Stiri si curiozitati

Acatistul Maicii Domnului grabnic ajutătoare: Cum să te rogi pentru liniștea sufletească și când vrei să te căsătorești

Publicat: 24 mai 2021
Maica Domnului, Fecioara Maria
Maica Domnului sau Fecioara Maria a fost, conform scrierilor Noului Testament, mama lui Iisus Hristos

Acatistul Maicii Domnului grabnic ajutătoare este unul dintre cele mai puternice acatiste și se rostește la vreme de necaz sau întristare, în caz de boli sau suferințe trupești, în dorința de căsătorie, de a întemeia o familie sau de a păstra familia fericită.

Acatistul Maicii Domnului grabnic ajutătoare este special și credinciosul care îl rostește trebuie să creadă că se poate înfăptui un miracol. Nu puțini au fost cei care au spus că au au primit un ajutor nesperat în problemele pe care le aveau după ce au rostit acest acatist.

Maica Domnului, Fecioara Maria

Maica Domnului – Fecioara Maria, născătoare de Dumnezeu

Maica Domnului sau Fecioara Maria a fost, conform scrierilor Noului Testament, mama lui Iisus Hristos. Fecioara Maria a fost fiica lui Ioachim și Ana. Conform Noului Testament, în momentul conceperii lui Iisus Hristos, fapt ce i-a fost revelat de Arhanghelul Gabriel, ea era căsătorită cu Iosif din Nazaret.

În tradiția creștină (ortodoxă, catolică, anglicană și luterană), precum și în cea musulmană, a rămas prin minune fecioară în timpul conceperii și nașterii lui Iisus.

Principala sărbătoare a Fecioarei Maria este la 15 august (cunoscută ca „Sfânta Maria Mare“).

În biserica ortodoxă se sărbătorește și Nașterea Maicii Domnului (sau „Sfânta Maria Mică”), pe 8 septembrie.

Pe 25 martie, biserica ortodoxă sărbătorește Buna-Vestire.

Bisericile ortodoxe sărbătoresc Intrarea în Biserică a Maicii Domnului pe 21 noiembrie, dărbătoare care în calendarul popular se numește Ovidenie.

Maica Domnului, Fecioara Maria

Acatistul Maicii Domnului grabnic ajutătoare: Cum se citește

Acatistul Maicii Domnului grabnic ajutătoare începe cu o rugăciune începătoare și cu „Tatăl nostru“.

Pe urmă se citește Troparul „Către Născătoarea de Dumnezeu să alergăm toţi cei ce suntem în necazuri – nenorociri, nevoi – şi să cădem înaintea Sfintei sale icoane cu credinţă zicând din adâncul sufletului: Auzi grabnic rugăciunea noastră, Fecioară ceea ce te-ai numit “Grabnic ajutătoare” – căci, pe tine, noi, robii tăi te avem întru nevoi gata ajutătoare“, și Condacul 1:

„Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei celei ce ia în grabă aminte la rugăciunile celor smeriţi şi revarsă râuri de vindecări asupra credincioşilor de la icoana sa cea Sfântă, aducem cântare de mulţumire! Iară tu – Apărătoarea cea mult milostivă apleacă-te cu bună voinţă către glasurile noastre cele de laudă şi din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei ce strigăm spre tine: Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!“

Apoi se continuă cu Icosul 1 , care are la final are mesajul „Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!“. Urmează icosuri și condace până la 13, citite alternative, cu mențiunea că fiecare Icos se încheie cu mesajul „Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!“

Maica Domnului, Fecioara Maria

Rugăciunea de final a Acatistului Maicii Domnului grabnic ajutătoare

La final se citește din nou cosul 1 și Condacul 1, urmat de Rugăciunea:

„Prea Binecuvântată Stăpână, Pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul mai presus de fire, pentru mântuirea noastră şi Te-ai arătat ca o mare a darurilor Dumnezeieşti şi râupururea curgător al minunilor şi reverşi bunătăţi celor ce cu credinţă aleargă către Tine! Cazând înaintea Chipului Tău cel Minunat, ne rugăm Ţie prea bună Maică a Iubitorului de oameni Stăpână!

Revarsă asupra noastră milele Tale cele bogate şi grăbeşte a împlini rugăminţile noastre pe care le aducem Ţie Grabnică ajutătoare care ne sunt de folos, mângâiere şi mântuire pentru fiecare rânduindu-le. Cercetează cu harul Tău Prea Milostiva Stăpână pe robii Tai şi dăruieşte celor înviforaţi linişte, celor legaţi slobozire şi pe toţi mângâie, care sunt întristaţi de felurite necazuri!Izbăveşte, Prea Milostivă Stăpână, toate oraşele şi satele de foamete, de boli, de cutremur, de potop, de foc,de sabie, şi de orice altă nenorocire sau pedeapsă vremelnică sau veşnică, îndepărtând, prin îndrăzneala Ta de Maică, toată mânia lui Dumnezeu!

Slobozeşte pe robii Tăi de slăbănogire sufleteasca, de tulburarea patimilor şi a căderilor în păcat, ca fără împiedicare, vieţuind în veacul acesta, întru toată bună cinstire a Ta, să ne învrednicim de vrednicile bunătăţi prin Harul şi iubirea de oameni ale Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, căruia să cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de Început al său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi-n vecii vecilor! Amin!“

Maica Domnului, Fecioara Maria

Adauga un comentariu