Economic Local

Clienții străini nu mai pot cumpăra terenuri agricole din Iași. Cel mai scump teren agricol s-a vândut în apropiere de oraș cu 143.000 de euro

Publicat: 08 iun. 2020
Clienții străini nu mai pot cumpăra terenuri agricole din Iași după ce o nouă lege a fost votată, prioritate având preemptorii și arendașii
Clienții străini nu mai pot cumpăra terenuri agricole din Iași după ce o nouă lege a fost votată

Clienții străini nu mai pot achiziționa terenuri agricole, indiferent de suprafață, în județul Iași. Cei care pot cumpăra terenurile agricole din Iași sunt preemptorii, dacă îndeplinesc toate condițiile impuse în noua lege. Clienții străini nu mai pot cumpăra niciun petic de pământ, nici măcar în scopul speculei. Terenurile agricole exploatate în Iași de clienții străini au o suprafață de aproximativ 7.000 de hectare. Cel mai scump teren agricol vândut în Iași, în acest an, a costat 143.000 de euro și se află în comuna Miroslava

Clienții străini nu mai pot achiziționa terenuri agricole, indiferent de suprafață, în județul Iași, după ce o nouă lege privind vânzarea terenurilor a fost adoptată. Cei care pot achiziționa terenurile agricole sunt preemptorii. Modificările legislative au apărut după ce în ultimii ani a crescut numărul clienților străini care au achiziționat terenuri agricole, atât în Iași, cât și în alte județe din țară. Persoanele care vor să cumpere teren agricol în următoarea perioadă trebuie să parcurgă mai mulți pași. Potrivit legii, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 287/2009.

Anunțurile de vânzare a terenurilor agricole din Iași trebuie să respecte mai multe condiții obligatorii

În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de vânzare, primăria are obligația să afișeze timp de 45 de zile lucrătoare oferta de vânzare la sediul său și, după caz, pe pagina de internet a acesteia. Primăria are obligația de a transmite Direcției pentru Agricultură Județeană (DAJ) Iași un dosar care să cuprindă lista preemptorilor, copiile cererii de afișare ale ofertei de vânzare și ale documentelor doveditoare, procesul-verbal de afișare a ofertei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației.

Doar preemptorii au acum prioritate la cumpărarea terenurilor agricole după ce sunt postate anunțuri de vânzare

Titularul dreptului de preempțiune trebuie ca, în termenul de 45 de zile lucrătoare, să își manifeste în scris intenția de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului și să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afișată. Primăria va afișa, inclusiv pe site-ul propriu, în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acceptării ofertei de vânzare, datele prevăzute în normele metodologice de aplicare a legii privind vânzarea terenurilor agricole, respectiv le va trimite pentru afișare pe site-ul Direcției Județene pentru Agricultură Județeană (DAJ) Iași. Ultima tranzacție pentru achiziționarea unui teren agricol de către un client străin a fost în luna februarie a acestui an, plătind 150.000 de euro pentru câteva hectare, lângă Iași.

Clienții străini au cumpărat din Iași aproape 7.000 de hectare de teren agricol. Acum legea le interzice să mai facă acest lucru

Anul acesta, sute de oferte de vânzare a terenurilor agricole din Iași au fost postate pe site-ul Direcției Agricole Iași. Cel mai scump teren agricol vândut anul acesta, în Iași, a costat 143.000 de euro și are o suprafață de 7,3 hectare. Prețul de vânzare pentru un teren agricol în comunele Aroneanu, Miroslava, Ciurea, Rediu anul acesta, este de aproximativ 7.000-8.000 de euro la hectar. În comunele mai îndepărtate, precum Andrieșeni, Strunga sau Gropnița, terenurile se vând în medie cu 3.000 de euro la hectar. Alte anunțuri de vânzare postate pe site-ul Direcției Județene pentru Agricultură (DAJ) Iași arată că se vând la Iași terenuri agricole din toate comunele, cu o suprafață medie de 3 hectare.

Cine are prioritate la achiziționarea terenurilor agricole din Iași, după ce s-a modificat legea?

Preemptorii de rang I sunt coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv. Aceștia sunt primii pe lista preemptorilor care pot achiziționa terenurile agricole, din Iași. Următorii pe listă sunt preemptorii de rang II, respectiv proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiți. Alți preemptori sunt tinerii fermieri, persoane fizice cu domiciliul/reședință situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine, dar și statul român, prin Agenția Domeniilor Statului.

Arendașii din Iași pot achiziționa terenurile agricole doar dacă îndeplinesc mai multe condiții

Arendașul care dorește să cumpere terenul agricol arendat situat în extravilan trebuie să dețină această calitate în temeiul unui contract de arendare valabil încheiat si înregistrat potrivit dispozițiilor legale, cu cel puțin un an înainte de data afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei și să facă dovada domiciliului/reședinței situat/situată pe teritoriul național, pe o perioadă de 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan. În cazul arendașilor persoane juridice, cu acționariat altă persoană juridică, acționarii care dețin controlul societății trebuie să facă dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul național stabilit pe o perioadă de 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

A crescut numărul anunțurilor de vânzare a terenurilor agricole, din Iași, în anul 2019 fiind înregistrate 1.500 de tranzacții

Potrivit specialiștilor din cadrul Direcției Județene pentru Agricultură (DAJ) Iași, factorii care influențează prețul terenurilor agricole din Iași sunt mai ales interesul agricol din zonă, situația funciară a suprafeței (cadastru, intabulare), calitatea solului și accesul la respectiva parcelă. În anul 2019 s-au efectuat aproape 1.500 de tranzacții cu terenuri agricole, iar anul acesta, în jur de 300 de anunțuri au fost postate pe site-ul DAJ Iași. Potrivit legii 17 din 2014, vânzarea terenurilor agricole are loc doar prin ofertă, cu anunț publicat pe site-ul DAJ și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), unde sunt publicate și comunicările de acceptare de ofertă.

Comentarii
  • DAAA???!!! Acusica vine un ORDIN de la Bruxelles exact ca in cazul PRODUS ROMANESC!!! Noi nu avem voie, occidentul are!

Adauga un comentariu