Local

Se fac angajări la Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena” din Iași! Care sunt posturile scoase la concurs

Publicat: 15 mai 2024
_____ Vizualizări 3 Comentarii
Se fac angajări la Căminul de Bătrâni Sf. Constantin și Elena din Iași Care sunt posturile scoase la concurs
Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena” din Iași face angajări în perioada imediat următoare

Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena” din Iași face angajări în perioada imediat următoare, pentru ocuparea unui post de muncitor calificat, cu atribuții de ospătar, precum și a unui post de inspector de specialitate.

Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena” din Iași face angajări! Care este calendarul concursului

Persoanele care doresc să ocupe postul de inspector de specialitate în cadrul Căminului de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena” din Iași pot să-și depună dosarele de concurs până la 17 mai 2024, ora 14.00. Selecția acestora se va face în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere. Proba scrisă a concursului de angajare va avea loc în data de 27 mai 2024, ora 10.00, urmând ca cea a interviului să se desfășoare în maxim patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Pentru postul de muncitor calificat, dosarele de concurs se pot depune până la 27 mai 2024, ora 14.00. Selecția se va face în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere. Proba scrisă a concursului de angajare va avea loc în data de 3 iunie 2024, ora 10.00, iar cea a interviului se va desfășura în maxim patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Ce condiții trebuie să îndeplinească participanții

Candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții generale. Astfel, pot participa la concursul pentru cele 2 posturi vacante în cadrul Căminului de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena” din Iași persoanele care au cetăţenia română sau a unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene și cele care cunosc limba română, scris și vorbit. Totodată, candidații trebuie să aibă capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.

Candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei. Trebuie specificat faptul că nu pot ocupa niciunul din cele două posturi vacante personale care au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Nu pot candida la concursul de angajare organizat de căminul de bătrâni din Iași persoanele care execută o pedeapsă complementară prin care a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de care nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii și nici cele care au comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019, privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008, privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Comentarii
 • Șpaga grasa la directoarea Mulinița Munteanu trebuie …ce concurs??/ Fictiv!!! Cum a fost si cu dna director Gheorghe de la Caminul de Pensionari din Podu Roș care dadea concurs pe un post dintr-o directie a primariei ca sa cumuleze pensia cu salariul, ea pensionara fiind.
  A avut subiectele si cand s-a asezat la masa, a inceput sa turuie /scrie instant pe foaia de concurs. Nu a avut nevoie de timp de gandire, a picat pe subiect exact. Si ce sa vezi? Din 10 candidati pe un loc, a venit ea si a aratat tuturor cum se invata la 65 de ani si a luat concursul. La proba orala nimeni nu poate contesta ce e in interior si ce intreaba comisia masluita si unsa dinainte.
  Mi-e greata!!!

 • Șpaga grasa la directoarea Mulinița Munteanu trebuie …ce concurs??/ Fictiv!!! Cum a fost si cu dna director Gheorghe de la Caminul de Pensionari din Podu Roș care dadea concurs pe un post dintr-o directie a primariei ca sa cumuleze pensia cu salariul, ea pensionara fiind.
  A avut subiectele si cand s-a asezat la masa, a inceput sa turuie /scrie instant pe foaia de concurs. Nu a avut nevoie de timp de gandire, a picat pe subiect exact. Si ce sa vezi? Din 10 candidati pe un loc, a venit ea si a aratat tuturor cum se invata la 65 de ani si a luat concursul. La proba orala nimeni nu poate contesta ce e in interior si ce intreaba comisia masluita si unsa dinainte.

 • Șpaga grasa la directoarea Mulinița Munteanu trebuie …ce concurs??/ Fictiv!!! Cum a fost si cu dna director Gheorghe de la Caminul de Pensionari din Podu Roș care dadea concurs pe un post dintr-o directie a primariei ca sa cumuleze pensia cu salariul, ea pensionara fiind.
  A avut subiectele si cand s-a asezat la masa, a inceput sa turuie /scrie instant pe foaia de concurs. Nu a avut nevoie de timp de gandire, a picat pe subiect exact. Si ce sa vezi? Din 10 candidati pe un loc, a venit ea si a aratat tuturor cum se invata la 65 de ani si a luat concursul. La proba orala nimeni nu poate contesta ce e in interior si ce intreaba comisia masluita si unsa dinainte.
  Mi-e greata!!!!

Adauga un comentariu