Stiri si curiozitati

Arhanghelul Mihail, pomenirea minunii din Colose: Zi de mare sărbătoare pe 6 septembrie

Publicat: 06 sept. 2021
Icoană minunea de la Colose
Mare sărbătoare închiantă pe 6 septembrie Arhanghelului Mihail

Astăzi, 6 septembrie, creștinii ortodocși sărbătoresc marea minune săvârșită în localitatea turcă de astăzi Colose de Sfântul Arhanghel Mihail. Tot astăzi mai sunt pomeniți Sfântul Mucenic Romil împreună cu alți 11 mii de mucenici, Cuviosul David, făcătorul de minuni și Sfântul Mucenic Maxim Sandovici.

Trecând prin Frigia ca să propovăduiască Evenghelia, Sfântul Apostol Ioan a proorocit că Sfântul Arhanghel Mihail va trece prin locul numit Heretopa.

Icoană minunea de la Colose

Pomenirea minunii din Colose făcută de Arhanghelul Mihail

La puțin timp după prorrocirea făcută, în acel loc a izbucnit din pământ un izvor vindecător boli. Unul dintre credincioșii care au venit la acel izvor și a cărui fiică s-a vindecat cu ajutorul acelei ape a construit în semn de recunoștiință, o mică biserică închinată Arhanghelului Mihail.

După 90 de ani, în acel loc a venit la biserică pentru a practica asceza un tânăr numit Arhip, originar din Hierapolis.

Fiind mult pe placul lui Dumnezeu pentru zelul și dragostea cu care a aslujit, Arhip a primit harul de a face minuni și vindecări. Însă asta a atras ciuda unor oameni care au vrut să schimbe cursul râului care trecea prin zonă și să-l abată asupra Bisericii, pentru a-l ucide astfel pe Arhip și a-l opri să mai facă atât de mult bine credincioșilor. Însuși Arhanghelul Mihail i s-a arătat lui Arhip și l-a îmbărbătat și a lovit cu un toiag piatra făcând astfel loc apei să treacă.

Icoană minunea de la Colose

Cum să te rogi Arhanghelului Mihail

Pentru că sărbătoarea de astăzi este închinată Sfântului Arhanghel Mihail, este bine să rostești această rugăciune dedicată mareului Arhanghel:

„Doamne, Dumnezeule Atotputernice, Împărate cel fără de început, trimite-l, Doamne, pe Arhanghelul Tău, Mihail, spre ajutorul robului Tău (nume), să-l scoată din mâna vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi.

O, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, revarsă mir bun asupra robului lui Dumnezeu, (nume).

O, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, căpetenia cetelor îngereşti cu şase aripi, voievode al puterilor cereşti, al Heruvimilor, al Serafimilor şi al tuturor îngerilor, fii mie păzitor tare, mare ajutător în toate nevoile, scârbele, mâhnirile; în locuri pustii, la răscruci de drumuri, pe ape şi pe mări – liman lin.

Icoană minunea de la Colose

Izbăveşte-mă, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, de toate înşelăciunile viclene ale diavolului şi auzi-mă pe mine, păcătosul robul lui Dumnezeu, (nume), care mă rog ţie şi chem numele tău cel sfânt. Grăbeşte spre ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea.

O, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, pe toţi cei ce-mi stau împotrivă, biruieşte-i cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii Domnului, cu rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, cu ale sfinţilor îngeri şi cu ale Sfinţilor Apostoli, cu ale Sfântului Prooroc Ilie şi cu ale Sfântului Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cu ale Sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos, cu ale Sfinţilor Mari Mucenici Nichita şi Eustaţie, cu ale Preacuvioşilor Părinţi, cu ale Sfinţilor Ierarhi şi Mucenici, şi cu ale tuturor puterilor cereşti.

O, mare Arhanghele Mihaile, ajută-mă pe mine, păcătosul robul lui Dumnezeu (N), apără-mă de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de moarte năpraznică, de orice rău, de vrăjmaşul cel înşelător, şi de năpastele aduse de el.

Izbăveşte-mă de cel viclean, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.“

Icoană minunea de la Colose

Adauga un comentariu