Local

Victor Costache vrea achiziții pentru dispozitive medicale și materiale sanitare atribuite pe baza criteriului cel mai bun raport calitate-preț

Publicat: 13 feb. 2020

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache continua reforma în sistemul de sănătate. În documentul privind reforma în domeniul sănătăţii se arată, clar şi concis, paragrafele care vor fi modificate, modificările aferente, dar şi impactul acestora. Victor Costache vrea achiziţia dispozitivilor medicale şi sanitare în raport de preț-calitate.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

ART. 58^1
(1) Pentru unele dispozitive medicale şi materiale sanitare specifice acordate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se pot organiza achiziţii publice centralizate, de către unităţi de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizată, înfiinţate cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
(2) Criteriile de stabilire a programelor naţionale de sănătate curative, prevăzute la alin. (1), precum şi situaţiile şi condiţiile în care autorităţile contractante achiziţionează produse/servicii de la unităţile de achiziţii centralizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului

La art. 58^1 , după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

”(11^1) Contractele, încheiate urmare a procedurilor de achiziție publică prevăzute la alin. (1), vor fi atribuite pe baza criteriului cel mai bun raport calitate-preţ.”

Motivare/Observații

Achiziții pentru dispozitive medicale și materiale sanitare atribuite pe baza criteriului cel mai bun raport calitate-preț.
-Potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, unul dintre criteriile de atribuire a ofertelor este cel mai bun raport calitate-preţ. Cum obiectul achizițiilor publice centralizate îl constituie dispozitivele medicale și materialele sanitare utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate curative pentru afecțiuni cu impact major asupra sănătății pesoanelor este normal să introducem acest criteriu, fiindcă este în joc siguranța pacienților. Așadar, prin această reglementare se face un pas înainte privind grija față de pacient, achiziționându-se materiale sanitare și dispozitive medicale după criteriul cel mai bun raport calitate-preţ.

Propuneri de modificare și completare a legii 95/2006

După alineatul (2) al articolului 111, se introduc două noi alineate, alin. (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:
-,, (2^1) Lista spitalelor private în cadrul cărora se pot organiza servicii medicale private de urgenţă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în urma verificării respectării standardelor prevăzute la alin. (2).
– (2^2) În vederea verificării standardelor menţionate la alin. (2), spitalele private vor depune la Ministerul Sănătăţii documentaţia stabilită prin hotărâre a Guvernului.”

Motivare/Observații

Pentru asigurarea transparenței a fost stabilit la nivel guvernamental că lista acestor unități sanitare, precum și documentația aferentă introducerii acestora în lista unităților sanitare private se va aproba prin HG.
Acest aliniat demontează o altă știre falsă, cum lista spitalelor private care pot beneficia de banii din programele de sănătate o stabilește ministrul Sănătății.Introducerea noilor unităţi sanitare în cadrul programelor Ministerului Sănătăţii se va face în mod transparent prin HG, după verificarea standardelor de către ANMCS. Așadar, nu ministrul stabilește lista spitalelor private, care vor beneficia de bani din programele de sănătate!

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Art. 111 – (1) Serviciile medicale private de urgenţă prespitalicească nu pot contracta serviciile publice în vederea acoperirii unor zone sau activităţi care nu pot fi acoperite prin capacitatea proprie.
(2) Serviciile medicale private spitaliceşti de urgenţă se organizează în structura spitalelor private, respectând standardele minime impuse de Ministerul Sănătăţii pentru serviciile publice spitaliceşti de urgenţă.
(3) Serviciile medicale private de urgenţă spitalicească au obligaţia de a stabiliza orice pacient care soseşte în serviciul respectiv în stare critică sau cu acuze ce ridică suspiciunea unei afecţiuni acute grave, indiferent de capacitatea financiară a acestuia de a achita costurile tratamentului şi de calitatea sa de asigurat, acesta putând fi transportat la un spital public, în condiţii corespunzătoare, numai după stabilizarea funcţiilor vitale şi acordarea tratamentului de urgenţă.

Propuneri de modificare și completare a legii 95/2006

După alineatul (3) al articolului 111, se introduc două noi alineate, alin. (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:
-,,(3^1) Cheltuielile pentru îngrijirea pacienţilor aflaţi în stare critică sau cu acuze ce ridică suspiciunea unei afecţiuni acute grave care nu pot fi acoperite din sumele obţinute pe baza contractelor încheiate de către spitalele private cu casele de asigurări de sănătate, vor fi decontate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. Sumele aferente decontului per caz nu pot depăşi sumele decontate pentru cazuri similare din sistemul public de urgenţă.
(3^2) Procedurile şi condiţiile privind decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (3^1) se stabilesc în mod concurenţial, transparent şi nediscriminatoriu prin hotărâre a Guvernului.

Motivare/Observații

Aceasta prevedere permite integrarea unor centre noi, în programele destinate pacienţilor critici (cu infarct miocardic sau cu accident vascular cerebral).
-Acțiunile prioritare sunt destinate tuturor pacienților și au ca scop salvarea persoanelor aflate în situații critice. Timpul de intervenție este vital în aceste cazuri. De exemplu, în cazul infarctului miocardic acut, pacientul trebuie să ajungă pe masa unui angiograf, într-un centru specializat, în maxim 120 de minute, așa cum prevăd regulile impuse de Ghidul European al Societății europene de Cardiologie
-Unitățile sanitare private care vor acorda îngrijiri pacienților critici vor fi selectate exact după rigorile impuse și spitalelor publice și se urmărește dacă aceştia dispun de aparatură performantă, de ultimă generație, dar și de echipe de medici și asistente medicale specializate corespunzător. – – Un exemplu care deja este implementat în sistemul medical românesc și a deventi fucnțional este intervenția privatului în cadrul programelor curative pe partea oncologică, pe dializă. S-a realizat degrevarea sistemul public și a sporit calitatea serviciilor medicale oferite pacienților.

-Deasemenea s-a lămurit pe deplin și următoarea temă controversată: Ce se întâmplă cu pacientul care face o complicație medicală, într-un spital privat? Va fi transferat la spitalul de stat, pentru continuarea trasamentului?
Nu! El va fi tratat în acea unitate spitalicească, în continuare, iar decontul suplimentar va fi asigurat de la bugetul Ministerului Sănătății. Sumele aferente decontului per caz, nu pot depăşi sumele decontate pentru cazuri similare din sistemul public de urgenţă. Decontarea cheltuielilor suplimetare se stabilesc în mod concurenţial, transparent şi nediscriminatoriu prin hotărâre a Guvernului.loading...

Adauga un comentariu