Stiri si curiozitati

Rugăciunea pentru lăsarea de băutură: Cum să ceri ajutorul din ceruri pentru a scăpa de patima alcoolului!

Publicat: 06 apr. 2021
femeie care se închină
Sunt icoane la care dacă te rogi cu credință scapă pe cel apropiat de patima băuturii

Patima băuturii poate reprezenta o mare problemă atât pentru cel care n use mai poate abține de la consumul de băuturi alcoolice, cât și pentru familia acestuia. Multă lume apelează în asemenea cazuri la rugăciuni pentru lăsarea de băutură.

Pe lângă cel care a devenit dependent de alcool, suferă și cei apropiați acestuia. Tocami aceste personae care sunt afectate trebuie să se roagă pentru el ca să scape de această boală.

Puțini sunt cei care știu că există chiar o icoană la care dacă te rogi cu credință scapă pe cele apropiat de această dependență. Icoana se numește Potirul Nesecat, iar în fața acesteia se roagă cei dragi pentru a primi ajutorul din ceruri pentru persoana dragă lor să scăpe de patima beției.

Nu puține au fost cazurile în care cei care sufereau de această patimă grea au reușit să își găsească liniștea mergând în diferite locașuri de cult.

Rugăciunea pentru lăsarea de băutură în fața icoanei care îi ajută pe dependenții de alcool

Icoana „Potirul Nesecat“ o înfățișează pe Fecioara Maria alături de pruncul Iisus, acesta aflându-se într-un potir. Icoana este recunoscută pentru minunile pe care le-a făcut în cazul persoanelor dependente de alcool.

Icoana „Potirul Nesecat“ a fost descoperită în Rusia, în anul 1878 de către acest soldat. În prezent, icoana se află la Biserica Acoperamantul Maicii Domnului, din Mănastirea Serpuhov, Vasotk. Călugării de aici aprind mereu lumânări și se roagă tot timpul pentru cei care suferă din pricina băuturii.

Iată rugăciunea ce trebuie rostită în fața icoanei „Potirul Nesecat“:

„O, Prea milostivă Stăpână! Pentru a dobândi apărarea Ta cădem acum la Tine. Caută spre rugăciunile noastre, auzi-ne cu milostivire pre noi: soțiile, copiii, maicile celor împătimiți de boala cea grea a beției, frații și surorile noastre, care din această pricină sunt căzuți de la Maica noastră, Biserica lui Hristos, și deci de la mântuire, și îi tămăduiește pe aceștia ce pătimesc.

O, milostivă Maică a lui Dumnezeu, atinge-Te de inimile lor și scoate-i degrabă din căderile în păcate, adu-i la înfrânarea cea mântuitoare. (…) Primește, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile maicilor ce varsă pâraie de lacrimi pentru copiii lor, ale soțiilor ce plâng pentru soții lor, ale copiilor, orfanilor și neputincioșilor părinți și ale noastre, ale tuturor celor ce cădem la icoana Ta, pentru ca să ajungă, prin rugăciunile Tale, acest strigăt al nostru la Tronul Celui Preaînalt. Amin!“

Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru lăsarea de băutură

O altă rugăciune pentru lăsarea de băutură este cea adusă Cuviosului Moise Arapul. Acesta a fost un tâlhar în Egipt, care s-a căit pentru faptele sale și care a ajuns preot. A murit la vârsta de 75 de ani, după ce a fost ucis de niște tâlhari.

Iată rugăciunea către Cuviosul Moise Arapul pentru lăsarea de băutură:

„Mare este puterea pocăinţei! Nemăsurată este puterea lui Dumnezeu! Tu, Cuvioase Moise, dintâi ai fost tâlhar, însă apoi te-ai îngrozit de păcatele tale, ai dobândit frângere de inimă pentru ele şi întru pocăinţă ai intrat în cinul monahicesc, şi astfel, întru mare plângere pentru fărădelegile tale de mai înainte şi întru ostenicioasele nevoinţe ale postirii şi rugăciunii ai petrecut zilele tale până la sfârşit, şi te-ai învrednicit prin harul lui Hristos de iertare şi de darul facerii de minuni. O, Cuvioase, care de la păcate grele ai ajuns la fapte bune preaminunate!

Ajută şi robilor lui Dumnezeu (numele) care sunt traşi la pierzare, prin vătamarea sufletului nemuritor şi a trupului, care este biserică a Duhului Sfânt, de întrebuinţarea fără de măsură a băuturii, dar care se roagă ţie. Pleacă spre dânşii privirea ta cea milostivă şi nu îi trece cu vederea, ci ia aminte la dânşii, care la tine aleargă. (…) Goneşte de la dânşii pe diavolul, dăruieşte-le putere să-şi biruie patima, adu-i pe calea binelui, slobozeşte-i din robia beţiei, izbăveşte-i din pierzarea băutului fără măsură, ca înnoindu-se întru trezvie duhovnicească şi întru minte luminată să îndrăgească toată înfrânarea şi buna credinţă şi veşnic să proslăvească pe Dumnezeu Cel Atotbun, Care pururea mântuieşte zidirea Sa, Căruia se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea în vecii vecilor. Amin.“

Adauga un comentariu