Actualitate

Este oficial! S-a realizat corectarea unei nedreptăți care li se făceau pacientelor cu vârsta de peste 18 ani

Publicat: 13 feb. 2020

Prin reforma în domeniul sănătăţii, ministerul a corectat o serie de nedreptăţi. Vizaţi de aceste nedreptăţi erau pacientele cu vârsta de peste 18 ani care, deşi beneficiau de decontare pentru reconstrucţie mamară, trebuiau să scoată bani din buzunar. Redam mai jos o parte din măsurile luate de Victor Costache şi ministerul SanatatiiȘ

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

ART. 248
(1) Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt:
(…)
e) corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, cu excepţia reconstrucţiei mamare prin endoprotezare în cazul intervenţiilor chirurgicale oncologice;

Propuneri de modificare și completare a legii 95/2006
La art. 248 alin. (1), lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins:
„e) corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, cu excepţia reconstrucţiei mamare prin endoprotezare și a simetrizării consecutive acesteia în cazul intervenţiilor chirurgicale oncologice;”

Motivare/Observații
S-a realizat corectarea unei nedreptăți care li se făceau pacientelor cu vârsta de peste 18 ani, care deși beneficiau de decontare din fondul de sănătate pentru reconstrucție mamară prin endoprotezare, în cazul intervențiilor chirurgicale oncologice. Până acum pacientele trebuiau să scoată bani din buzunar pentru intervenția chirurgicală de simetrizare a glandei mamare. Acum nu mai este nevoie, iar contravaloare intervenției va fi decondată de CNAS și va avea un impact pozitiv asupra calității vieții, dar mai ales a reinserției sociale.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

ART. 249
(3) CNAS încheie contracte cu unităţile sanitare acreditate, precum şi cu cabinetele de medicină de familie, cabinetele medicale dentare şi cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu laboratoarele de analize medicale şi de anatomie patologică, care respectă următoarele condiţii:
a) dispun de un sistem informaţional şi informatic a cărui utilizare permite evidenţa, raportarea, decontarea şi controlul serviciilor medicale efectuate, conform cerinţelor CNAS;
b) utilizează pentru tratamentul afecţiunilor numai medicamente din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;
c) utilizează materiale sanitare şi dispozitive medicale autorizate, conform legii.
La art. 249, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

Propuneri de modificare și completare a legii 95/2006

La art. 249, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(3) Casele de asigurări de sănătate încheie, potrivit legii, contracte cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale care respectă următoarele condiţii:
a) sunt autorizaţi şi evaluaţi potrivit art. 253, pentru furnizorii exceptați de la obligativitatea acreditării sau care nu intră sub incidența prevederilor referitoare la acreditare, potrivit art. 7 alin. (5) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
b) sunt autorizați și acreditați sau înscriși în procesul de acreditare, pentru furnizorii obligați să se acrediteze sau care au optat să parcurgă voluntar procesul de acreditare;
c) dispun de un sistem informaţional şi informatic a cărui utilizare permite evidenţa, raportarea, decontarea şi controlul serviciilor medicale efectuate, conform cerinţelor CNAS;
d) utilizează pentru tratamentul afecţiunilor numai medicamente din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;
e) utilizează materiale sanitare şi dispozitive medicale autorizate, conform legii.”

Motivare/Observații
Prin această Ordonanță se reglementează faptul că unitățile sanitare cu pături care au obligația să fie acreditate vor intra în relație contractuală cu CAŞ dacă sunt acredit sau sunt înscrise în procesul de acreditare. Aici se impune o clarificare: De la această regulă sunt exceptate cabinetele de medicină de familie, cabinetele stomatologice, cabinetele clinice de specialitate, laboratoarele de analize medicale, dar și cele de anatomie patologică, care vor intra în contract cu CNAS ca și până acum (autorizate și evaluare de comisia mixtă CAS-DSP).loading...

Adauga un comentariu