Eveniment-Social

Școala Gimnazială Ion Creangă, Iași, va implementa proiectul e-TEACH – Teach and Empower to Advance our Children’s Horizons

Publicat: 05 dec. 2020
scoala gimnaziala ion creanga din Iasi
scoala gimnaziala ion creanga din Iasi

Școala Gimnazială ION CREANGĂ Iași anunță implementarea proiectului e-TEACH – Teach and Empower to Advance our Children’s Horizons (nr. de identificare 2020-1-RO01-KA101-078564) în cadrul programului European Erasmus+, Acțiunea Cheie1 – Mobilitate școlară. Proiectul se va desfășura în perioada 02.12.2020 – 1.02.2022, având o durată de 14 luni, grantul total aprobat și acordat de către ANPCDEFP fiind de 19580 Euro.

Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea serviciilor educaționale oferite elevilor școlii prinformarea profesorilor în contextul european al educației.

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc să dezvolteabilități de lucru cu tenologiileinformaționale în rândul profesorilor, pe de o parte și să îmbunătățească competențele acestora și în ceea ce privește integrarea, toleranța elevilor cu cerințe educaționale speciale și copiilor cu oportunități reduse, pe de altă parte. Îndeplinirea obiectivelor se va face prin realizarea a 8 mobilități, în 2 fluxuri, la următoarele cursuri de formare:

“ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity”, oferit de Europass Teacher Academy, Spania.

„Special Needs Students – Practicies and policies in the European context”, organizat de Associazione Jump, Italia.

Rezultatele participării la cursurile de formare constând în informații, abilități, competențe, valori, tehnici și metode de lucru, schimburi de experiență la nivel internațional vor fi integrate în rutina profesională a cadrelor didactice beneficiare ale mobilităților, în ateliere de dezvoltare profesională destinate profesorilor, elevilor și părinților, în lecții demonstrative și în publicarea unui handbook. Toate activitățile din proiect urmăresc dezvoltarea compețentelor de lucru ale profesorilorparticipanți la mobilități atât îndomeniul integrării școlare a elevului cu CES și cu oportunități reduse, cât și în domeniul utilizării moderne și interactive a tehnologiilor informaționale în procesul didactic.

Adauga un comentariu