Prima pagină » Radio » Actualitate » Documente necesare înscrierii la pensie pentru limită de vârstă. Cum se face trecerea de la pensia anticipată
Documente necesare înscrierii la pensie pentru limită de vârstă. Cum se face trecerea de la pensia anticipată

Documente necesare înscrierii la pensie pentru limită de vârstă. Cum se face trecerea de la pensia anticipată

07 apr. 2021, 12:05,
BZI.ro, în Radio

Foartă multă lume se interesează ce documente trebuie să conțină dosarul de pensie pentru limită de vârstă și când se depune. De asemenea, cei care primesc pensie anticipată vor să afle cum se face tranziția în cazul împlinirii vârstei standard de pensionare. Totodată, în țara noastră, anumite categorii profesionale dar și cei care au lucrat în zone poluate excesiv au anumite facilități în sensul reducerii vârstei de pensionare.

Pensia pentru limita de vârstă se acordă persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, anumite condiţii cu privire la vârsta standard, dar și la stagiul minim de cotizare prevăzute de lege. Astfel, vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare şi stagiul minim de cotizare, la femei şi bărbaţi, sunt stabilite în funcție de luna şi anul naşterii. Acestea sunt prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În momentul de față, vârsta standard de pensionare la femei este 63 de ani şi 65 de ani pentru bărbaţi. Totodată, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar cel complet este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Documente necesare înscrierii la pensie pentru limită de vârstă

În țara noastră, dosarul pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă trebuie să conținăm după caz, următoarele documente:

 • – cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);
 • – carnetul de muncă (original şi copie);
 • – carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
 • – carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
 • – alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • – actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
 • – livretul militar (original şi copie);
 • – diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • – dovada echivalării de către statul roman a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • – adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • – adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite şi speciale, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • – procură specială, pentru mandatar (original şi copie);
 • – acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei fata de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din Decembrie 1989, precum şi fata de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
 • – alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Trecerea de la pensia anticipată la cea pentru limită de vârstă

De asemenea, este bine de știut în ce situație se face trecerea de la pensia anticipată la cea pentru limită de vârstă. Așadar, la data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă, din oficiu, şi se recalculează prin valorificarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei. Cu toate acestea, se poate solicita și primi pensie și în cazul în care nu a fost atins stagiul minim de cotizare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *