Actualitate

Documente necesare înscrierii la pensie pentru limită de vârstă. Cum se face trecerea de la pensia anticipată

Publicat: 07 apr. 2021
pensie limită de vârstă
În România, dosarul de pensionare pentru limnită de vârstă se depune în anumite condiții

Foartă multă lume se interesează ce documente trebuie să conțină dosarul de pensie pentru limită de vârstă și când se depune. De asemenea, cei care primesc pensie anticipată vor să afle cum se face tranziția în cazul împlinirii vârstei standard de pensionare. Totodată, în țara noastră, anumite categorii profesionale dar și cei care au lucrat în zone poluate excesiv au anumite facilități în sensul reducerii vârstei de pensionare.

Pensia pentru limita de vârstă se acordă persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, anumite condiţii cu privire la vârsta standard, dar și la stagiul minim de cotizare prevăzute de lege. Astfel, vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare şi stagiul minim de cotizare, la femei şi bărbaţi, sunt stabilite în funcție de luna şi anul naşterii. Acestea sunt prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În momentul de față, vârsta standard de pensionare la femei este 63 de ani şi 65 de ani pentru bărbaţi. Totodată, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar cel complet este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Documente necesare înscrierii la pensie pentru limită de vârstă

În țara noastră, dosarul pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă trebuie să conținăm după caz, următoarele documente:

 • – cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);
 • – carnetul de muncă (original şi copie);
 • – carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
 • – carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
 • – alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • – actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
 • – livretul militar (original şi copie);
 • – diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • – dovada echivalării de către statul roman a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • – adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • – adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite şi speciale, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • – procură specială, pentru mandatar (original şi copie);
 • – acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei fata de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din Decembrie 1989, precum şi fata de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
 • – alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Trecerea de la pensia anticipată la cea pentru limită de vârstă

De asemenea, este bine de știut în ce situație se face trecerea de la pensia anticipată la cea pentru limită de vârstă. Așadar, la data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă, din oficiu, şi se recalculează prin valorificarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei. Cu toate acestea, se poate solicita și primi pensie și în cazul în care nu a fost atins stagiul minim de cotizare.
Comentarii
 • cand vine vorba de pensii si se spune ca toti pensionari vor primi,vor fi calculate toate pensiile,pensionarii MAI nu sunt inclusi . eu sunt pensionar MAI din 2009 am 62 de ani am vechime 25 ani militar,12 ani gr.1,si 8 ani civil in total 47 ani DAR nu stiu daca beneficiez de aceste legi,sau de recalculare.

 • Cine beneficiază se ști că cei care nu sa omorât cu lucru. Noi care am tras la norma nu beneficiem , aveam o pensie că nu ne ajunge nici de medicamente!

 • Dacă am lucrat 20 de ani și am 10 ani grupa 1 și 4.și 7 luni grupa a 2 a pot ieși la pensie ? Sunt născută în 1965 .

 • Pentru a ieși la pensie anticipat cu 5 ani mai devreme de 63 trebuie sa ai stagiul complet de cotizare , apoi la aceasta se adaugă diferența de vechime rezultata din grupele de munca, ⁶cel mai bine pregătește toate,documentele în copie și mergi la casa de pensii compleți o cerere de pensionare anticipata și acolo o sa va calculeze , intermen de 30 zile va vine răspunsul acasă

 • Născută în 1967, am 30 de ani cotizați la stat, dar 6 ani sau chiar 7 gr.ll pot ieși anticipat !? Momentan pensionată pe caz de boală… m-am cam săturat să merg in fiecare an având si handicap să umblu pe la ușile medicilor cu programări pe 3 luni și cozi interminabile… îmi poate raspunde cineva dacă am dreptul acesta !? ( se a iesi anticipat zic ) Am 54 ani împliniți ! Vă mulțumesc !

Adauga un comentariu