Stiri si curiozitati

Cea mai puternică rugăciune la icoana Sf. Nicolae. Când și cum se rostește

Publicat: 06 dec. 2022
Cea mai puternică rugăciune la icoana Sf. Nicolae. Când și cum se rostește
Rugăciunea rostită la icoana Sf. Nicolae are o putere vindecătoare deosebită și este de grabnic ajutor la vreme de necaz, boală și întristare.

La vreme de necaz în familie și întristare este bine să rostim cea mai puternică rugăciune la icoana Sf. Nicolae. Această rugă este făcătoare de minuni și de grabnic ajutor pentru cel care o citește cu multă credință și smerenie. Sf. Nicolae este ocrotitorul copiilor, al celor nevoiași și păgubiți. Iată când și cum se rostește rugăciunea pentru a fi ferit de rele.

Cea mai puternică rugăciune la icoana Sf. Nicolae

Atunci când suntem împovărați de griji, probleme în familie și suferințe trupești sau sufletești putem citi cea mai puternică rugăciune la icoana Sf. Nicolae. Aceasta este de grabnic ajutor în cele mai grele momente și se rostește cu mintea eliberată de gânduri negre și cu multă smerenie. Rugăciunea către Sf. Nicolae are o putere tămăduitoare deosebită pentru cel copleșit de necazuri.

,,O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta. Izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește, prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică.

Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic ca prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amin.”

Pe lângă această rugăciune cu efect imediat, putem citi cât mai des cu putință și Acatistul Sf. Nicolae. Acesta se rostește împreună cu un acatist la vreme de necaz și ispită. De asemenea, rugăciunile către Sf. Nicolae pot fi rostite și în perioada postului. Acatistul care se citește în postul Crăciunului este de grabnic ajutor în familie.

Cum să te rogi Sf. Nicolae pentru iertarea păcatelor și liniște sufletească

Rugăciunile către Sf. Nicolae sunt făcătoare de minuni pentru cel care le rostește cu multă credință și smerenie. Acestea îl ajută pe cel împovărat de griji și suferințe să își păstreze credința statornică și să treacă mai ușor peste probleme. Pentru a avea parte de ocrotirea divină și de ajutorul tuturor forțelor cerești, putem spune în fiecare zi o rugăciune pentru buna rânduire în viaţă a copiilor, către Sfântul Nicolae, făcătorul de minuni.

,,Bunule păstor şi de Dumnezeu înţelepţite învăţător, Ierarhe al lui Hristos, Nicolae! Auzi-ne pe noi, păcătoşii (numele), care ne rugăm ţie şi chemăm în ajutor mijlocirea ta grabnică: vezi-ne pe noi, neputincioşii, care din toate părţile suntem vânaţi, de tot binele suntem lipsiţi şi cu mintea suntem întunecaţi din pricina puţinătăţii de suflet: grăbeşte, bineplăcutule al lui Dumnezeu, şi nu ne lăsa pe noi să rămânem în robia păcatului, ca să nu se bucure vrăjmaşii noştri şi să nu murim în lucrurile noastre cele viclene. Roagă-L pentru noi, nevrednicii, pe Făcătorul şi Stăpânul nostru, înaintea Căruia stai dimpreună cu cetele netrupeşti; milostiv fă-L către noi pe Dumnezeul nostru şi în viaţa de acum, şi în veacul ce va să fie, ca să nu ne răsplătească nouă după faptele noastre şi după necurăţia inimilor noastre, ci să ne dea nouă după bunătatea Sa.

Că spre solirea Ta nădăjduind, cu ajutorul tău ne lăudăm, ocrotirea ta în ajutor o chemăm şi, căzând la sfântă icoana ta, cerem ajutor: izbăveşte-ne pe noi, bineplăcute al lui Hristos, de relele care se abat asupra noastră şi potoleşte valurile patimilor şi nevoilor ce se ridică asupră-ne, ca pentru sfintele tale rugăciuni să nu ne cuprindă pe noi necazul şi să nu ne cufundăm în adâncul păcatelor şi în mocirla patimilor noastre. Roagă-L, Ierarhe Nicolae, pe Hristos Dumnezeul nostru, ca să ne dea viaţă paşnică şi iertarea păcatelor, sufletelor noastre mântuire şi mare milă, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea rostită la icoana Sf. Nicolae are o putere vindecătoare deosebită și este de grabnic ajutor la vreme de necaz, boală și întristare. Această rugă se rostește cât mai des cu putință împreună cu un acatist pentru îndepărtarea relelor lumești din viața noastră.
Adauga un comentariu