Local

A murit un valoros profesor al Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi

Publicat: 22 sept. 2021
A murit un valoros profesor al Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi
Facultatea de Mecanică Iași

O veste tristă s-a abătut miercuri, 22 septembrie 2021, asupra colectivului Facultății de Mecanică din Iași. Profesorul Vasile Neculăiasa a decedat.

Consiliul Facultăţii de Mecanică regretă profund trecerea la cele veşnice a distinsului dascăl şi specialist cu mare expertiză şi cu realizări deosebite în domeniul mașinilor și a instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentară, personalitate marcantă a Politehnicii ieşene, Profesorul Vasile Neculăiasa

Plecarea dintre noi a distinsului Profesor Vasile Neculăiasa, lasă un gol imens în comunitatea academică a Facultăţii de Mecanică, personalitatea lui intrând definitiv în galeria marilor dascăli ai Scolii de Inginerie Mecanică de la Iaşi.

Transmitem familiei sincerele noastre condoleanţe!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Îngerii să vă fie mereu aproape… și Dumnezeu să vă aibă în pază, iubite DOMNULE PROFESOR!

 

IN MEMORIAM

Această toamnă însorită, a devenit brusc gri şi apăsătoare, în dimineața zilei de 20 septembrie 2021 prin plecarea la cele veşnice a Profesorului universitar emerit dr. ing. VASILE NECULĂIASA, personalitate marcantă a Politehnicii ieşene în domeniul mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentară.

S-a născut în comuna Boroaia judeţul Suceava, la 19.11.1937.

Absolvent al Facultăţii de Mecanică Agricolă din cadrul Institutului Politehnic Timişoara în anul 1963, a activat în primii ani după absolvire, la Facultatea de Mecanică Agricolă din

Timișoara, pe postul de preparator si asistent universitar, după care de la 1 octombrie 1968 s-a transferat la Institutul Politehnic Iași ocupând toate posturile ierarhiei universitare.

Teza de doctorat în specialitatea Tehnologia construcţiei de maşini, conducător ştiinţific Prof. dr. ing. Constantin PICOŞ, a susținut-o la 22 sept.1974. In anul 1990 a fost confirmat în calitate de conducător de doctorat în specialitatea Maşini şi instalaţii agricole.

Înzestrat cu multă voinţă şi putere de muncă, perseverent, energic şi creator, cu o inegalabilă tenacitate, şi-a croit un drum drept în viaţă, calităţile lui umane şi profesionale făcând din domnia sa un adevărat model. Profesorul VASILE NECULĂIASA, s-a remarcat de-a lungul carierei sale ca unul dintre dascălii cu mult har, cu chip luminos şi real talent oratoric, fiind un spirit mereu deschis, generos, cumpătat, pasionat de activitatea sa, cu o minte ageră, abilă și scotocitoare.

A publicat peste 200 articole și lucrări științifice, în țară și în străinătate. Este autor/coautor la 9 brevete de invenție. A participat, în calitate de responsabil sau membru în echipă, la 82 contracte de cercetare științifică. In perioada 1999-2002 a condus un program TEMPUS, în cadrul căruia a colaborat cu universități din Germania, Belgia, Grecia, Spania și Italia. In 1978 a obținut prin concurs o bursa de cercetare în Germania Federală. A condus 15 teze de doctorat finalizate cu acordarea titlului de doctor-inginer. A fost directorul departamentului CECAIA (înființat în anul 2000), unde s-au perfecționat un număr mare de cursanți cu taxă în domeniul siguranței circulației rutiere precum și evaluare a mijloacelor fixe. A condus peste 500 proiecte de licența și peste 30 lucrări pentru obținerea gradului I în învățământul preuniversitar. In 1967 a primit premiul pentru cercetare, acordat de Ministerul Învățământului. A organizat șase laboratoare didactice și două de cercetare și a construit peste 30 de mașini, instalații și echipamente de laborator. A obținut transferul clădirii Liceului Pedagogic la Facultatea de Mecanică, cu ocazia mutării școlii. In perioada 1985-1989 a fost prodecan al Facultății de Mecanică, iar în perioada 1990-2006 a fost șeful Catedrei de Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industrie Alimentară și membru al Consiliului Profesoral al Facultății de Mecanică. Timp de 12 ani a fost membru al Senatului Universității Tehnice din Iași. A fost membru în peste 60 de comisii de susținere a tezelor de doctorat și 40 de comisii de analiză a dosarelor de promovare a cadrelor didactice universitare.

A trăit o viață plină de pasiune pentru învățământ, știință, iar cei care l-au cunoscut îndeaproape au descoperit un spirit ascuțit, mereu neliniștit, preocupat de a clădi, plin de năzuințe dar și de frământări.

Cu promisiunea că nu-l vor uita niciodată, membrii colectivului adresează sincere condoleanțe tuturor acelora care au trăit și simțit bucuriile și amărăciunile vieții, alături de omul VASILE NECULĂIASA.

 

 
Adauga un comentariu