Eveniment-Social

Admiterea 2020 în liceele din Iași. Repartizarea computerizată în clasa a IX-a pentru absolvenți de gimnaziu

Publicat: 17 iun. 2020
Care este procedura și cum se face repartizarea computerizată la Admiterea 2020 în clasa a IX-a pentru absolvenții de gimnaziu anul acesta
Când are loc repartizarea computerizată la Admiterea 2020 în clasa a IX-a

La Admiterea 2020, în liceele din Iași, repartizarea computerizată în clasa a IX-a pentru absolvenți de gimnaziu are loc după Evaluarea Națională 2020. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020

La Admiterea 2020, repartizarea computerizată pentru absolvenți de gimnaziu în clasa a IX-a din Iași va avea loc în data de 10 iulie 2020. Probele de aptitudini organizate pentru Admiterea 2020 în liceele vocaționale vor fi apreciate astfel: la profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie – liceul „Waldorf” – aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. La profilurile pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis/respins.

Admiterea 2020, repartizarea computerizată pentru absolvenți de gimnaziu în clasa a IX-a

Etapa Admiterii 2020 include probele de aptitudini în învățământul vocațional care se vor desfășura astfel: pentru profilul Artistic – arte vizuale: specializările Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale: evaluarea unui portofoliu de lucrări. Pentru profilul artistic, specializarea Muzică – Secția Instrumentală și Secția Artă vocală interpretativă se va desfășura pe baza evăluarii unei înregistrări audio-video a repertoriului instrumental/vocal.

Probele de aptitudini din cadrul examenului de Admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Muzică – Secția Teoretică se vor susține on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de învățământ care organizează probele. Pentru profilul artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenții claselor a VIII-a, specializarea Coregrafie se echivalează cu media aritmetică a mediilor generale obținute de candidat în ultimul an de studiu la disciplinele Dans Clasic și Dans românesc. Pentru absolvenții învățământului gimnazial, altul decât specializarea Coregrafie, proba de aptitudini constă în evaluarea unei înregistrări pe suport CD/DVD (audio-video) transmise de candidat.

Pentru profilul militar se pot înscrie candidații care au fost declarați „Admiși” la evaluarea organizată în centrele zonale de selecție și orientare

Pentru profilul artistic, specializarea Arta Actorului, examenul de Admitere 2020, după etapa de repartizare computerizată, se va realiza pe baza evaluării unei înregistrări pe un CD/DVD (audio-video) cu evoluția candidatului, conform cerințelor conținutului probelor. Pentru profilul pedagogic – toate specializările – evaluarea și certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a.

Fișa de aptitudini va conține următoarele: a) tipurile de aptitudini – de comunicare, artistice și fizice – și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: Limba și literatura română, Educație vizuală, Educație muzicală, Educație fizică și sport; b) media generală a claselor V-VIII la disciplinele: Limba și literatura română, Educație vizuală, Educație muzicală, Educație fizică și sport; c) media generală a claselor V-VIII la purtare;
d) calificativul – Admis/Respins la profilul pedagogic; Pentru profilul teologic, se vor susține următoarele probe: a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins; b) o proba de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă; Pentru profilul militar se pot înscrie candidații care au fost declarați „Admiși” la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare.

Prima etapă a Admiterii 2020 în învățământul profesional de stat (înscriere – afișare rezultate) este programată în perioada 29 iunie – 10 iulie

La învățământul liceal „Waldorf”, specializarea filologie, nota finală la probele de aptitudini va rezulta din media aritmetică a mediilor generale pentru clasele V-VIII obținute la disciplinele: Limba și literatura română/Limba și literatura maternă (după caz), Educație plastică și Educație muzicală. Nota finală minimă de promovare a probelor de aptitudini trebuie să fie 7 (șapte). Pentru profilul sportiv, înscrierea candidaților este condiționată de existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere – condiție eliminatorie.

De asemenea, o altă condiție eliminatorie este aceea ca elevul să dețină un document prin care să se ateste că practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa. Nota finală la probele de aptitudini se va echivala cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică a mediilor anuale la această disciplină. În același timp, a fost adoptat și calendarul de la Admiterea 2020 în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021. Potrivit acestui document, perioada de înscriere va începe pe 29 iunie. Prima etapă a Admiterii în învățământul profesional de stat (înscriere – afișare rezultate) este programată în perioada 29 iunie – 10 iulie, iar a doua etapă (înscriere – afișare rezultate) între 22 și 28 iulie.

Adauga un comentariu