Local

Ce școli au cerut suspendarea orelor fizice, în Iași

Publicat: 02 nov. 2020
Elevi cu mască de protecție în timpul orelor de curs
Elevi cu mască de protecție în timpul orelor de curs

În conformitate cu Ordinul nr. 1494 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, art. 14, decizia de suspendare a cursurilor şcolare organizate în modalitatea „faţă în faţă” se dispune la nivel local, prin hotărârea CJSU, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, după obţinerea avizului inspectoratului şcolar judeţean şi al direcţiei de sănătate publică judeţene.

Acestea sunt solicitările pentru trecerea la susținerea activităților în regim online. Astăzi, au desfășurat activități exclusiv online 93 de clase și 42 de școli: 40 din cauza incidenței îmbolnăvirilor din localitate și 2 din cauza aspectelor referitoare la infrastructură, potrivit ISJ Iași.

Ce unități de învățământ ieșene și-au suspendat cursurile

Având în vedere faptul că păstrarea stării de sănătate a elevilor și a cadrelor didactice este prioritară, consiliile de administrație ale unităților de învățământ în care s-au înregistrat cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, au transmis astăzi, 2 noiembrie, către Inspectoratul Școlar Iași solicitarea de a primi avizul Inspectoratului Județean Iași și al Direcției de Sănătate Publică pentru :

  • suspendarea cursurilor școlare în modalitatea „faţă în faţă” pentru câte o clasă din următoarele școli – Școala Gimnazială Popricani, Liceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul”, Iași, – și trecerea la activități online;
  • suspendarea cursurilor școlare în modalitatea „faţă în faţă” pentru trei clase de la Școala Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iași, și trecerea la activități online;
  • suspendarea cursurilor școlare în modalitatea „faţă în faţă” pentru șase clase de la Școala Gimnazială Sirețel și trecerea la activități online;
  • suspendarea cursurilor școlare în modalitatea „faţă în faţă” pentru șapte clase de la Liceul Tehnologic Hârlău și trecerea la activități online.

În unitățile școlare menționate, s-au luat măsurile precizate în Ordinul nr. 1494 din 31 august 2020:

  • izolarea cazurilor confirmate;
  • igienizarea și dezinfecția spațiilor unităților școlare (clase, holuri, toalete);
  • reinstruirea personalului privind regulile de igienă personală și portul măștii de protecție.

Pe baza avizului Inspectoratului Școlar Judeţean Iași şi al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene, propunerea Consiliilor de Administrație va fi înaintată spre aprobare Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 374/30.10.2020 al Prefectului Județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în sistem electronic în data de 02.11.2020  ;

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Având în vedere adresa și avizul Inspectoratului Școlar Județean Iași nr.8674/02.11.2020, privind propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Iași care au solicitat suspendarea cursurilor în modalitatea ”față în față”;

Având în vedere avizele Direcției de Sănătate Publică Iași nr. 30793/29.10.2020, 32239, 32242,032248, 32250/30.10.2020 și 32275/02.11.2020 

Având în vedere prevederile art. 16, alin. 1 și art. 18, alin 1 din Ordinul  Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se suspendă cursurile școlare organizate în modalitatea ”față în față” la nivel de clasă, pentru o perioadă de 14 zile, în următoarele unități de învățământ:

Nr. crt. Unitatea de învăţământ Clasa la care sunt suspendate cursurile școlare în modalitatea „față în față” Începând cu

data confirmării cazului

Nr. hotărârii CA al Unității școlare
LICEUL TEORETIC „DIMITRIE CANTEMIR”, IAŞI Clasa a X-a D, grupa 2 28.10.2020 8.1/30.10.2020
LICEUL TEORETIC „DIMITRIE CANTEMIR”, IAŞI Clasa a IX-a D, grupa 2 

Clasa a XII-a E, grupa 2

29.10.2020 8.2/30.10.2020
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, POPRICANI Clasa a VII-a A 27.01.2020 23/30.10.2020
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SIREŢEL Clasa a V-a A, 

Clasa a V-a B, 

Clasa a VI-a A, 

Clasa a VI-a B, 

Clasa a VII-a A, 

Clasa a VIII-a B

28.10.2020 39/30.10.2020

37/28.10.2020

LICEUL TEORETIC „VARLAAM MITROPOLITUL”, IAȘI Clasa a VIII-a A 28.10.2020 2338/29.10.2020
LICEUL TEHNOLOGIC, HÂRLĂU Clasa a IX-a E, grupa 1, 

