Local

DSVSA Iași impune o serie de obligații platformelor electronice on-line de tip Uber

Publicat: 09 mart. 2020

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași impune o serie de obligații platformelor electronice on-line de tip Uber prin care se realizează transportul și livrarea produselor alimentare/ mâncărurilor gătite pe bază de comandă prin rețeaua on-line de tip Uber. Sunt vizați administratorii Eats, Glovo, Food Panda, Take away.

„În atenția, administratorilor de platforme electronice prin care se realizează transportul şi livrarea produselor alimentare/mâncărurilor gatite pe bază de comanfda prin reţeaua on-line de tip Uber (Eats, Glovo, Food Panda, Take away)

– nu se vor încheia contracte, decât cu operatori din domeniul alimentar (restaurant, fast food, pizzerie, catering, etc.) care deţin Autorizaţie sanirara veterinară de funcţionare/Document de inregistrare- emis de DSVSA Iaşi, în special al celor pe a căror Autorizaţie Document de înregistrare este menţionată ″comercializarea prin internet″

– clauzele contractuale, înscrise în contractele/acordurile de colaborare dintre unităţile de alimentaţie publică şi şi societăţile comerciale care gestionează platformele de tip Uber- vor menţiona clar ca- că unitatea de alimentaţie publică este responsabilă de respectarea condiţiilor de igienă la preparare, gătire, ambalare, etichetare şi până ce acestea sunt preluate pentru a fi livrate.

– societatea comercială care gestionează platformele electronice on line de tip Uber, respectiv persoana care preia şi livrează alimentele pe bază de comandă înregistrată pe platforma electronică sunt responsabile de respectarea condiţiilor de igienă pe întreaga perioadă de transport a alimentelor până la livrarea către consumatorul final

– respectarea prevederilor legale Reg CE 852/2004 Cap. IV, Anexa II privind cerinţele generale de igienă aplicabile produselor alimentare, ce trebuie respectate în timpul transportului alimentelor către consumatorul final

– astfel, toţi operatorii din domeniul alimentar, inclusiv a cei care manipulează şi transportă produse alimentare trebuie să implementeze o serie de proceduri proprii iar alimentele  transportate şi livrate şi comercializate să nu prezinte risc pentru sănătatea publică.

– persoana care efectuează transportul şi livrarea produselor alimentare/mâncărurilor gatite pe bază de comandă trebuie să se asigure că toate containerele/citiile/gentile,  în care se introduc şi transportă alimentele îndeplinesc cerinţele stabilite în legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.

– să fie astfel confecţionate, astfel încât să confere alimentelor o protecţie/păstrare adecvată pe tot timpul transportului şi livrării, inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea temperaturii

– să fie prevăzut cu sistem corespunzător de închidere, care să nu permită contaminarea alimentelor cu praf, ape murdare, precipitaţii, gaze de eşapament, mirosuri străine, vărsarea sau scurgerea acestora, precum şi deschiderea accidentală;

– să poată fi curăţate, igienizate şi după caz dezinfectate ori de câte ori este nevoie şi să fie menţinute în mod continuu într-o stare corespunzătoare de igienă;

– să fie utilizate numai pentru transportul alimentelor/mâncărurilor gatite;

– pe suprafaţa acestora trebuie să fie menţiuni /inscripţii specifice, vizibile prin care să se evidenţieze în mod clar, ca acesteaz suunt destinate transportului în exclusivitate pentru alimente/mâncăruri gatite;

În situaţia în care, persoană responsabilă de transportul şi livrarea alimentelor pe bază de comandă, constata că, gentile/cutiile cu care urmează a fi făcută livrarea alimentelor, nu îndeplinesc una sau mai multe cerinţe, nu trebuie să mai preia comenzi şi trebuie să notifice acest aspect companiei care gestionează reţeaua, în cazul în care acestea sunt proprietatea/gestiunea acesteia.

Reluarea activităţii de preluare a comenzilor şi livrarea alimentelor-  se va realiza numai după remedierea neconformităţilor notificate.

Compania care gestionează reţeaua on line are obligaţia blocării urgente a accesului pe reţeaua de comandă a persoanei responsabile cu livrarea, în cazul în care sunt identificate neconformităţi legate de legislaţia în domeniul igienei alimentelor.

Compania care gestionează reţeaua on line trebuie să se asigure prin orice mijloc, ca persoanele înscrise pe platforma electronică pentru a onora comenzi- îndeplinesc cerinţele legale pentru efectuarea acestor tipuri de operatiuni- stare de sănătate, etc.”, se arată în comunicatul transmis de sursa citată.

Adauga un comentariu