spre lucrarea tuturos faptelor celor bune şi spre împlinirea sfintelor porunci. Că ţie ţi se cuvine a ne milui şi a ne mântui, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea pentru familie se rostește în fiecare zi pentru a avea parte de spor în casă, de înțelegere cu cei dragi și de ocrotire divină. Aceasta este făcătoare de minuni pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie.
Adauga un comentariu