Eveniment-Social

UMF Iași a publicat tematica și bibliografia pentru admiterea din anul 2023

Publicat: 28 mai 2022
fatada sediului UMF Iasi care isi bate joc de studenti
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași continuă să fie implicată în scandaluri

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF) a publicat tematica și bibliografia pentru admiterea care urmează să se desfășoare în anul 2023. Este important de știut că va fi schimbat manualul de biologie pentru examenul de admitere la proba de biologie la facultățile de medicină și medicină dentară, urmărindu-se astfel creșterea calității pregătirii viitorilor candidați.

Recent UMF Iași a făcut public numărul de locuri disponibile pentru licență, în anul universitar 2022-2023.  Astfel, viitorii absolvenți vor avea la dispoziție 820 de locuri fără taxă și 533 de locuri cu taxă în lei. UMF Iași va aloca absolvenților liceelor din mediul rural, în următorul an universitar, 53 de locuri fără taxă, urmând ca 8 locuri să fie puse la dispoziție absolvenților rromi.

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, despre schimbarea tematica și bibliografia pentru admitere, în anul 2023: „Urmărește creșterea calității pregătirii viitorilor candidați”

A fost aprobată tematica și bibliografia concursului de admitere din anul 2023 la UMF Iași. Important de știut în ceea ce privește admiterea din 2023 este că va fi schimbat manualul de biologie. Astfel, manualul BARRON’S – Anatomie şi fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină, autori Barbara Krumhardt și I. Edward Alcamo, editura University Press Târgu Mureș, ediția 2022, va fi utilizat ca resursă bibliografică pentru examenul de admitere la proba de biologie la facultățile de medicină și medicină dentară.

„Această decizie aparține majorității universităților care alcătuiesc Alianța Universitară G6-UMF și urmărește creșterea calității pregătirii viitorilor candidați, punând accent pe capacitatea de sinteză și de integrare a informațiilor, precum și formarea unor repere unice de selecție la nivel național” a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Tematica pentru concursul de admitere, în anul 2023, la toate specializările din cadrul UMF Iași, pentru candidații care au proba de Concurs Biologie,  va consta în studierea manualului Anatomie și fiziologie umană pentru admiterea la facultățile de medicină. Krumhardt B, Alcamo IE, Barron’s & Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, 2022. Din tematica de concurs vor face parte toate capitole, excepție făcând doar capitolul 2, Bazele chimice ale anatomiei şi fiziologiei, capitolul 4, Țesuturile, capitolul 5, Sistemul Tegumentar, capitolul 7, Sistemul osos paginile 139-153, capitolul 9, Sistemul muscular, și capitolul 21, Echilibrul hidro-electrolitic şi acido-bazic.

Tematica și bibliografia pentru admiterea la UMF Iași, în anul 2023, pentru probele de concurs Chimie organică, Fizică, Matematică și Biologie vegetală

Tematica pentru concursul de admitere, la toate specializările din cadrul UMF Iași, pentru candidații care au proba de concurs Chimie organică,  începând cu anul 2023, va consta în: Structura compușilor organici (Legături chimice în compuși organici, Tipuri de catene de atomi de carbon, Formula brută, Formula moleculară, Compoziție procentuală); Hidrocarburi alifatice saturate și nesaturate; Hidrocarburi aromatice; Compuși organici cu funcții simple; Compuși organici cu funcții mixte; Izomeria compușilor organici și Tipuri de concentrații: concentrația procentuală, molară. Calcul stoechiometric, puritate, randament.

În ceea ce privește bibliografia, studenții vor putea învăța din următoarele lucrări: Luminița Vlădescu, Corneliu Tărăbășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin. Chimie – manual pentru clasa a X-a, Grup Editorial Art, 2010; Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu. Chimie C1, clasa XI, Editura LVS Crepuscul, 2006; și Chimie Organică. Culegere de teste pentru admitere, Editura „Gr. T. Popa” U.M.F. Iași.

În ceea ce privește tematica pentru concursul de admitere, la toate specializările din cadrul UMF Iași, candidații care au proba de concurs la Fizică,  începând cu anul 2023, vor trebui să studieze Optica, din Manual de Fizică pentru clasa a IX-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura All, Aprobat de M.E.C. cu Ordinul 3886 din 25.05.2004), toate edițiile apărute până în prezent. În bibliografia de admitere este inclus Capitolul 1. Optica geometrică, pag 5-45.  Din acest  capitol se exclud: 1.1.2. Oglinzi sferice pag. 12-15;  și 1.4. c) Aparatul de fotografiat pag. 42-43.

În ceea ce privește Termodinamica, viitorii studenți se vor pregăti din Manual de Fizică pentru clasa a X-a (Autori: Seryl Talpalaru, Dorel Haralamb, Constantin Corega, Gabriel O. Negrea, Constantin Rus, Editura Polirom, Aprobat de M.E.C. cu Ordinul 3787 din 05.04.2005) toate edițiile apărute până în prezent. Din acest manual va fi studiat Capitolul 1. Elemente de termodinamică, pag. 5-88. Din capitol se exclud: grade de libertate, punct reprezentativ pag. 15; concluziile studiului experimental pag. 18; noțiuni recapitulative pag. 26-28; 1.4. Motoare termice pag. 48-57; 1.5. Principiul II al termodinamicii pag. 58-67; 1.6.1.1. Un model mecanic pentru interacțiuni moleculare la gaze pag. 68-69; 1.6.1.2. Izotermele Andrews pag. 69-71; 1.6.2. Vaporizarea și condensarea pag. 72-77; 1.6.3. Topirea și solidificarea pag. 78; 1.6.4. Sublimarea și desublimarea pag. 79; 1.6.5. Diagrame de echilibru pag. 79; 1.6.6. Starea triplă pag. 80-82.

Pentru Electricitate, absolvenții se vor pregăti din Manual de Fizică pentru clasa a X-a (Autori: Seryl Talpalaru, Dorel Haralamb, Constantin Corega, Gabriel O. Negrea, Constantin Rus, Editura Polirom, Aprobat de M.E.C. cu Ordinul 3787 din 05.04.2005) toate edițiile apărute până în prezent. Absolvenții vor învăța din Capitolul 2. Producerea și utilizarea curentului continuu, pag. 89-139. Din acest capitol se exclud: 2.3.4. Metoda legilor Kirchhoff pag. 110; 2.4.3. Transfigurarea triunghi – stea pag. 122-123; 2.4.4.1. Aparate de măsură pag. 124-125; 2.4.4.3. Adaptarea aparatelor de măsură pag. 128-129; 2.6.2. Efectul magnetic al curentului electric pag. 140-149; 2.6.3. Efectul chimic al curentului electric pag. 150-152.

Tematica și bibliografia pentru probele de matematică și biologie vegetală pentru admiterea la UMF Iași rămân neschimbate.
Adauga un comentariu