Eveniment-Social

Situația încasărilor taxelor și impozitelor locale

Publicat: 02 iul. 2020

Situația încasărilor taxelor și impozitelor locale. La finele lunii iunie 2020, în evidența fiscală a Municipiului Iași se înregistrează un număr total de 609.606 roluri (persoane juridice – 54.377; persoane fizice – 555.229) din care 282.506 roluri active (persoane juridice – 14.617; persoane fizice – 267.889). Rolurile active sunt rolurile care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care nasc creanțe bugetare, respectiv obligații de plată ale contribuabililor către bugetul local. 

Situația încasărilor taxelor și impozitelor locale

Situația comparativă a numărului contribuabililor care au făcut plăți (parțiale sau integrale a sumelor datorate) și a bonificațiilor acordate la data de 30 iunie 2020, respectiv 30 iunie 2019, se prezintă astfel:

Indicator U.M 01.01- 30.06.2019 01.01-30.06.2020 2020/2019

%

Roluri cu plăți nr. 147.188 134.860 91,62
Roluri cu plăți integrale nr. 122.867 113.295 92,21
Roluri cu plăți – persoane fizice nr. 138.654 127.617 92,04
Roluri cu plăți integrale – persoane fizice nr. 117.056 108.387 92,59
Roluri cu plăți – persoane juridice nr. 8.534 7.243 84,87
Roluri cu plăți integrale – persoane juridice  nr. 5.811 4.908 84,46
Bonificații – total: lei 2.249.866 2.905.886 129,16
  • persoane fizice
lei  914.887 1.058.513 115,70
  • persoane juridice
lei 1.334.979 1.847.373 138,38
Total beneficiari bonificații  nr. 104.373 113.041 108,30
  • persoane fizice
nr. 100.863 109.109 108,18
  • persoane juridice
nr. 3.510 3.932 112,02

Situația numărului contribuabililor care au făcut plăti se va modifica după operarea în programul informatic a tuturor sumelor care se vor încasa în perioadă următoare dacă acestea au fost virate din conturile contribuabililor până la sfârșitul lunii iunie 2020, luând în considerare că legea a stabilit ca moment al stingerii data debitării contului plătitorilor. 

„Referitor la încasările realizate la principalele impozite și taxe locale de la începutul anului și până la 30 iunie 2020, acestea sunt în general mai mici decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, cu excepția veniturilor din impozitul / taxa pe clădiri și teren de la persoane juridice și a veniturilor din concesiuni și închirieri. Încasările au scăzut începând cu data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 29 / 18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, a O.U.G. nr. 48 / 2020 și O.U.G. nr. 99 / 2020 prin care activitatea de executare este suspendată în perioada 16 martie 2020 – 25 octombrie 2020, precum și că urmare a anulării programului de lucru cu publicul în perioada 16 martie 2020 – 20 mai 2020. În această perioadă s-a lucrat exclusiv online.

În ceea ce privește încasările în numerar, cât și cu cardul prin POS, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2020 s-au eliberat 188.222 documente de plată, față de 231.636  în aceeași perioada a anului trecut (o scădere cu 18,74%) și s-a încasat la casieriile Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași o sumă de 44.224.397 lei, față de 55.121.383 lei încasată în aceeași perioadă a anului trecut (o scădere cu 19,77%).  

Iată o situație a încasărilor la principalele venituri din impozite, concesiuni și amenzi:

Denumirea indicatorilor Încasări 01.01 – 30.06.2019           mii lei Încasări 01.01 – 30.06.2020          mii lei Procent încasări 2020 față de încasări 2019 pentru perioada de raportare             %                                      Diferență încasări 2020 față de încasări 2019 pentru perioada de raportare            mii lei
0 1 2 3=2/1*100 4=2-1
TOTAL VENITURI  * 318.948,09 398.031,55 124,80 79.083,46
VENITURI PROPRII din care: 261.926,79 314.751,37 120,17 52.824,58
      Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 142.077,25 193.440,39 136,15 51.363,14
  Impozit si taxă pe clădiri 42.908,08 42.459,97 98,96 – 448,11
    Impozit pe clădiri de la persoane fizice  13.894,50 12.546,46 90,30 – 1.348,04
    Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice 29.013,58 29.913,51 103,10 899,93
  Impozit și taxă pe teren 13.143,14 12.682,85 96,50 – 460,29
    Impozit pe terenuri de la persoane fizice  4.065,81 3.536,70 86,99 – 529,11
    Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice  8.977,69 9.063,54 100,96 85,85
    Impozitul pe terenul din extravilan    99,64 82,61 82,91 – 17,03
  Impozit pe mijloacele de transport 14.041,18 12.269,56 87,38 – 1.771,62
  Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice 8.863,83 7.837,94 88,43 – 1.025,89
  Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice  5.177,35 4.431,62 85,60 – 745,73
Venituri din concesiuni și închirieri 22.195,52 24.616,13 110,91 2.420,61
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 6.484,32 5.043,57 77,78 – 1.440,75
  Alte venituri proprii 21.077,30 24.238,90 115,00 3.161,60

În ceea ce privește încasările de mai sus, acestea se raportează la nivelul contului de execuție al bugetului local, astfel că nu sunt evidențiate încasările în numerar din data de 30 iunie 2020 în sumă de 456.870 lei, cât și prin POS, online (e-comerț) și SNEP (Ghiseul.ro) din perioada 27 – 30 iunie 2020 în sumă de 924.864,74 lei, acestea fiind depuse la Trezorerie începând cu ziua de 1 iulie 2020 și se vor regăsi în următoarele conturi de execuție.”, a transmis PMI.

Adauga un comentariu