Actualitate

Ce semnificație are Psalmul 50 al lui David. Acesta se citește pentru atragerea ajutorului divin

Publicat: 02 mart. 2021
Psalmul 50 al lui David
Psalmul 50 face trimitere și la pocăința cu care suntem datori pentru a restabili legătura pierdută cu Dumnezeu

Psalmul 50 al lui David este considerată una dintre cele mai puternice rugăciuni pentru cel care o rostește dar și pentru familia acestuia. Acest psalm se citește pentru atragerea ajutorului divin dar și pentru ușurarea sufletului de anumite greutăți.

Psalmul la care facem referire este de o imensă profunzime și surprinde foarte precis starea omului căzut în păcat. De asemenea, psalmul face trimitere și la pocăința cu care suntem datori pentru a restabili legătura cu Dumnezeu. Legătura cu divinitatea dispare, însă nu definitiv, când omul își întoarce fața de la Dumnezeu, spre fărădelege.

Psalmul 50 al lui David

„Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.”

Psalmul 50 se citește pentru atragerea ajutorului divin

Căderea și ridicarea prorocului David sunt cele două stări care au dat naștere psalmului 50. Această rugăciune de pocăință este de o foarte mare profunzime și a rămas peste veacuri drept pildă spre trezirea conștiinței păcatului. Așadar, Psalmul 50 se citeste atunci când ai conștientizat păcatul săvârșit, pentru a-ți cere iertare de la Dumnezeu. De asemenea, această rugăciune ne ajută și în lupta pentru scopul suprem, și anume mântuirea sufletului.

Psalmul 50 are o putere deosebită și este recomandat de marii duhovnici ca rugăciune pentru eliberarea sufletului de povară și implorarea ajutorului Lui Dumnezeu.

Însă pentru a avea putere și pentru a obținere efectul scontat, Psalmul 50 al lui David trebuie îmbinat cu spovedania dar și cu participarea la slujba de duminică (Sfânta Liturghie). Iar rugăciunea aceasta va ajuta mult pe oricine o rostește cu credință.

Comentarii
Adauga un comentariu