Clasa a IX-a H, grupa 1, Clasa a IX-a I, grupa 1, Clasa a X-a C, grupa 1, Clasa a X-a D, 

Clasa a X-a I, grupa 1, 

Clasa a XI-a G, grupa 1

28.10.2020 15/29.10.2020

Art. 2 Se reiau cursurile școlare organizate în modalitatea ”față în față” în următoarele unități de învățământ:

Şcoala Primară „Euroed”, Iași – clasa a III-a A, grupa A – începând cu 03.11.2020
Liceul tehnologic ”Victor Mihăilescu Craiu” Belcești – Clasa a III-a B – începând cu 04.11.2020
Școala gimnazială, Bosia– Clasa pregătitoare, Clasa a III-a, Clasa a IV-a, Clasa a V-a, 

Clasa a VIII-a – începând cu 04.11.2020

Școala gimnazială, Bosia, structura Școala primară, Ungheni– Clasa pregătitoare/Clasa I (simultan), Clasa a II-a/Clasa a III-a/ Clasa a IV-a (simultan)- începând cu 04.11.2020
Școala gimnazială, Bosia structura Școala gimnazială, Mânzăteşti– Clasa pregătitoare, Clasa a VIII-a – începând cu 04.11.2020
Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia – Clasa a V-a B, grupa 1, Clasa a VI-a B, 

Clasa a VII-a, Clasa a VIII-a B– începând cu 05.11.2020

Școala gimnazială „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, Iaşi – Clasa primară, Nivel I, II, III, IV – Programul a doua șansă – – începând cu 04.11.2020

Art. 3 Inspectoratul Școlar Județean Iași are obligația de a comunica prezenta hotărâre unităților de învățământ preuniversitar menționate în prezenta hotărâre, în vederea ducerii la îndeplinire. 

 Art. 4 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași.

Situația cazurilor Covid-19 pe raza județului Iași

Conform datelor oferite de Institutul Naţional de Sănătate Publică, până astăzi, 02 noiembrie 2020, pe teritoriul judeţului Iaşi au fost confirmate 11118 de cazuri cu persoane infectate cu Covid-19 (cu 126 de cazuri în plus faţă de ziua precedentă).

Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4113 au fost externate (cu 26 de persoane externate în plus faţă de ziua precedentă). 

În judeţul Iaşi în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 3 decese în rândul persoanelor confirmate pozitiv, numărul total de decese fiind 236.

Referitor la gradul de ocupare al paturilor (inclusiv paturi ATI) din spitalele suport COVID-19, conform raportărilor, astăzi, 02 noiembrie 2020, sunt ocupate 492 de paturi, din care 42 sunt paturi ATI. In ceea ce priveste gradul de ocupare pentru paturile ATI, din cele 42, 9 sunt ocupate la Spitalul de Boli Infecţioase, 6 la Spitalul de Pneumologie, 6 la Spitalul Municipal Paşcani, 3 la Spitalul de Recuperare, 4 la Spitalul C.F. Iasi si 14 la Spitalul de Neurochirurgie. In momentul de faţă mai sunt libere 2 paturi ATI la Spitalul de Neurochirurgie, 2 la Spitalul de Recuperare si 2 paturi la Spitalul C.F. Iasi.

Situația paturilor libre în spitalele suport Covid-19 din Iași

În spitalele suport COVID-19 mai sunt libere 117 paturi: 7 paturi la Spitalul de Recuperare, 9 paturi la Spitalul “Sf. Spiridon”, 64 de paturi la Spitalul CF Paşcani, 17 la Spitalul de Boli Infecţioase, 5 paturi la Spitalul Militar şi 15 paturi la Spitalul CF Iaşi. 

În ceea ce priveşte Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, centru suport COVID-19 pentru bolnavii care au nevoie de asistenţă medicală de specialitate, sunt ocupate toate cele 3 paturi ATI. Mai menţionăm că în momentul de faţă sunt 22 de bolnavi care fac dializă la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iaşi. 

Conform datelor centralizate la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi, astăzi, 02 noiembrie 2020, un număr de 2276 de persoane se află în izolare, iar 2525 de persoane sunt carantinate la domiciliu. De asemenea, pentru inca 1289 de persoane, măsura carantinării a fost instituită de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. Menţionăm că potrivit legislaţiei în vigoare, carantina se impune pentru contacţii direcţi cu persoane confirmate, dar şi pentru persoanele care sosesc din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, conform  INSP.

Până în prezent, Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a emis în total 6232 de decizii pentru persoanele aflate în izolare şi 10134 de decizii pentru persoanele aflate în carantină.

Adauga un comentariu