Economic Local

Se reia megalicitația de la UMF! Parcare cu 500 de locuri în subteran. Vor 4,5 milioane de euro

Publicat: 06 feb. 2020

Pe data de 27 februarie, ora 13:00, Primăria Iași reia licitația pentru concesionarea unei suprafețe de 5.279 metri pătrați situată pe esplanada Universității de Medicină și Farmacie (UMF) „Gr. T. Popa”. Municipalitatea cere o redevență minimă anuală de 182.655 euro. Contractul ar urma să se desfășoare pentru o perioadă de 25 ani, ceea ce ar însemna încasări la bugetul local de 4,5 milioane euro. Terenul poate fi folosit de investitori doar pentru construirea unei parcări subterane, cu o capacitate de 500 de locuri, reprezentând varianta maximă admisă. În acest context, câștigătorul licitației va construi parcarea din fonduri proprii, urmând să recupereze banii din exploatarea obiectivului. Procedura a fost organizată și anul trecut, dar nu s-au prezentat ofertanți. Un vag interes l-au manifestat italienii de la Italgeo SRL, dar care nu s-a concretizat.

Garanția de participare este consistentă

Participanții la procedură au obligația de a achita o taxă de participare de 9.135 euro și o garanție de participare de 54.800 euro. Dacă pe timpul lucrărilor vor fi găsite vestigii, suprafața concesionată va fi recalculată, la fel și redevența. Clarificările pot fi solicitate până pe data de 24 februarie.

„Investiția constă în construirea unei parcări subterane etajate și a căilor de acces, în conformitate cu PUZ existent. Concedentul va pune la dispoziția concesionarului terenul după semnarea contractului de concesiune. Concesionarul va construi parcarea subterană pe cheltuiala sa. Concesionarul va suporta cheltuielile necesare proiectării, construirii, exploatării și întreținerii parcării ce se va edifica pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune, pe toată durata acestuia”, se arată în caietul de sarcini.

Edilii au vrut să aplice aceeași schemă și cu un teren de pe strada Mușatini, nr.57, de data asta pentru o parcare supraterană. Nici la acea licitație nu s-au prezentat ofertanți.

Adauga un comentariu