Economic Local

S-au epuizat fondurile pentru înființarea livezilor. Ieșenii au depus proiecte în valoare de două milioane de euro

Publicat: 03 mai 2024
_____ Vizualizări 0 Comentarii
S-au epuizat fondurile pentru înființarea livezilor. Ieșenii au depus proiecte în valoare de două milioane de euro
Ieșenii investesc fondurile europene în livezi

S-au epuizat fondurile pentru înființarea livezilor, acordate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), cu o lună înainte de termen. Din Iași, s-au depus proiecte în valoare de două milioane de euro

Interesul pentru fondurile europene alocate măsurilor pentru investiții în domeniul pomicol este ridicat. Sumele alocate pentru DR-15 Componenta înființare și modernizare exploatații pomicole, componenta pepiniere pomicole au fost epuizate înainte de termen.

Astfel, în măsura DR-15 s-au depus 286 de proiecte în valoare de 190 de milioane de euro. Din Iași, s-au înaintat planuri în valoare de două milioane de euro pentru înființarea unor livezi cu meri și cireși, mixte sau cu nuci. Pentru pepiniere pomicole s-au depus 9 proiecte în valoare de 5 milioane de euro, însă niciunul din Iași. Banii sunt folosiți pentru creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea, modernizarea și/sau extinderea unităților de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

S-au epuizat fondurile pentru înființarea livezilor în Iași

Sprijinul nerambursabil acordat prin intervenția DR-15 este de maximum 65 la sută din costurile eligibile, fără a depăși suma de 1.500.000 de euro/proiect, cu excepția celor ce implică achiziția de utilaje și echipamente agricole, al căror cost nu poate depăși 300.000 de euro. Singurele măsuri disponibile, în această perioadă, sunt DR 25- Modernizarea infrastructurii de irigații și DR 26- Înființarea sistemelor de irigații.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a anunțat că a prelungit sesiunea pentru DR-26 cu două luni, pentru a permite beneficiarilor să obțină Avizul de Gospodărire a Apelor. Potrivit ghidului solicitantului, documentul este eliberat de ANAR (Administrația Națională Apele Române) în situația în care sursa de apă nu este asigurată prin intermediul infrastructurii ANIF (Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare). De asemenea, pragul de selecție în perioada de prelungire a depunerii proiectelor va fi de 30 de puncte. În măsura DR 25 sunt depuse 255 de proiecte, iar în măsura DR-26 sunt 22 de proiecte din toată țara. Au fost semnate primele contracte de irigații cu ANIF Iași.

Se deschid noi sesiuni de depunere a proiectelor la AFIR

Sesiuni de depunere a proiectelor în măsurile de modernizare a exploatațiilor agricole prin achiziția de utilaje noi vor fi deschise în luna iunie 2024. Astfel, fermierii pot să depună proiectele în măsurile 4.1-Investiții în exploatații agricole și 4.1.1- Achiziții de utilaje agricole. Beneficiarii sprijinului financiar acordat pentru 4.1 sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, așa cum sunt definite în OUG 44/2008, persoane juridice (de drept public sau privat) ori un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă.

De asemenea, s-au epuizat fondurile pentru înființarea livezilor în Iași.

Adauga un comentariu