Stiri si curiozitati

Acatistul Nașterii Maicii Domnului: Laudă adusă Născătoarei de Dumnezeu

Publicat: 30 iun. 2021
Icoana Nașterii Maicii Domnului
În Sfânta Scriptură nu este o dată clară a nașterii Maicii Domnului

Acatistul Nașterii Maicii Domnului este unul dintre cele mai puternice acatiste și se citește, de obicei, pe 8 septembrie, când creștinii din lumea întreagă sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului. Sărbătoarea mai poartă numele de „Sfânta Marie Mică”.

În Sfânta Scriptură nu este o dată clară a nașterii Maicii Domnului. Totuși, există mai multe scrieri care datează din jurul anului 140 d.H. Aici se vorbește despre acest eveniment.

Naşterea Maicii Domnului marchează trecerea de la vară la toamnă. De asemenea, sărbatoarea anunţă începutul unor activităţi specifice, precum culegerea unor plante şi fructe tămăduitoare, bătutul nucilor, culesul viilor, semănatul grâului, orzului şi secarei de toamnă.

Icoana Nașterii Maicii Domnului

Acatistul nașterii Maicii Domnului: Cum este cinstită și lăudată Fecioara Maria

Fecioara Maria este cinstită şi lăudată în acatist cu cuvintele:

„Bucură-te, că viața și bucuria prin tine lumii se va trimite;

Bucură-te, steaua dimineții cea înțelegătoare;

Bucură-te, steaua darului care vestești venirea în lume a veșnicului Soare;

Bucură-te, dimineață și zori care aduci lumii veșnică nemurire;

Bucură-te, chemarea înapoi a celor ce de rai s-au înstrăinat;

Bucură-te, chemarea înapoi a celor pe care șarpele i-a înșelat;

Bucură-te, cămară a tainelor mântuirii neamului omenesc;

Bucură-te, floarea milei și a îndurării Părintelui ceresc;

Bucură-te, odor ales de Dumnezeu și slava fecioriei;

Bucură-te, sălașul cel cuvântător și cămara cea sfântă a bucuriei“.

Icoana Nașterii Maicii Domnului

Numele dat Fecioarei Maria în Acatist este de „Theotokos”, reprezentând consecinţa uniri ipostatice a celor două firi, dumnezeiască şi omenească, în Iisus Hristos. Deoarece este Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului este punte între cer şi pământ, uneşte cerul cu pământul și intermediarul prin care „viața și bucuria“este transmisă lumii întregi.

Pentru creștini, Maica Domnului este „cămară a tainelor mântuirii neamului omenesc“ și „floarea milei și a îndurării Părintelui ceresc“.

Icoana Nașterii Maicii Domnului

Cum se citește Acatistul Nașterii Maicii Domnului

Acatistul Nașterii Maicii Domnului începe cu Troparul, glasul al 4-lea:

„Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit Soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru. Și dezlegând blestemul a dat binecuvântare și stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică.“

Se continuă cu Condacul 1:

„Astăzi ușa vieții se deschide, astăzi raza Soarelui celui înțelegător răsa-re, astăzi Maica bucuriei se naște spre mântuirea a toată lumea. Veseliți-vă popoare și vă bucurați și cu credință, din inimă lăudați-o așa: Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mân-tuirea a toată lumea!“

Icoana Nașterii Maicii Domnului

După aceea se citește Icosul 1, care are la final mesajul „ Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!“. Urmează icosuri și condace până la 13, citite alternative, cu mențiunea că fiecare Icos se încheie cu mesajul „Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!“

Apoi se citesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1, după care se citește Rugăciunea Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care se încheie cu mesajul:

„Pe tine, Împărăteasa cerului și a pământului, care pururea stai de-a dreapta Sfintei Treimi și care ai născut pe Ziditorul Serafimilor și i-ai întrecut întru cinstire pe Heruvimi, te rugăm, noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi, să stai aproape de sufletele noastre în ziua cea mare și înfricoșătoare a Judecății de apoi și să îmblânzești mânia cea sfântă și dreaptă a Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, ca să miluiască și să mântuiască sufletele noastre. Amin.“

Adauga un comentariu