Eveniment-Social

Astăzi, 22 iulie 2020, este programat examenul de Definitivat 2020 la Iași! Totul se face cu respectarea măsurilor de distanțare fizică, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-CoV-2

Publicat: 22 iul. 2020
Astăzi, 22 iulie 2020, este programată proba scrisă la examenul de Definitivat 2020 la Iași și toți candidații vor fi obligați să respecte măsurile luate împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2
La examenul de Definitivat 2020 la nivelul județului Iași participă 425 de candidați, care vor fi obligați să respecte măsurile de distanțare socială și fizică, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-CoV-2

La Iași, astăzi, 22 iulie 2020 are loc proba scrisă la examenul de Definitivat 2020. La Iași sunt înscriși 425 candidați, iar 28 de dosare au fost invalidate! Testul este programat la Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” și Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”. Rezultatele finale vor fi publicate pe 4 august

Pentru proba scrisă la examenul de Definitivat 2020 la Iași, programată astăzi, 22 iulie 2020, sunt înscriși 425 candidați, care vor fi obligați să respecte măsurile de distanțare socială și fizică, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-CoV-2 . Concursul are loc pe 22 iulie la Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, respectiv Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”. Rezultatele finale vor fi publicate pe 4 august. Lista completă a candidaților din județul Iași poate fi consultată AICI: .

Examenul de Definitivat 2020 în învățământ este o formă de perfecționare, o etapă importantă în cariera didactică

Pentru anul școlar 2019-2020, cadrelor didactice care susțin examenul pentru Definitivat în învățământ  li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, precizează Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Examenul de Definitivat în învățământ este o formă de perfecționare, o etapă importantă în cariera didactică, întrucât este o primă treaptă obligatorie ce deschide drumul spre un parcurs profesional de succes. Referitor la candidații înscriși la examenul național de Definitivat în învățământ sesiunea 2020 care nu au susținut nicio inspecție de Definitivat în anul școlar 2019-2020, aceștia vor depune o cerere de recunoaștere, respectiv echivalare a ultimei inspecții susținute în calitate de cadrul didactic calificat.

Examenul este o primă treaptă obligatorie ce deschide drumul spre un parcurs profesional de succes

Examenul de Definitivat în învățământ este o formă de perfecționare, o etapă importantă în cariera didactică, întrucât este o primă treaptă obligatorie ce deschide drumul spre un parcurs profesional de succes. Pentru a se putea prezenta la proba scrisă, din cadrul examenului de Definitivat (până anul trecut – n.r.), candidații trebuiau să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: să aibă calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru activitatea desfășurată în anul școlar curent, conform Calendarului; media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre probele respective și să îndeplinească condițiile privind durata stagiului de practică obligatoriu la catedră, de minimum 1 an școlar.

Pe de altă parte, la Iași, în 2019 au fost 409 candidați care au susținut examenul de Definitivare în învățământ. Disciplinele de la Definitivat cu cei mai mulți candidați înscriși au fost: pentru învățământ preșcolar s-au înscris 94 de candidați, pentru învățământ primar au fost înscriși 83 de candidați, iar la Educație fizică și sport s-au înscris 56 de candidați. La unele discipline s-au înregistrat mai puțini candidați: câte 3 la chimie, educație muzicală, geografie sau 2 candidați la filosofie.

Cum se obține gradul didactic II de către personalul didactic de predare cu o vechime la catedră, după Definitivat

De asemenea, gradul didactic II se obține de către personalul didactic de predare cu o vechime la catedră de, cel puțin, patru ani de la obținerea Definitivării în învățământ, prin promovarea următoarelor probe: cel puțin două inspecții școlare și o probă scrisă care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente de metodica specialității cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, pentru fiecare specialitate în parte. În final, important de menționat pentru candidații de la examenul de Definitivat 2020 sunt precizările făcute de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

„Repartizarea în săli a candidaților care susțin examenul în sesiunea 2020 se face cu respectarea măsurilor de distanțare fizică, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-CoV-2. Într-o sală de examen pot susține proba scrisă un număr de maximum 10 candidați. Comisia de Examen poate dispune orice măsură suplimentară consideră necesar a fi luată pentru protejarea sănătății candidaților, în acord cu reglementările legale în vigoare la data susținerii probei scrise”, precizează Ministerul Educației și Cercetării

Adauga un comentariu